Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Kolekcje - Zabytek.pl

Dodaj do ulubionych Przejdź do podstrony obiektu Wielkopolskie siedziby ziemiańskie
zdjęcie wiodące kolekcji Wielkopolskie siedziby ziemiańskie
62
kolekcje
Wielkopolskie siedziby ziemiańskie

Siedziby ziemiańskie składające się z dworu lub pałacu otoczonego parkiem położone w sąsiedztwie zabudowy podwórza folwarcznego stanowią nieodłączny element krajobrazu kulturowego Wielkopolski. Są jego ozdobą i sercem dla całej okolicy.

Dodaj do ulubionych Przejdź do podstrony obiektu Grody Czerwieńskie
zdjęcie wiodące kolekcji Grody Czerwieńskie
5
kolekcje
Grody Czerwieńskie

Kolekcja prezentuje grodziska i cmentarzyska będące pozostałościami tzw. Grodów Czerwieńskich, historycznego terytorium z okresu kształtowania się początków Polski piastowskiej w X-XIII w., obejmującego obecnie południowy obszar województwa lubelskiego.

Dodaj do ulubionych Przejdź do podstrony obiektu Kościoły Teodora Talowskiego na Podkarpaciu
zdjęcie wiodące kolekcji Kościoły Teodora Talowskiego na Podkarpaciu
9
kolekcje
Kościoły Teodora Talowskiego na Podkarpaciu

Teodor Marian Talowski zaliczany jest do najznamienitszych polskich architektów przełomu XIX i XX w, określany prekursorem polskiego neoromantyzmu w architekturze. Znany jest jako autor eklektycznych budowli wykazujących zadziwiające bogactwo form, łączących w sobie w niezwykle malowniczy sposób elementy wielu stylów.

Dodaj do ulubionych Przejdź do podstrony obiektu Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy
zdjęcie wiodące kolekcji Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy
2
kolekcje
Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy

Na mocy pokoju westfalskiego, kończącego wojnę trzydziestoletnią (1618-1648), cesarz Ferdynand III został zobowiązany do wyrażenia zgody na budowę przez ewangelików w swoich śląskich księstwach dziedzicznych w Głogowie, Jaworze i Świdnicy po jednym kościele.

Dodaj do ulubionych Przejdź do podstrony obiektu Cmentarze frontu wschodniego I wojny światowej
zdjęcie wiodące kolekcji Cmentarze frontu wschodniego I wojny światowej
4
kolekcje
Cmentarze frontu wschodniego I wojny światowej

Zespół nekropolii – cmentarzy wojennych, w których pochowano żołnierzy wielu narodowości poległych podczas krwawych walk w Galicji Zachodniej w latach 1914-1915 jest charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego województw podkarpackiego i małopolskiego.

Dodaj do ulubionych Przejdź do podstrony obiektu Architektura i krajobraz dróżek w Kalwarii Zebrzydowskiej
zdjęcie wiodące kolekcji Architektura i krajobraz dróżek w Kalwarii Zebrzydowskiej
48
kolekcje
Architektura i krajobraz dróżek w Kalwarii Zebrzydowskiej

W 1604 r. Zebrzydowski, będąc pod wpływem dzieła Christiana Kruik van Adrichema (łac. Christianus Crucius Adrichomius) pt. Theatrum Terrae Sanctae, postanowił ufundować pierwszą w Polsce kalwarię, wzorowaną na układzie przestrzennym Jerozolimy z czasów Jezusa.

Dodaj do ulubionych Przejdź do podstrony obiektu Drewniana architektura sakralna w województwie świętokrzyskim
zdjęcie wiodące kolekcji Drewniana architektura sakralna w województwie świętokrzyskim
34
kolekcje
Drewniana architektura sakralna w województwie świętokrzyskim

Budownictwo drewniane jest nieodłącznym elementem polskiej wsi. Niezwykła malowniczość, integracja z krajobrazem i prostota formy drewnianych świątyń województwa świętokrzyskiego urzeka, dając poczucie zetknięcia się ze światem, który przeminął.

Dodaj do ulubionych Przejdź do podstrony obiektu Architektura modernistyczna okresu II Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województwa śląskiego
zdjęcie wiodące kolekcji Architektura modernistyczna okresu II Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województwa śląskiego
24
kolekcje
Architektura modernistyczna okresu II Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województwa śląskiego

W 1922 r., po plebiscycie i III powstaniu śląskim, zostało utworzone województwo śląskie stanowiące autonomiczną jednostkę II RP. Wówczas to najmniejsze w skali ówczesnego kraju województwo składało się z ośmiu powiatów, jednego okręgu miejskiego i dziewięciu miast tj.: Chorzowa, Katowic, Świętochłowic, Bielska, Rybnika, Cieszyna, Tarnowskich Gór, Pszczyny oraz Lublińca. Siedziba władz znajdowała się w Katowicach. Województwo śląskie posiadało własny parlament – Sejm Śląski oraz odrębny Skarb Śląski. Co więcej, m.in. dzięki przemysłowi górniczemu i hutniczemu, województwo śląskie było najbardziej rozwiniętym i jednocześnie najbogatszym obszarem w międzywojennej Polsce.

Dodaj do ulubionych Przejdź do podstrony obiektu Dziedzictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego
zdjęcie wiodące kolekcji Dziedzictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego
13
kolekcje
Dziedzictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

Kolekcja prezentuje region wielowiekowej działalności kulturowej i technicznej człowieka grupujący teraz pozostałości XIX-wiecznych założeń i obiektów przemysłowych – powstałych w dobie rodzącego się nowożytnego przemysłu na ziemiach polskich.

Dodaj do ulubionych Przejdź do podstrony obiektu Cerkwie pounickie Podlasia
zdjęcie wiodące kolekcji Cerkwie pounickie Podlasia
12
kolekcje
Cerkwie pounickie Podlasia

Prawie do poł. XIX w. Podlasie było światem niemal wyłącznie zbudowanym z drewna. Tutejsi donatorzy i działający na ich rzecz budowniczowie wznosili świątynie z drewna, które kunsztem artystycznym próbowały dorównać budownictwu murowanemu.

Dodaj do ulubionych Przejdź do podstrony obiektu Drewniane kościoły i cerkwie Podkarpacia
zdjęcie wiodące kolekcji Drewniane kościoły i cerkwie Podkarpacia
32
kolekcje
Drewniane kościoły i cerkwie Podkarpacia

Budownictwo drewniane jest charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego Polski. Podkarpacie zaś jest regionem, gdzie drewnianych, pochodzących z wielu okresów obiektów zabytkowych zachowało się bardzo dużo.

Dodaj do ulubionych Przejdź do podstrony obiektu Kościoły drewniane w województwie śląskim
zdjęcie wiodące kolekcji Kościoły drewniane w województwie śląskim
27
kolekcje
Kościoły drewniane w województwie śląskim

Drewniana architektura sakralna w województwie śląskim stanowi jeden z cenniejszych i ciekawszych przykładów dziedzictwa tego regionu. Świadczy o tym znacząca ilość zachowanych na tym obszarze kościołów drewnianych będących zabytkami o dość jednolitym charakterze.