Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

O projekcie - Zabytek.pl

O projekcie

Zabytek.pl to serwis, który w nowoczesny sposób udostępnia informacje o polskich zabytkach wraz z ich opisami i multimedialnymi treściami: archiwalnymi i aktualnymi zdjęciami, skanami dokumentacji z krajowej ewidencji zabytków, modelami 3D obiektów, chmurami punktów, zdjęciami panoramicznymi, filmami dokumentalnymi oraz lokalizacją obiektów.

Portal Zabytek.pl prowadzony jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Serwis tworzony jest przez pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa i współtworzony przez zarejestrowanych użytkowników. Po rejestracji i zalogowaniu w serwisie, użytkownicy mogą dodawać wykonane przez siebie zdjęcia i opisy, wytyczać szlaki wycieczek po zabytkach, dodawać obiekty do ulubionych oraz tworzyć notatki.

Wraz z nową odsłoną portalu,  prezentujemy kilka nowych i użytecznych funkcjonalności:

 • nowe zbiory danych obejmujące Ewidencję zabytków nieruchomych i archeologicznych oraz Grobów i cmentarzy wojennych,
 • możliwość przeglądania i pobierania dokumentacji dla wybranych obiektów,
 • wyszukiwarka zaawansowana, która pozwala na wyszukiwanie obiektów i dokumentów po rożnych kryteriach:
  • grupując je w kategoriach tematycznych (np. wyszukanie Pomników Historii, stanowisk archeologicznych, zabytków z Listy światowego dziedzictwa UNESCO itp.),
  • wyszukując według funkcji (np. kościoły, kamienice, zamki, grodziska, kurhany itp.),
  • wyszukując według rodzaju dokumentu (np. karta biała, karta KEZA, itp.)
  • wyszukując według nazw własnych (np. wezwania kościoła lub nazwy własnej obiektu) lub według przynależności administracyjnej (np. zabytki z Zielonej Góry),
  • zawężając wyszukiwanie do wybranych przedziałów czasowych korzystając z osi czasu.
 • zdjęcia panoramiczne 360st. wybranych zabytków,
 • formularz kontaktowy (https://zabytek.pl/pl/kontakt) ułatwiający kontakt użytkowników z administratorami portalu .

Portal ZABYTEK.PL zintegrowany jest z portalem mapowym administrowanym przez Instytut. Każda informacja o lokalizacji obiektu oraz jego podstawowych cechach, została umieszczona zgodnie ze  szczegółowymi informacjami zawartymi w bazie danych przestrzennych NID. 

Widok mapy wykorzystuje również dane OpenStreetMap , które pozwalają na łatwą identyfikację wszystkich obiektów umieszczonych na portalu. Integracja z popularnym portalem mapowym Google Maps pozwala również użytkownikowi wyznaczyć trasę do interesującego go zabytku przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego.

Atrakcyjne pod kątem popularyzacji zabytków czy planowania szlaków turystycznych, są zakładki KOLEKCJE i WYCIECZKI. Pierwsza, grupuje obiekty w odpowiednio przygotowanych kategoriach tematycznych. Druga, umożliwia zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikom, stworzenie za pomocą serwisu propozycji wycieczek szlakiem zabytków znajdujących się na portalu. Wycieczki można konstruować z wykorzystaniem różnych środków lokomocji (rowerowa, piesza, samochód), oraz czasu jej trwania. Tak przygotowaną wycieczkę można opublikować na portalu, zapisać ją w formie pliku PDF, lub z wykorzystaniem urządzenia mobilnego z GPS nawigować się między kolejnymi punktami szlaku.

Serwis jest administrowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Wizualizacje 3D

W galerii portalu zabytek.pl, oprócz zdjęć, map i opisów, umieszczone są obiekty 3D w postaci siatkowych modeli MESH, oraz zarejestrowane w wyniku skanowania laserowego chmury punktów. Modele pokazują uproszczoną bryłę budynku oraz fotorealistyczną teksturę powierzchni zewnętrznych. Przestrzeń rejestrowana jest z rozdzielczością do 5 mm, dając precyzyjny, złożony z miliardów punktów, wirtualny model obiektu.

Cumulus

Użytkownik serwisu korzystać może z autorskiej aplikacji CUMULUS. To opracowane w NID pionierskie rozwiązanie umożliwiające przeglądanie i pracę na chmurach punktów w zwykłej przeglądarce internetowej. Podstawowe funkcje aplikacji pozwalają na manewrowanie widokiem chmury – obroty, zbliżenia, ustalanie punktów obrotu widoku, definiowanie widoku prostopadłego lub perspektywicznego i zapisywanie efektów.

Lista światowego dziedzictwa Unesco

Lista światowego dziedzictwa UNESCO jest listą otwartą, aktualizowaną każdego roku. Wpis obiektu na listę ma chronić te miejsca przed utratą wyjątkowej uniwersalnej wartości i umożliwić ich zachowanie w możliwie niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń.

Pomnik historii

Pomnik historii to zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na liście pomników historii znajdują się obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.