Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Zabytki z widokiem 3D oraz Cumulus

WIZUALIZACJE 3D

W galerii portalu zabytek.pl, oprócz zdjęć, map i opisów, umieszczone są obiekty 3D w postaci siatkowych modeli MESH, oraz zarejestrowane w wyniku skanowania laserowego chmury punktów. Modele pokazują uproszczoną bryłę budynku oraz fotorealistyczną teksturę powierzchni zewnętrznych. Przestrzeń rejestrowana jest z rozdzielczością do 5 mm, dając precyzyjny, złożony z miliardów punktów, wirtualny model obiektu.

CUMULUS

Użytkownik serwisu korzystać może z autorskiej aplikacji CUMULUS. To opracowane w NID pionierskie rozwiązanie umożliwiające przeglądanie i pracę na chmurach punktów w zwykłej przeglądarce internetowej. Podstawowe funkcje aplikacji pozwalają na manewrowanie  widokiem chmury – obroty, zbliżenia, ustalanie punktów obrotu widoku, definiowanie widoku prostopadłego lub perspektywicznego i zapisywanie efektów.

photo

O projekcie

Serwis ZABYTEK.PL w nowoczesny sposób udostępnia informacje o polskich zabytkach wraz z ich opisami, towarzyszącymi zdjęciami, atrakcyjnymi zasobami cyfrowymi (np. modelami 3D obiektów, chmurami punktów) oraz lokalizacją obiektów.

Zasoby portalu liczą około 22 000 obiektów. Funkcjonalna wyszukiwarka umożliwia precyzyjne przeglądanie zasobów:

  • grupując je w kategoriach tematycznych (np. wyszukanie Pomników Historii, stanowisk archeologicznych, zabytków z Listy światowego dziedzictwa UNESCO itp.), które mają też specjalne oznaczenia,
  • wyszukując według funkcji (np. kościoły, kamienice, zamki, grodziska, kurhany itp.),
  • wyszukując według nazw własnych (np. wezwania kościoła lub nazwy własnej obiektu) lub według przynależności administracyjnej (np. zabytki z Zielonej Góry),
  • zawężając wyszukiwanie do wybranych przedziałów czasowych korzystając z osi czasu.


Portal ZABYTEK.PL zintegrowany jest z portalem mapowym administrowanym przez Instytut. Każda informacja o lokalizacji obiektu oraz podstawowych cechach zabytku została umieszczona na podstawie szczegółowych informacji zawartych w bazie danych przestrzennych NID. 

Widok mapy wykorzystuje dodatkowo mechanizm Google Maps, który pozwala na łatwą identyfikację wszystkich obiektów umieszczonych na portalu. Integracja z popularnym portalem mapowym pozwala również użytkownikowi znaleźć drogę do interesującego go zabytku przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego. Atrakcyjna pod kątem popularyzacji zabytków czy planowania szlaku turystycznego, jest zakładka KOLEKCJE, która w jednym miejscu grupuje obiekty w kategoriach tematycznych. Portal jest też przykładem efektywnej współpracy ze środowiskami pasjonatów. Istotną częścią portalu są zdjęcia pochodzące z projektu społecznościowego Wiki Lubi Zabytki, nad którym NID sprawował patronat merytoryczny w latach 2011-2014. Natomiast niektóre treści mapy topograficznej pochodzą z zasobów społeczności Open Street Map.

Strona ZABYTEK.PL została zrealizowana przez studio Huncwot. Platforma do wizualizacji modeli w postaci chmur punktów CUMULUS została opracowana przez grupę badawczą Zakładu Technik Rzeczywistości Wirtualnej w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej według projektu i na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Serwis jest administrowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

photo

Pomniki Historii oraz obiekty z Listy światowego dziedzictwa UNESCO

Portal także prezentuje obiekty wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, których w Polsce jest obecnie 14 oraz obiekty będące Pomnikami Historii – 60 zabytków.

Pomnik historii to zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na liście pomników historii znajdują się obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Lista światowego dziedzictwa UNESCO jest listą otwartą, aktualizowaną każdego roku. Wpis obiektu na listę ma chronić te miejsca przed utratą wyjątkowej uniwersalnej wartości i umożliwić ich zachowanie w możliwie niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń.

photo

O projekcie

Serwis ZABYTEK.PL w nowoczesny sposób udostępnia informacje o polskich zabytkach wraz z ich opisami, towarzyszącymi zdjęciami, atrakcyjnymi zasobami cyfrowymi (np. modelami 3D obiektów, chmurami punktów) oraz lokalizacją obiektów.

