O projekcie
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Zabytki z widokiem 3D oraz Cumulus

WIZUALIZACJE 3D

W galerii portalu zabytek.pl, oprócz zdjęć, map i opisów, umieszczone są obiekty 3D w postaci siatkowych modeli MESH, oraz zarejestrowane w wyniku skanowania laserowego chmury punktów. Modele pokazują uproszczoną bryłę budynku oraz fotorealistyczną teksturę powierzchni zewnętrznych. Przestrzeń rejestrowana jest z rozdzielczością do 5 mm, dając precyzyjny, złożony z miliardów punktów, wirtualny model obiektu.

CUMULUS

Użytkownik serwisu korzystać może z autorskiej aplikacji CUMULUS. To opracowane w NID pionierskie rozwiązanie umożliwiające przeglądanie i pracę na chmurach punktów w zwykłej przeglądarce internetowej. Podstawowe funkcje aplikacji pozwalają na manewrowanie  widokiem chmury – obroty, zbliżenia, ustalanie punktów obrotu widoku, definiowanie widoku prostopadłego lub perspektywicznego i zapisywanie efektów.

 

 

photo

O projekcie

Serwis ZABYTEK.PL w nowoczesny sposób udostępnia informacje o polskich zabytkach wraz z ich opisami, towarzyszącymi zdjęciami, atrakcyjnymi zasobami cyfrowymi (np. modelami 3D obiektów, chmurami punktów, panoramami) oraz lokalizacją obiektów. W ostatnim czasie umożliwiliśmy również współtworzenie serwisu przez zarejestrowanych użytkowników. Rejestracja i logowanie użytkowników odbywa się przy użyciu przycisku "kluczyka" na górnej belce serwisu. Mogą oni  dodawać zdjęcia i opisy, wytyczać szlaki wycieczek po zabytkach, zakładać spersonalizowane konta użytkownika, dodawać obiekty do ulubionych, a także zapisać się do newslettera.

Zasoby portalu liczą około 80 000 obiektów. Funkcjonalna wyszukiwarka umożliwia precyzyjne przeglądanie zasobów:

  • grupując je w kategoriach tematycznych (np. wyszukanie Pomników Historii, stanowisk archeologicznych, zabytków z Listy światowego dziedzictwa UNESCO itp.), które mają też specjalne oznaczenia,
  • wyszukując według funkcji (np. kościoły, kamienice, zamki, grodziska, kurhany itp.),
  • wyszukując według nazw własnych (np. wezwania kościoła lub nazwy własnej obiektu) lub według przynależności administracyjnej (np. zabytki z Zielonej Góry),
  • zawężając wyszukiwanie do wybranych przedziałów czasowych korzystając z osi czasu.


Portal ZABYTEK.PL zintegrowany jest z portalem mapowym administrowanym przez Instytut. Każda informacja o lokalizacji obiektu oraz podstawowych cechach zabytku została umieszczona na podstawie szczegółowych informacji zawartych w bazie danych przestrzennych NID. 

Widok mapy wykorzystuje dodatkowo mechanizm Google Maps, który pozwala na łatwą identyfikację wszystkich obiektów umieszczonych na portalu. Integracja z popularnym portalem mapowym pozwala również użytkownikowi znaleźć drogę do interesującego go zabytku przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego.

Atrakcyjne pod kątem popularyzacji zabytków czy planowania szlaków turystycznych, są zakładki KOLEKCJE i WYCIECZKI. Pierwsza, w jednym miejscu grupuje obiekty odpowiednio przygotowanych w kategoriach tematycznych. Druga – umożliwia zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikom stworzenie za pomocą serwisu propozycji wycieczek szlakiem zabytków, znajdujących się na portalu. Wycieczki można konstruować z wykorzystaniem różnych środków lokomocji (rowerowa, piesza, samochód), czasu jej trwania, a następnie tak przygotowaną wycieczkę opublikować na portalu, zapisać ją w formie pliku PDF, lub z wykorzystaniem urządzenia mobilnego z GPS nawigować się między kolejnymi punktami szlaku.

