Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Kolekcje - Zabytek.pl

Like /pl/kolekcje/dziedzictwo-staropolskiego-okregu-przemyslowego
13
kolekcje
Dziedzictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

Kolekcja prezentuje region wielowiekowej działalności kulturowej i technicznej człowieka grupujący teraz pozostałości XIX-wiecznych założeń i obiektów przemysłowych – powstałych w dobie rodzącego się nowożytnego przemysłu na ziemiach polskich.

Like /pl/kolekcje/drewniane-i-ryglowe-koscioly-wielkopolski
73
kolekcje
Drewniane i ryglowe kościoły Wielkopolski

Obok murowanych świątyń o zróżnicowanych stylach drewniane i ryglowe kościoły Wielkopolski stanowią charakterystyczny wyróżnik regionu. Swoją obecnością wzbogacają krajobraz osadniczy oraz są niezwykle cennym elementem dziedzictwa kulturowego Wielkopolski.

Like /pl/kolekcje/koscioly-i-cerkwie-na-szlaku-architektury-drewnianej-wojewod
47
kolekcje
Drewniane kościoły i cerkwie Podkarpacia

Budownictwo drewniane jest charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego Polski. Podkarpacie zaś jest regionem, gdzie drewnianych, pochodzących z wielu okresów obiektów zabytkowych zachowało się bardzo dużo.

Like /pl/kolekcje/architektura-rezydencjonalna-na-terenie-wojewodztwa-slaskieg
85
kolekcje
Architektura rezydencjonalna na terenie województwa śląskiego

Na terenie całego województwa śląskiego, znajduje się kilkadziesiąt zabytkowych obiektów i zespołów architektury rezydencjonalnej, w tym większych założeń pałacowo-parkowych. Obecnie charakteryzują się one zróżnicowanym sposobem użytkowania i stanem zachowania. Zazwyczaj są to budowle zlokalizowane poza granicami miast, na terenach gmin wiejskich, usytuowane w otoczeniu parków i terenów zieleni. W pobliżu niektórych z nich znajdują się zachowane do dzisiaj zabudowania dworskie.

Like /pl/kolekcje/wiejskie-koscioly-gotyckie-na-zulawach
11
kolekcje
Wiejskie kościoły gotyckie na Żuławach

Gotycka architektura sakralna z terenu Żuław to w większości skromne, jednonawowe kościoły będące przejawem lokalnego budownictwa, które w specyficznym obszarze Delty Wisły musiało się mierzyć z dużymi ograniczeniami terenowymi i materiałowymi.

Like /pl/kolekcje/zamki-ksiazat-mazowieckich
7
kolekcje
Zamki książąt mazowieckich

Najlepiej zachowane, a zarazem najciekawsze pozostałości zamków książąt mazowieckich na terenie Mazowsza w jego historycznych granicach znajdują się w Płocku, Czersku, Ciechanowie, Sochaczewie, Rawie Mazowieckiej, Liwie i Warszawie.

Like /pl/kolekcje/grodzy-czerwienskie
6
kolekcje
Grody Czerwieńskie

Kolekcja prezentuje grodziska i cmentarzyska będące pozostałościami tzw. Grodów Czerwieńskich, historycznego terytorium z okresu kształtowania się początków Polski piastowskiej w X-XIII w., obejmującego obecnie południowy obszar województwa lubelskiego.

Like /pl/kolekcje/barokowe-sanktuaria-pielgrzymkowe-na-warmii
8
kolekcje
Barokowe sanktuaria pielgrzymkowe na Warmii

Dominium warmińskie, otoczone przez ziemie protestanckie, było kształtowane przez katolicką tożsamość i związek z Rzeczpospolitą, o czym świadczą kościoły pielgrzymkowe o wartościowej architekturze, powiązanej z krajobrazem i bogatym wyposażeniem.

Like /pl/kolekcje/architektura-obronna-oraz-zalozenia-obronne-wojewodztwa-lubu
6
kolekcje
Założenia obronne województwa lubuskiego

Województwo lubuskie obfituje w rozmaite przykłady budownictwa obronnego: wieże rycerskie, zamki, dwory, kościoły obronne oraz obiekty chroniące osady, miasta lub państwa jak palisady, wały ziemne, mury obronne, łańcuchy twierdz czy linie umocnień.

Like /pl/kolekcje/architektura-stanislawa-witkiewicza-w-zakopanem
7
kolekcje
Architektura Stanisława Witkiewicza w Zakopanem

Po 1873 r. nastąpił znaczny rozwój wsi Zakopane jako miejscowości turystycznej, związanej z lecznictwem klimatycznym. Ożywienie turystyczne pociągnęło za sobą zorganizowaną działalność budowlaną, mającą na celu zagospodarowanie nowego uzdrowiska.

Like /pl/kolekcje/renesans-lubelski-architektura-sakralna
14
kolekcje
„Renesans lubelski” – architektura sakralna

Fenomen lokalnej architektury z 1 poł. XVII w., określany mianem „renesansu lubelskiego”, jest przejawem ówczesnego gospodarczego znaczenia tego regionu oraz zwycięstwa nowego renesansowo-manierystycznego stylu architektonicznego nad gotykiem.

Like /pl/kolekcje/zabytkowe-wapienniki-opolszczyzny
6
kolekcje
Zabytkowe wapienniki Opolszczyzny