Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Wycieczki - Zabytek.pl

Typy obiektów
Transport
Czas trwania
Twoje wycieczki
Like /pl/wycieczki/ladami-miejsc-chowania-zmarych-w-ktach
10
wycieczki
Śladami miejsc chowania zmarłych w Kętach

Proponowana przeze mnie wycieczka po Kętach prowadzi nie tylko szlakiem najbardziej znanych zabytków. Szukając najstarszych miejsc grzebania zmarłych możemy wiele dowiedzieć się o mieszkańcach, którzy tworzyli to miasto, jego kulturę i atmosferę. Wiele z tych miejsc już nie istnieje, cmentarze zostały zrównane z ziemią, krzyże czy pomniki wieńczące mogiły nie zachowały się do naszych czasów. Ale należy o nich pamiętać, bowiem wpisują się one w bogatą historię tego miasta. Trasę opracowałam głównie na podstawie książki Władysława Droździka "Cmentarze i groby w Kętach". Gorąco zachęcam do odwiedzenia tego małego, malowniczo położonego miasta - jednego z najstarszych miast w Polsce!

Like /pl/wycieczki/sladami-mazowieckich-olendrow
3
wycieczki
ŚLADAMI MAZOWIECKICH OLENDRÓW

Osadnictwo na prawie holenderskim obejmujące nie użytkowane zalewowe tereny położone wzdłuż cieków wodnych zostało stworzone i przyniesione na tereny Rzeczypospolitej w XVI w. przez kolonistów holenderskich pochodzących z Fryzji i Flandrii, których napływ spowodowany został z jednej strony prześladowaniami religijnymi, z drugiej zaś względami praktycznymi: koloniści reprezentowali wysoki poziom gospodarki i kultury osadniczej, przez co byli osadnikami wysoce pożądanymi. Osadzano ich zawsze bądź nad brzegami wód, bądź na miejscach nizinnych i mokradłach. Dzięki wielowiekowemu doświadczeniu w walce z zalewem wody wyniesionemu z ojczyzny, potrafili oni drogą zakładania całego systemu rowów, tam i grobli, nawet całkiem nieużyteczne połacie, z pozoru nie nadające się do prowadzenia działalności gospodarczej, doprowadzić do stanu kwitnącej kultury rolnej. Mazowsze jako obszar ważny dla rozwoju osadnictwa holenderskiego w Polsce, zasiedlane było przez Olendrów od 1628 r. (Saska Kępa) aż po lata 40. XX w. (ponad 200 wsi i osad wzdłuż Wisły, Bugu, Narwi i Wkry). Do dnia dzisiejszego posiada dobrze zachowany krajobraz kulturowy, historyczną siecią osadniczą oraz liczne, różnorodne przykłady tradycyjnego budownictwa ludowego reprezentującymi ostatni etap rozwoju kolonizacji na prawie holenderskim, z których trzy objęte są ochroną prawną. Stanowią one wielką wartość historyczną nie tylko dla kultury polskiej, ale holenderskiej i niemieckiej.

Like /pl/wycieczki/gotyckie-zamki-biskupow-i-kapituly-warminskiej
3
wycieczki
Gotyckie zamki biskupów i kapituły warmińskiej

Trasa wycieczki prowadzi po trzech zamkach dominium warmińskiego, wybranych ze względu na skalę i jakość architektoniczną założeń oraz dostępność dla zwiedzających.

Like /pl/wycieczki/sladami-sop-etap-2-w-ciagu-rzeki-czarnej-i-drzewiczki
3
wycieczki
Śladami SOP - ETAP 2 - w ciągu rzeki Czarnej i Drzewiczki

Staropolski Okręg Przemysłowy, zwany też niekiedy Zagłębiem Staropolskim, był najstarszym i do końca XIX wielu największym na ziemiach polskich rejonem górniczo-hutniczym i metalurgicznym. Obejmował on centralną, północną i wschodnią część regionu zwanego obecnie świętokrzyskim. W III Etapie wycieczki zapraszamy do zwiedzenia obiektów, ulokowanych w północnej części regionu, wzdłuż biegu rzeki Czarnej i Drzewiczki. Poza prezentowanymi poniżej obiektami wpisanymi do rejestru zabytków, warto odwiedzić również zabytek nierejestrowy: dawny zakład wielkopiecowy w Furmanowie.

Like /pl/wycieczki/zamki-gr-kamiennych-sma-2018
4
wycieczki
Zamki Gór Kamiennych - SMAŻ 2018

Położone w Sudetach Środkowych Góry Kamienne to miejsce niezwykłe. W ich krajobrazach można podziwiać dno morza sprzed ponad 300 mln lat, relikty procesów wulkanicznych zaszłych w trakcie transformacji dna morskiego w góry oraz miejsca pradziejowego i średniowiecznego zagospodarowania gór przez ludzi. W XIII wieku Śląsk przeżywa intensywną przemianę ustroju społecznego i gospodarczego. Z inicjatywy Piastów śląskich lokowane są liczne miasta i wsie. Nowej sieci osadniczej towarzyszy rozbudowa połączeń komunikacyjnych, a interesów książęcych strzegą rycerze-kasztelani osadzani w budowanej wówczas sieci zamków. Zamki, będące widocznym znakiem władzy książęcej, wznoszono zarówno przy miastach, jak i w dobrach wiejskich, gdzie stawały się centrami zarządu gospodarczego posiadłości książęcych. Zdecydowanie najlepiej znanymi są do dziś istniejące zamki - a w szczególności Zamek Grodno. Nie jest on jednak jedynym, a rycerze rozbójnicy w historii często wykorzystywali większość z nich.