Serwis jest administrowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

photo

Pomniki Historii oraz obiekty z Listy światowego dziedzictwa UNESCO

Pomnik historii to zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na liście pomników historii znajdują się obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Lista światowego dziedzictwa UNESCO jest listą otwartą, aktualizowaną każdego roku. Wpis obiektu na listę ma chronić te miejsca przed utratą wyjątkowej uniwersalnej wartości i umożliwić ich zachowanie w możliwie niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń.

photo

O projekcie

Serwis ZABYTEK.PL w nowoczesny sposób udostępnia informacje o polskich zabytkach wraz z ich opisami, towarzyszącymi zdjęciami, atrakcyjnymi zasobami cyfrowymi (np. modelami 3D obiektów, chmurami punktów, panoramami) oraz lokalizacją obiektów. W ostatnim czasie umożliwiliśmy również współtworzenie serwisu przez zarejestrowanych użytkowników. Rejestracja i logowanie użytkowników odbywa się przy użyciu przycisku "kluczyka" na górnej belce serwisu. Mogą oni  dodawać zdjęcia i opisy, wytyczać szlaki wycieczek po zabytkach, zakładać spersonalizowane konta użytkownika, dodawać obiekty do ulubionych, a także zapisać się do newslettera.

Zasoby portalu liczą około 80 000 obiektów. Funkcjonalna wyszukiwarka umożliwia precyzyjne przeglądanie zasobów:

  • grupując je w kategoriach tematycznych (np. wyszukanie Pomników Historii, stanowisk archeologicznych, zabytków z Listy światowego dziedzictwa UNESCO itp.), które mają też specjalne oznaczenia,
  • wyszukując według funkcji (np. kościoły, kamienice, zamki, grodziska, kurhany itp.),
  • wyszukując według nazw własnych (np. wezwania kościoła lub nazwy własnej obiektu) lub według przynależności administracyjnej (np. zabytki z Zielonej Góry),
  • zawężając wyszukiwanie do wybranych przedziałów czasowych korzystając z osi czasu.


Portal ZABYTEK.PL zintegrowany jest z portalem mapowym administrowanym przez Instytut. Każda informacja o lokalizacji obiektu oraz podstawowych cechach zabytku została umieszczona na podstawie szczegółowych informacji zawartych w bazie danych przestrzennych NID. 

Widok mapy wykorzystuje dodatkowo mechanizm Google Maps, który pozwala na łatwą identyfikację wszystkich obiektów umieszczonych na portalu. Integracja z popularnym portalem mapowym pozwala również użytkownikowi znaleźć drogę do interesującego go zabytku przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego.

Atrakcyjne pod kątem popularyzacji zabytków czy planowania szlaków turystycznych, są zakładki KOLEKCJE i WYCIECZKI. Pierwsza, w jednym miejscu grupuje obiekty odpowiednio przygotowanych w kategoriach tematycznych. Druga – umożliwia zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikom stworzenie za pomocą serwisu propozycji wycieczek szlakiem zabytków, znajdujących się na portalu. Wycieczki można konstruować z wykorzystaniem różnych środków lokomocji (rowerowa, piesza, samochód), czasu jej trwania, a następnie tak przygotowaną wycieczkę opublikować na portalu, zapisać ją w formie pliku PDF, lub z wykorzystaniem urządzenia mobilnego z GPS nawigować się między kolejnymi punktami szlaku.

Serwis jest administrowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

photo

Zabytki z widokiem 3D oraz Cumulus

WIZUALIZACJE 3D

W galerii portalu zabytek.pl, oprócz zdjęć, map i opisów, umieszczone są obiekty 3D w postaci siatkowych modeli MESH, oraz zarejestrowane w wyniku skanowania laserowego chmury punktów. Modele pokazują uproszczoną bryłę budynku oraz fotorealistyczną teksturę powierzchni zewnętrznych. Przestrzeń rejestrowana jest z rozdzielczością do 5 mm, dając precyzyjny, złożony z miliardów punktów, wirtualny model obiektu.

CUMULUS

Użytkownik serwisu korzystać może z autorskiej aplikacji CUMULUS. To opracowane w NID pionierskie rozwiązanie umożliwiające przeglądanie i pracę na chmurach punktów w zwykłej przeglądarce internetowej. Podstawowe funkcje aplikacji pozwalają na manewrowanie  widokiem chmury – obroty, zbliżenia, ustalanie punktów obrotu widoku, definiowanie widoku prostopadłego lub perspektywicznego i zapisywanie efektów.

 

 

photo

Pomniki Historii oraz obiekty z Listy światowego dziedzictwa UNESCO

Pomnik historii to zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na liście pomników historii znajdują się obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Lista światowego dziedzictwa UNESCO jest listą otwartą, aktualizowaną każdego roku. Wpis obiektu na listę ma chronić te miejsca przed utratą wyjątkowej uniwersalnej wartości i umożliwić ich zachowanie w możliwie niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń.