Wycieczki
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
filtry
ŚLADAMI MAZOWIECKICH OLENDRÓW

wycieczka użytkownika

ŚLADAMI MAZOWIECKICH OLENDRÓW

3

Osadnictwo na prawie holenderskim obejmujące nie użytkowane zalewowe tereny położone wzdłuż cieków wodnych zostało stworzone i przyniesione na tereny Rzeczypospolitej w XVI w. przez kolonistów holenderskich pochodzących z Fryzji i Flandrii, których ...

Architektura sakralna południowo-wschodniej Zamojszczyzny

wycieczka użytkownika

Architektura sakralna południowo-wschodniej Zamojszczyzny

14

Wycieczka prowadzi szlakiem dawnych cerkwi greckokatolickich powstałych w XVIII - XIX w. Wiele z nich tworzy malownicze zespoły wraz z towarzyszącymi im niekiedy dzwonnicami, ogrodzeniami, cmentarzami czy zabytkowym drzewostanem.

Turek - XIX-wieczne miasto tkackie

wycieczka użytkownika

Turek - XIX-wieczne miasto tkackie

7

Zapraszamy na wycieczkę po Turku - obok Kalisza i Koła jednego z ważniejszych miast wschodniej Wielkopolski. Od sięgających przynajmniej XII wieku początków aż do utraty niepodległości przez Rzeczpospolitą było ono własnością arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.. ...

Wędrówka po Chęcinach

wycieczka użytkownika

Wędrówka po Chęcinach

34

Chęciny należą do najcenniejszy miast zabytkowych województwa świętokrzyskiego. Są świadectwem wspaniałej, wielowiekowej historii naszego regionu czego wyrazem jest obecność wielu zabytkowych obiektów (powstałych od k. XIII-pocz. XX w.) ulokowanych ...

Śladami SOP - ETAP 3 - w ciągu rzeki Kamiennej

wycieczka użytkownika

Śladami SOP - ETAP 3 - w ciągu rzeki Kamiennej

7

Staropolski Okręg Przemysłowy, zwany też niekiedy Zagłębiem Staropolskim, był najstarszym i do końca XIX wielu największym na ziemiach polskich rejonem górniczo-hutniczym i metalurgicznym. Obejmował on centralną, północną i wschodnią część regionu ...

Śladami SOP - ETAP 1 - w ciągu rzeki Bobrzy i Łośnej

wycieczka użytkownika

Śladami SOP - ETAP 1 - w ciągu rzeki Bobrzy i Łośnej

4

Staropolski Okręg Przemysłowy, zwany też niekiedy Zagłębiem Staropolskim, był najstarszym i do końca XIX wielu największym na ziemiach polskich rejonem górniczo-hutniczym i metalurgicznym. Obejmował on centralną, północną i wschodnią część regionu ...

Śladami SOP - ETAP 2 - w ciągu rzeki Czarnej i Drzewiczki

wycieczka użytkownika

Śladami SOP - ETAP 2 - w ciągu rzeki Czarnej i Drzewiczki

3

Staropolski Okręg Przemysłowy, zwany też niekiedy Zagłębiem Staropolskim, był najstarszym i do końca XIX wielu największym na ziemiach polskich rejonem górniczo-hutniczym i metalurgicznym. Obejmował on centralną, północną i wschodnią część regionu ...

Śladami Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

wycieczka użytkownika

Śladami Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

14

Staropolski Okręg Przemysłowy, zwany też niekiedy Zagłębiem Staropolskim, był najstarszym i do końca XIX wielu największym na ziemiach polskich rejonem górniczo-hutniczym i metalurgicznym. Obejmował on centralną, północną i wschodnią część regionu ...

DZIEDZICTWO KALISZA W WIELOKULTUROWEJ ODSŁONIE

wycieczka użytkownika

DZIEDZICTWO KALISZA W WIELOKULTUROWEJ ODSŁONIE

11

Kalisz, miasto leżące przy ważnych szlakach handlowych, od początku swego istnienia było ośrodkiem, w którym spotykali się przedstawiciele różnych narodów, religii i kultur. Widoczne to było zwłaszcza w okresie polokacyjnym oraz w okresie przyspieszonej ...