Zasoby portalu liczą około 22 000 obiektów. Funkcjonalna wyszukiwarka umożliwia precyzyjne przeglądanie zasobów:

  • grupując je w kategoriach tematycznych (np. wyszukanie Pomników Historii, stanowisk archeologicznych, zabytków z Listy światowego dziedzictwa UNESCO itp.), które mają też specjalne oznaczenia,
  • wyszukując według funkcji (np. kościoły, kamienice, zamki, grodziska, kurhany itp.),
  • wyszukując według nazw własnych (np. wezwania kościoła lub nazwy własnej obiektu) lub według przynależności administracyjnej (np. zabytki z Zielonej Góry),
  • zawężając wyszukiwanie do wybranych przedziałów czasowych korzystając z osi czasu.


Portal ZABYTEK.PL zintegrowany jest z portalem mapowym administrowanym przez Instytut. Każda informacja o lokalizacji obiektu oraz podstawowych cechach zabytku została umieszczona na podstawie szczegółowych informacji zawartych w bazie danych przestrzennych NID. 

Widok mapy wykorzystuje dodatkowo mechanizm Google Maps, który pozwala na łatwą identyfikację wszystkich obiektów umieszczonych na portalu. Integracja z popularnym portalem mapowym pozwala również użytkownikowi znaleźć drogę do interesującego go zabytku przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego. Atrakcyjna pod kątem popularyzacji zabytków czy planowania szlaku turystycznego, jest zakładka KOLEKCJE, która w jednym miejscu grupuje obiekty w kategoriach tematycznych. Portal jest też przykładem efektywnej współpracy ze środowiskami pasjonatów. Istotną częścią portalu są zdjęcia pochodzące z projektu społecznościowego Wiki Lubi Zabytki, nad którym NID sprawował patronat merytoryczny w latach 2011-2014. Natomiast niektóre treści mapy topograficznej pochodzą z zasobów społeczności Open Street Map.

Strona ZABYTEK.PL została zrealizowana przez studio Huncwot. Platforma do wizualizacji modeli w postaci chmur punktów CUMULUS została opracowana przez grupę badawczą Zakładu Technik Rzeczywistości Wirtualnej w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej według projektu i na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Serwis jest administrowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

photo

Zabytki z widokiem 3D oraz Cumulus

WIZUALIZACJE 3D

W galerii portalu zabytek.pl, oprócz zdjęć, map i opisów, umieszczone są obiekty 3D w postaci siatkowych modeli MESH, oraz zarejestrowane w wyniku skanowania laserowego chmury punktów. Modele pokazują uproszczoną bryłę budynku oraz fotorealistyczną teksturę powierzchni zewnętrznych. Przestrzeń rejestrowana jest z rozdzielczością do 5 mm, dając precyzyjny, złożony z miliardów punktów, wirtualny model obiektu.

CUMULUS

Użytkownik serwisu korzystać może z autorskiej aplikacji CUMULUS. To opracowane w NID pionierskie rozwiązanie umożliwiające przeglądanie i pracę na chmurach punktów w zwykłej przeglądarce internetowej. Podstawowe funkcje aplikacji pozwalają na manewrowanie  widokiem chmury – obroty, zbliżenia, ustalanie punktów obrotu widoku, definiowanie widoku prostopadłego lub perspektywicznego i zapisywanie efektów.

photo

Pomniki Historii oraz obiekty z Listy światowego dziedzictwa UNESCO

Portal także prezentuje obiekty wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, których w Polsce jest obecnie 14 oraz obiekty będące Pomnikami Historii – 60 zabytków.

Pomnik historii to zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na liście pomników historii znajdują się obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Lista światowego dziedzictwa UNESCO jest listą otwartą, aktualizowaną każdego roku. Wpis obiektu na listę ma chronić te miejsca przed utratą wyjątkowej uniwersalnej wartości i umożliwić ich zachowanie w możliwie niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń.