Kolekcje
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
Świętokrzyskie judaika

kolekcja

Świętokrzyskie judaika

24

Od ponad 70 lat o tragicznych losach ludności żydowskiej, tak licznej przed wojną, opowiadają pomniki Zagłady, opuszczone synagogi i cmentarze. Nic w sposób bardziej dojmujący nie uczy czym był Holokaust niż te ruiny i puste pola po dawnych nekropoliach.. ...

Drewniana architektura sakralna w województwie świętokrzyskim

kolekcja

Drewniana architektura sakralna w województwie świętokrzyskim

34

Budownictwo drewniane jest nieodłącznym elementem polskiej wsi. Niezwykła malowniczość, integracja z krajobrazem i prostota formy drewnianych świątyń województwa świętokrzyskiego urzeka, dając poczucie zetknięcia się ze światem, który przeminął.. ...

Architektura rezydencjonalna na terenie województwa śląskiego

kolekcja

Architektura rezydencjonalna na terenie województwa śląskiego

85

Na terenie całego województwa śląskiego, znajduje się kilkadziesiąt zabytkowych obiektów i zespołów architektury rezydencjonalnej, w tym większych założeń pałacowo-parkowych. Obecnie charakteryzują się one zróżnicowanym sposobem użytkowania ...

Architektura Stanisława Witkiewicza w Zakopanem

kolekcja

Architektura Stanisława Witkiewicza w Zakopanem

7

Po 1873 r. nastąpił znaczny rozwój wsi Zakopane jako miejscowości turystycznej, związanej z lecznictwem klimatycznym. Ożywienie turystyczne pociągnęło za sobą zorganizowaną działalność budowlaną, mającą na celu zagospodarowanie nowego uzdrowiska.. ...

Architektura i krajobraz dróżek w Kalwarii Zebrzydowskiej

kolekcja

Architektura i krajobraz dróżek w Kalwarii Zebrzydowskiej

48

W 1604 r. Zebrzydowski, będąc pod wpływem dzieła Christiana Kruik van Adrichema (łac. Christianus Crucius Adrichomius) pt. Theatrum Terrae Sanctae, postanowił ufundować pierwszą w Polsce kalwarię, wzorowaną na układzie przestrzennym Jerozolimy z czasów ...

Zabytkowe wapienniki Opolszczyzny

kolekcja

Zabytkowe wapienniki Opolszczyzny

6

Architektura modernistyczna okresu II Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województwa śląskiego

kolekcja

Architektura modernistyczna okresu II Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województwa śląskiego

24

W 1922 r., po plebiscycie i III powstaniu śląskim, zostało utworzone województwo śląskie stanowiące autonomiczną jednostkę II RP. Wówczas to najmniejsze w skali ówczesnego kraju województwo składało się z ośmiu powiatów, jednego okręgu miejskiego ...

Malarstwo kościelne na terenie Opolszczyzny

kolekcja

Malarstwo kościelne na terenie Opolszczyzny

17

Wiek XIX był czasem ścierania się sztuki zastanej, tradycyjnej z awangardową, odkrywania nowych trendów, w końcu był czasem buntu wobec skostniałych zasad sztuki akademickiej. Rewolucja, jaka się w tym czasie dokonała odrzuciła tworzenie sztuki na podstawie ...

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy

kolekcja

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy

2

Na mocy pokoju westfalskiego, kończącego wojnę trzydziestoletnią (1618-1648), cesarz Ferdynand III został zobowiązany do wyrażenia zgody na budowę przez ewangelików w swoich śląskich księstwach dziedzicznych w Głogowie, Jaworze i Świdnicy po jednym ...

Kościoły drewniane Śląska Opolskiego

kolekcja

Kościoły drewniane Śląska Opolskiego

43

Drewniane kościoły Śląska Opolskiego są charakterystycznym elementem pejzażu stanowiąc wielką atrakcję turystyczną. Otoczone starymi cmentarzami i okazałymi drzewami oprócz substancji zabytkowej zachowały niepowtarzalną atmosferę i duch miejsca.. ...

Wiejskie kościoły gotyckie na Żuławach

kolekcja

Wiejskie kościoły gotyckie na Żuławach

11

Gotycka architektura sakralna z terenu Żuław to w większości skromne, jednonawowe kościoły będące przejawem lokalnego budownictwa, które w specyficznym obszarze Delty Wisły musiało się mierzyć z dużymi ograniczeniami terenowymi i materiałowymi.. ...

Cmentarze frontu wschodniego I wojny światowej

kolekcja

Cmentarze frontu wschodniego I wojny światowej

5

Zespół nekropolii – cmentarzy wojennych, w których pochowano żołnierzy wielu narodowości poległych podczas krwawych walk w Galicji Zachodniej w latach 1914-1915 jest charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego województw podkarpackiego i małopolskiego. ...

Zamki krzyżackie na Ziemi Chełmińskiej i Michałowskiej

kolekcja

Zamki krzyżackie na Ziemi Chełmińskiej i Michałowskiej

9

Zamki krzyżackie są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych zabytków średniowiecznego budownictwa militarnego na Pomorzu. Najstarsze znajdują się na ziemi chełmińskiej i michałowskiej – w regionach od których rozpoczęła się ekspansja Zakonu.

Drewniane i ryglowe kościoły Wielkopolski

kolekcja

Drewniane i ryglowe kościoły Wielkopolski

73

Obok murowanych świątyń o zróżnicowanych stylach drewniane i ryglowe kościoły Wielkopolski stanowią charakterystyczny wyróżnik regionu. Swoją obecnością wzbogacają krajobraz osadniczy oraz są niezwykle cennym elementem dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. ...

Kościoły drewniane w województwie śląskim

kolekcja

Kościoły drewniane w województwie śląskim

59

Drewniana architektura sakralna w województwie śląskim stanowi jeden z cenniejszych i ciekawszych przykładów dziedzictwa tego regionu. Świadczy o tym znacząca ilość zachowanych na tym obszarze kościołów drewnianych będących zabytkami o dość jednolitym ...

„Renesans lubelski” – architektura sakralna

kolekcja

„Renesans lubelski” – architektura sakralna

14

Fenomen lokalnej architektury z 1 poł. XVII w., określany mianem „renesansu lubelskiego”, jest przejawem ówczesnego gospodarczego znaczenia tego regionu oraz zwycięstwa nowego renesansowo-manierystycznego stylu architektonicznego nad gotykiem.

Kościoły ryglowe Kaszub i Pomorza Środkowego

kolekcja

Kościoły ryglowe Kaszub i Pomorza Środkowego

17

Kolekcja prezentuje grupę kościołów ryglowych z terenu Kaszub i części Pomorza Środkowego. Grupa obejmuje małe kościoły wiejskie i małomiasteczkowe, wznoszone w okresie od XVII do 1 ćw. XX w., w tradycyjnej, ryglowej technice budowlanej.

Cerkwie pounickie Podlasia

kolekcja

Cerkwie pounickie Podlasia

12

Prawie do poł. XIX w. Podlasie było światem niemal wyłącznie zbudowanym z drewna. Tutejsi donatorzy i działający na ich rzecz budowniczowie wznosili świątynie z drewna, które kunsztem artystycznym próbowały dorównać budownictwu murowanemu.

Ośmioboczno-krzyżowe kościoły P.A.Fontany

kolekcja

Ośmioboczno-krzyżowe kościoły P.A.Fontany

4

Niewielką lecz ważną kolekcję tworzą cztery późnobarokowe kościoły autorstwa Pawła Antoniego Fontany, które charakteryzują się planem z centralną nawą (zwieńczoną quasi kopułą) w kształcie ośmioboku z czterema ramionami i niskim obejściem.. ...

Zamki książąt mazowieckich

kolekcja

Zamki książąt mazowieckich

7

Najlepiej zachowane, a zarazem najciekawsze pozostałości zamków książąt mazowieckich na terenie Mazowsza w jego historycznych granicach znajdują się w Płocku, Czersku, Ciechanowie, Sochaczewie, Rawie Mazowieckiej, Liwie i Warszawie.

Kościoły ryglowe na Pomorzu Zachodnim

kolekcja

Kościoły ryglowe na Pomorzu Zachodnim

11

Ryglowa architektura sakralna stanowi charakterystyczny element w krajobrazie Pomorza Zachodniego. Najstarsze kościoły wzniesione w technice szkieletowej mają metrykę późnośredniowieczną, zaś największą grupę stanowią kościoły XVII i XVIII-wieczne.. ...

Ratusze miast województwa opolskiego

kolekcja

Ratusze miast województwa opolskiego

6

Ratusz, jako budowla monumentalna i reprezentacyjna, od zawsze był znakiem siły i samorządności miasta. Kolekcja pokazuje ratusze miast województwa opolskiego, które mogą być budynkami z ciekawą historią, intrygującymi legendami i niebagatelną architekturą. ...

Założenia obronne województwa lubuskiego

kolekcja

Założenia obronne województwa lubuskiego

6

Województwo lubuskie obfituje w rozmaite przykłady budownictwa obronnego: wieże rycerskie, zamki, dwory, kościoły obronne oraz obiekty chroniące osady, miasta lub państwa jak palisady, wały ziemne, mury obronne, łańcuchy twierdz czy linie umocnień.

Barokowe sanktuaria pielgrzymkowe na Warmii

kolekcja

Barokowe sanktuaria pielgrzymkowe na Warmii

8

Dominium warmińskie, otoczone przez ziemie protestanckie, było kształtowane przez katolicką tożsamość i związek z Rzeczpospolitą, o czym świadczą kościoły pielgrzymkowe o wartościowej architekturze, powiązanej z krajobrazem i bogatym wyposażeniem.. ...

Najstarsze murowane kościoły regionu łódzkiego

kolekcja

Najstarsze murowane kościoły regionu łódzkiego

7

Najstarsze świątynie powstałe wraz z rozwojem osadnictwa, tworzącym się systemem administracji oraz powstającymi siedzibami możnowładczymi na terenie Polski Centralnej ze względu na szczególnie odległy czas powstania są zabytkami o szczególnym znaczeniu.. ...

Pogańskie święte góry w rejonie Łyśca

kolekcja

Pogańskie święte góry w rejonie Łyśca

4

Zapraszamy na szlak pogańskich świętych gór, leżących w rejonie Łysej Góry - najbardziej z tych gór znanej. Przedstawiamy przedchrześcijańskie miejsca kultu oraz obrzędów Słowian z okresu przed powstaniem i chrystianizacją Państwa Polskiego..

Kościoły Polskiego Spisza

kolekcja

Kościoły Polskiego Spisza

9

Drewniane i murowane kościoły Polskiego Spisza - krainy historycznej pod Tatrami, która znajduje się pomiędzy granicą państwową, a biegiem rzek Białki i Dunajca - to kolekcja 8 obiektów cennych pod względem historii, architektury i wyposażenia..

Wielkopolskie siedziby ziemiańskie

kolekcja

Wielkopolskie siedziby ziemiańskie

62

Siedziby ziemiańskie składające się z dworu lub pałacu otoczonego parkiem położone w sąsiedztwie zabudowy podwórza folwarcznego stanowią nieodłączny element krajobrazu kulturowego Wielkopolski. Są jego ozdobą i sercem dla całej okolicy.

Drewniane kościoły i cerkwie Podkarpacia

kolekcja

Drewniane kościoły i cerkwie Podkarpacia

47

Budownictwo drewniane jest charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego Polski. Podkarpacie zaś jest regionem, gdzie drewnianych, pochodzących z wielu okresów obiektów zabytkowych zachowało się bardzo dużo.

Osiedla i kolonie patronackie Śląska

kolekcja

Osiedla i kolonie patronackie Śląska

10

Kolonie i osiedla patronackie stanowią znaczący element górnośląskiego krajobrazu. Na obszarze województwa śląskiego znajduje się około 200 tego typu założeń m.in. w Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Rudzie Śląskiej i Katowicach.

Grody Czerwieńskie

kolekcja

Grody Czerwieńskie

6

Kolekcja prezentuje grodziska i cmentarzyska będące pozostałościami tzw. Grodów Czerwieńskich, historycznego terytorium z okresu kształtowania się początków Polski piastowskiej w X-XIII w., obejmującego obecnie południowy obszar województwa lubelskiego.. ...

Najstarsze zamki obronne Polski Centralnej

kolekcja

Najstarsze zamki obronne Polski Centralnej

8

Kolekcja Najstarsze zamki obronne Polski Centralnej obejmuje obiekty z obszaru historycznych ziem Łęczyckiej i Sieradzkiej z powiatem wieluńskim. Zamki te powstały z fundacji królewskich, biskupich i prywatnych w okresie od ok. 1340 do ok. 1535 r.

Molenny staroobrzędowców

kolekcja

Molenny staro-obrzędowców

4

Do poł. XIX w. Podlasie było niemal wyłącznie zbudowane z drewna. Również przybyli w 2. poł. XVIII w. z Rosji staroobrzędowcy swoje kunsztowne domy modlitwy wznosili z tego materiału.

Podwarszawskie dworce kolejowe w stylu dworkowym

kolekcja

Podwarszawskie dworce kolejowe w stylu dworkowym

4

Podwarszawskie dworce w stylu dworkowym powstały w latach 20. XX wieku w ramach odbudowy infrastruktury kolejowej po zniszczeniach I wojny światowej. Ich rodzima forma wyraża poszukiwanie tożsamości odradzającego się państwa oraz kształtowanie stylu narodowego. ...

Kościoły drewniane w województwie lubuskim

kolekcja

Kościoły drewniane w województwie lubuskim

16

Bogata grupa zabytkowych kościołów drewnianych w województwie lubuskim o unikatowych walorach kulturowych i historycznych liczy około sześćdziesięciu obiektów i jest świadectwem różnorodnej historii terenów dzisiejszego województwa lubuskiego..

Kujawski szlak architektury romańskiej

kolekcja

Kujawski szlak architektury romańskiej

7

Kujawy były silnie związane historycznie i artystycznie z początkami państwa polskiego. Na kujawskim szlaku romańskim prowadzącym z Mogilna, przez Strzelno, Kruszwicę do Inowrocławia znajdują się najwybitniejsze dzieła architektury romańskiej w Polsce.. ...

Dziedzictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

kolekcja

Dziedzictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

13

Kolekcja prezentuje region wielowiekowej działalności kulturowej i technicznej człowieka grupujący teraz pozostałości XIX-wiecznych założeń i obiektów przemysłowych – powstałych w dobie rodzącego się nowożytnego przemysłu na ziemiach polskich.. ...