Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kamienica mieszczańska - Zabytek.pl

kamienica mieszczańska


kamienica 2. ćw. XIX w. Zamość

Adres
Zamość, Grodzka 6

Lokalizacja
woj. lubelskie, pow. Zamość, gm. Zamość

Ciekawy przykład architektury mieszczańskiej, której początki sięgają 2 ćw.XIX w.

Kamienica zlokalizowana w obrębie Starego Miasta wpisanego na listę UNESCO, w większości zachowała elementy pierwotnego układu wnętrza oraz oryginalne elementy wystroju kamieniarskiego z okresu jej powstania.

Historia

Kamienica powstała w 2 ćw. XIX w., na terenie starszej zabudowy z XVII w. Początkowo kamienica była użytkowana jako hotel „Europejski”, w okresie międzywojennym należała do rodziny Dolcherów. Po II wojnie światowej przejęta przez Skarb Państwa, w 1993 r. skomunalizowana. Gruntowny remont wykonano w latach 1971-73 wg proj. A. Hołocińskiego i Z. Kropisza, m.in. wymieniono pokrycie dachu oraz drewniane stropy na ogniotrwałe, wybudowano nową klatkę schodową, wymieniono stolarkę i blacharkę.

Opis

Kamienica położona w obrębie Starego Miasta, w kwartale zwartej zabudowy ograniczonym ulicami Grodzką, Grecką, Ormiańską i Bazyliańską. Kamienica w zwartej zabudowie, frontem zwrócona na południe do ulicy Grodzkiej. Założona na planie zbliżonym do kwadratu, dwutraktowa, z przelotową sienią, w której usytuowana klatka schodowa. Kamienica wzniesiona z cegły (fundamenty z kamieni wapiennych i cegieł), otynkowana, dwukondygnacyjna, podpiwniczona, przykryta dachem dwuspadowym z lukarnami. Dachy kamienicy przykryty blachą. Elewacje kamienicy dwukondygnacyjne. Południowa od frontu niesymetryczna, 4 – osiowa, na cokole. W drugiej osi od zachodu półkoliście zamknięty otwór bramowy z ozdobną szeroką opaską i pseudoimpostami. Parter obu elewacji oddzielony od wyższej kondygnacji płaskim gzymsem kordonowym, całość zwieńczona bogato profilowanym gzymsem koronującym. Na pierwszym piętrze okna w płaskich opaskach z gzymsami podokiennymi na wspornikach. Elewacja północna tylna również niesymetryczna, 4-osiowa, na cokole, przedzielona gzymsem kordonowym i zwieńczona profilowanym gzymsem koronującym, z oknami bez dekoracji. Przelotowa brama zwieńczona łukiem odcinkowym. Pierwotny układ wnętrza kamienicy dobrze czytelny.

Dostęp do zabytku ograniczony.

Oprac. Ewa Prusicka, OT NID w Lublinie, 22-02-2018 r.

Rodzaj: kamienica

Styl architektoniczny: klasycystyczny

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_06_BK.4336, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_06_BK.389638