Szlakiem polskich zamków nadwiślańskich

wycieczka użytkownika

Szlakiem polskich zamków nadwiślańskich

4

Wycieczka obejmuje pozostałości po czterech średniowiecznych zamkach nadwiślańskich, które powstały z inicjatywy polskich królów, książąt dobrzyńskich lub biskupów kujawskich. Są one mniej znane od warowni krzyżackich, lecz posiadały ważne znaczenie ...

Północna rokada Twierdzy Przemyśl

wycieczka użytkownika

Północna rokada Twierdzy Przemyśl

16

Twierdza Przemyśl – budowana od roku 1854, następnie kilkakrotnie rozbudowywana i modernizowana aż do 1915 r. była jedną z najważniejszych twierdz Cesarstwa Austro-Węgierskiego.

Drewniane KOŚCIOŁY WIELKOPOLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

wycieczka użytkownika

Drewniane KOŚCIOŁY WIELKOPOLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

13

Drewniane i ryglowe kościoły Wielkopolski, obok murowanych świątyń o zróżnicowanych stylach, stanowią charakterystyczny wyróżnik regionu. Swoją obecnością wzbogacają krajobraz osadniczy oraz są niezwykle cennym elementem dziedzictwa kulturowego ...

Spacer po Wzgórzu Tumskim

wycieczka użytkownika

Spacer po Wzgórzu Tumskim

3

Wzgórze Tumskie jest naturalnym wzniesieniem terenu wysuniętym z linii skarpy płockiej o wysokości ok. 40 m ponad doliną Wisły. Na zespół jego zabytkowej zabudowy składają się: bazylika katedralna, dawne opactwa benedyktyńskie z reliktami zamku oraz ...

Śladami Thomasa Huttera po Podkarpaciu

wycieczka użytkownika

Śladami Thomasa Huttera po Podkarpaciu

6

Thomas Hutter (1696-1745) – rzeźbiarz późnego baroku, Bawarczyk, niedoszły jezuita, od 1732 r. poprzez twórczość artystyczną i miejsce zamieszkania związany z Rzeszowem, Jarosławiem i Przemyślem.

NA SZLAKU GRODÓW CZERWIEŃSKICH

wycieczka użytkownika

NA SZLAKU GRODÓW CZERWIEŃSKICH

11

Wycieczka ma w planie zwiedzanie 11, przeważnie dobrze zachowanych grodzisk i cmentarzysk z okresu wczesnego średniowiecza (w tym kompleks osadniczy w Guciowie: grodzisko i 5 cmentarzysk kurhanowych), które są pozostałościami tzw. Grodów Czerwieńskich, ...

Szlakiem kujawskich megalitów

wycieczka użytkownika

Szlakiem kujawskich megalitów

3

Wycieczka obejmuje trzy miejscowości: Gaj Stolarski, Sarnowo i Wietrzychowice, zlokalizowane w południowo-wschodniej części Kujaw (gminy: Lubraniec i Izbica Kujawska), w których znajdują się tzw. grobowce kujawskie – świadectwa obrządku pogrzebowego ...

Szlak białostockich świątyń

wycieczka użytkownika

Szlak białostockich świątyń

6

W Białymstoku - mieście wieloreligijnym znajdujemy czynne do dzisiaj kościoły rzymskokatolickie i cerkwie prawosławne. Niektóre z nich są wybitnymi działami architektury jak np. kościół św. Rocha czy katedra p.w. NMP, zawierająca w sobie wiele niezwykle ...

Wieże wyciągowe i nadszybia kopalniane na Górnym Śląsku

wycieczka użytkownika

Wieże wyciągowe i nadszybia kopalniane na Górnym Śląsku

7

Charakterystycznym elementem krajobrazu Górnego Śląska, największego zagłębia górniczego w kraju, są monumentalne wieże wyciągowe oraz nadszybia, cenne ślady industrializacji regionu. Ten początkowo leśny obszar naszego kraju w ciągu wieków przeszedł ...

