Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

O projekcie - Zabytek.pl

O projekcie

Serwis ZABYTEK.PL w nowoczesny sposób udostępnia informacje o polskich zabytkach wraz z ich opisami, dokumentacją, towarzyszącymi zdjęciami, atrakcyjnymi zasobami cyfrowymi (np. modelami 3D obiektów, chmurami punktów, panoramami, filmami) oraz lokalizacją obiektów.

Serwis tworzony jest przez pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa i współtworzony przez zarejestrowanych użytkowników. Po rejestracji i zalogowaniu w serwisie, użytkownicy mogą dodawać wykonane przez siebie zdjęcia i opisy, wytyczać szlaki wycieczek po zabytkach, dodawać obiekty do ulubionych oraz tworzyć notatki.

Wraz z nową odsłoną portalu,  prezentujemy kilka nowych i użytecznych funkcjonalności:

 • nowe zbiory danych obejmujące krajową Ewidencję zabytków nieruchomych i archeologicznych oraz Grobów i cmentarzy wojennych,
 • możliwość przeglądania i pobierania dokumentacji dla wybranych obiektów,
 • wyszukiwarka zaawansowana, która pozwala na wyszukiwanie obiektów i dokumentów po rożnych kryteriach:
  • grupując je w kategoriach tematycznych (np. wyszukanie Pomników Historii, stanowisk archeologicznych, zabytków z Listy światowego dziedzictwa UNESCO itp.),
  • wyszukując według funkcji (np. kościoły, kamienice, zamki, grodziska, kurhany itp.),
  • wyszukując według rodzaju dokumentu (np. karta biała, karta KEZA, itp.)
  • wyszukując według nazw własnych (np. wezwania kościoła lub nazwy własnej obiektu) lub według przynależności administracyjnej (np. zabytki z Zielonej Góry),
  • zawężając wyszukiwanie do wybranych przedziałów czasowych korzystając z osi czasu.
 • zdjęcia panoramiczne 360st. wybranych zabytków,
 • formularz kontaktowy (https://zabytek.pl/pl/kontakt) ułatwiający kontakt użytkowników z administratorami portalu .

Portal ZABYTEK.PL zintegrowany jest z portalem mapowym administrowanym przez Instytut. Każda informacja o lokalizacji obiektu oraz jego podstawowych cechach, została umieszczona zgodnie ze  szczegółowymi informacjami zawartymi w bazie danych przestrzennych NID. 

Widok mapy wykorzystuje również dane OpenStreetMap , które pozwalają na łatwą identyfikację wszystkich obiektów umieszczonych na portalu. Integracja z popularnym portalem mapowym Google Maps pozwala również użytkownikowi wyznaczyć trasę do interesującego go zabytku przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego.

Atrakcyjne pod kątem popularyzacji zabytków czy planowania szlaków turystycznych, są zakładki KOLEKCJE i WYCIECZKI. Pierwsza, grupuje obiekty w odpowiednio przygotowanych kategoriach tematycznych. Druga, umożliwia zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikom, stworzenie za pomocą serwisu propozycji wycieczek szlakiem zabytków znajdujących się na portalu. Wycieczki można konstruować z wykorzystaniem różnych środków lokomocji (rowerowa, piesza, samochód), oraz czasu jej trwania. Tak przygotowaną wycieczkę można opublikować na portalu, zapisać ją w formie pliku PDF, lub z wykorzystaniem urządzenia mobilnego z GPS nawigować się między kolejnymi punktami szlaku.

Serwis jest administrowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Wizualizacje 3D

W galerii portalu zabytek.pl, oprócz zdjęć, map i opisów, umieszczone są obiekty 3D w postaci siatkowych modeli MESH, oraz zarejestrowane w wyniku skanowania laserowego chmury punktów. Modele pokazują uproszczoną bryłę budynku oraz fotorealistyczną teksturę powierzchni zewnętrznych. Przestrzeń rejestrowana jest z rozdzielczością do 5 mm, dając precyzyjny, złożony z miliardów punktów, wirtualny model obiektu.

Cumulus

Użytkownik serwisu korzystać może z autorskiej aplikacji CUMULUS. To opracowane w NID pionierskie rozwiązanie umożliwiające przeglądanie i pracę na chmurach punktów w zwykłej przeglądarce internetowej. Podstawowe funkcje aplikacji pozwalają na manewrowanie widokiem chmury – obroty, zbliżenia, ustalanie punktów obrotu widoku, definiowanie widoku prostopadłego lub perspektywicznego i zapisywanie efektów.

Lista światowego dziedzictwa Unesco

Lista światowego dziedzictwa UNESCO jest listą otwartą, aktualizowaną każdego roku. Wpis obiektu na listę ma chronić te miejsca przed utratą wyjątkowej uniwersalnej wartości i umożliwić ich zachowanie w możliwie niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń.

Pomnik historii

Pomnik historii to zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na liście pomników historii znajdują się obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.