Białowieża

wycieczka użytkownika

Białowieża

10

Wędrówka szlakiem umożliwia poznanie zabytków, tradycyjnego budownictwa i najbliższych okolic Białowieży - ,,stolicy’’ Puszczy Białowieskiej: zabytkowych budynków związanych z leśnictwem i łowiectwem, parków, obiektów sakralnych wyznania katolickiego ...

Kraina otwartych okiennic

wycieczka użytkownika

Kraina otwartych okiennic

7

Szlak obejmuje trzy miejscowości o unikatowym budownictwie drewnianym: Puchły, Soce i Trześcianka. Wsie zachowały zabytkowe układy przestrzenne oraz tradycyjne budownictwo; drewniane domy charakteryzują się bogatą ornamentyką, nawiązującą do zdobnictwa ...

wycieczka po miasteczku Dobra w powiecie łobeskim

wycieczka użytkownika

wycieczka po miasteczku Dobra w powiecie łobeskim

4

Dobra jest jedynym przykładem tak dobrze zachowanego małego rolniczego miasteczka w granicach dawnego Pomorza Zachodniego, które charakterem zabudowy do 1945 r. niczym się nie różniło od takich miejscowości jak Łobez, Ińsko, Resko.

Szlakiem Habsburgów po Śląsku Cieszyńskim

wycieczka użytkownika

Szlakiem Habsburgów po Śląsku Cieszyńskim

7

Początki Księstwa Cieszyńskiego datuje się na 2 poł. XIII w. O silnych, ukształtowanych na przestrzeni wieków tradycjach oraz lokalnej tożsamości tych terenów świadczy fakt, iż od pocz. XIV w. granice przedmiotowego obszaru niemal nie uległy zmianie, ...

Gotyckie zamki biskupów i kapituły warmińskiej

wycieczka użytkownika

Gotyckie zamki biskupów i kapituły warmińskiej

3

Trasa wycieczki prowadzi po trzech zamkach dominium warmińskiego, wybranych ze względu na skalę i jakość architektoniczną założeń oraz dostępność dla zwiedzających.

W drodze na Grunwald

wycieczka użytkownika

W drodze na Grunwald

8

Trasa wycieczki podąża śladami wojsk krzyżackich w lipcu 1410 r. i obejmuje trzy średniowieczne założenia miejskie, ruiny trzech zamków gotyckich oraz pola pod Grunwaldem, na których w dniu 15 lipca 1410 r. pomiędzy wojskami Zakonu, a zjednoczonymi ...

szlakiem kościołów granitowych Pomorza Zachodniego

wycieczka użytkownika

szlakiem kościołów granitowych Pomorza Zachodniego

6

Późnoromańskie i wczesnogotyckie kościoły granitowe są charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego Pomorza Zachodniego i dawnej Nowej Marchii. Szczególnie duża ich liczba zachowała się we wsiach w zakolu Odry na terenie obecnego powiatu gryfińskiego. ...

Małopolska mało znana

wycieczka użytkownika

Małopolska mało znana

15

Kraków - Nowy Wiśnicz - Lipnica Murowana – Tymowa - Czchów – Okocim - Kraków

Średniowieczne grodziska zachodniej części Ziemi Niemodlińskiej, wzdłuż Nysy Kłodzkiej

wycieczka użytkownika

Średniowieczne grodziska zachodniej części Ziemi Niemodlińskiej, wzdłuż Nysy Kłodzkiej

4

1. Z Niemodlina (Rynek) kierujemy się na SW, początkowo DK46, następnie na W, drogą gminną przez wieś Piotrowa do Roszkowic (ok.6 km czas ok.45 min.); zwiedzamy grodzisko położone przy północnej krawędzi wsi; 2. Z Roszkowic drogą gruntową prowadzącą ...