Like /pl/wycieczki/rowerem-przez-ziemi-namysowsk-trasa-fioletowa
9
wycieczki
Rowerem przez Ziemię Namysłowską - trasa fioletowa

Propozycja trasy szlakiem zabytków Ziemi Namysłowskiej. Trasa "fioletowa" zaczyna się we wsi Łączany, a dalej prowadzi przez Ziemiełowice, Jastrzębie i Biestrzykowice do Świerczowa.

Like /pl/wycieczki/styl-okrtowy
15
wycieczki
Styl okrętowy

Śladami stylu okrętowego, czyli cylindryczne formy w architekturze Gdyni, na przykładzie realizacji z terenu Śródmieście, Kamiennej Góry i Portu. Gdynia miasto z morza, to hasło które towarzyszyło oraz wyrażało charakter miejsca niemal od początku budowy oraz w okresie niezwykle dynamicznego rozwoju miasta. Choć w okresie dwudziestolecia międzywojennego powstawało w Gdyni wiele obiektów o zachowawczym charakterze, to równocześnie w Gdyni zaczęli się pojawiać architekci młodego pokolenia, z których „udziałem wznoszono obiekty o znacznie zaawansowanym obliczu stylowym, czerpiącym zarówno z zasobu dekoracyjnego art déco, jak i funkcjonalizmu, radykalnie redukującego formę do prostych brył geometrycznych”1. To właśnie funkcjonalizm korespondował z nadmorskim charakterem Gdyni, jego „nautyczna stylistyka, działająca bryłą przypominającą transatlantyckie okręty, z zaokrągleniami na narożach, metalowymi balustradami i okrągłymi oknami (…) wskazywały na portowy charakter tego ośrodka”2. Styl okrętowy rozwinął się w latach 30., w czasie gdy „dominującą pozycję stopniowo zdobyła w Gdyni architektura modernistyczna. Proces zmian towarzyszył wzrostowi zamożności miasta, stabilizacji ilości mieszkańców oraz narastającemu przeświadczeniu, że gdyńską nowoczesność wyrazić może wyłącznie modernizm”3. Warto także podkreślić iż, stylistyka gdyńskiego modernizmu „z jednej strony poddana była hasło skrajnej awangardy, promującym purystyczną estetykę gładkich, pozbawionych wszelkich dekoracji brył, a z drugiej, wpływom ekspresjonizmu, który dążył do plastycznego podkreślenia detalu, faktury i specyficznej symboliki kompozycji”4. Droga pomiędzy poszczególnymi zabytkami wiedzie pośród zabudowy, którą charakteryzują liczne nawiązania do stylu okrętowego. Wieżyczki, maszty, bulaje, metalowe poręcze, balkony o obłych/opływowych kształtach, nadwieszone daszki, czy też cylindryczne formy wkomponowane w bryłę budynku, to rezerwuar form charakterystyczny dla stylu okrętowego. Szlak pieszo-rowerowy, większość opisywanych obiektów znajduje się w przestrzeni publicznej. Przewidywany dystans to blisko 10 km, czas trwania wycieczki to co najmniej klika godzin, w zależności od przyjętej formy przemieszczenia. Dodatkowe oznaczenia: KZD – klatki z duszą, to efektowne klatki schodowe, które były budowane na planie prostokąta, owalu czy półokręgu, dzięki czemu uzyskiwano biegnącą przez całą wysokość obiektu otwartą przestrzeń, wejścia do wybranych budynków są możliwe m.in. w trakcie wycieczek organizowanych przez Gdyński Szlak Modernizmu; ŚDP – światło do południa, ŚPP – światło po południu, oznaczenie pory dnia z optymalnymi warunkami oświetleniowymi dla frontowyvh elewacji; OF – opływowe formy, oznacza sąsiedztwo ciekawych realizacji pomiędzy poszczególnymi obiektami na szlaku, które nawiązują do stylu okrętowego, ale nie posiadają indywidualnych wpisów do rejestru zabytku, najczęściej znajdują się na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Przypisy: 1. Irma Kozina, Funkcjonalistyczny modernizm w architekturze Gdyni i Katowic jako styl propagandy władzy, w: Polska nad Bałtykiem, Gdańsk 2012, s. 253. 2. Ibidem, s. 253. 3. Andrzej Szczerski, Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939, Łódź 2010, s. 221. 4. Maria Jolanta Sołtysik, Modernistyczna Gdynia - dziedzictwo lat międzywojennych, [w:] Renowacje i zabytki, 2010 Kraków, s. 60. 5. Robert Hirsch, Anna Orchowska-Smolińska, Dworzec kolejowy w Gdyni - najmłodszy zabytek, "Renowacje i zabytki" 2010, nr 4, s. 115.

Like /pl/wycieczki/ladami-poznaskich-ewangelikw
10
wycieczki
Śladami poznańskich ewangelików

Zorganizowane życie religijne ewangelickiej mniejszości wyznaniowej w stolicy Wielkopolski sięga połowy XVI wieku. Od tego czasu krajobraz kulturowy Poznania wzbogacano obiektami sakralnymi oraz użyteczności publicznej, związanymi z działalnością ewangelików. Po II wojnie światowej wiele kościołów przejęli katolicy, dawne cmentarze przekształcono w parki, a budynki użyteczności publicznej zaadaptowano do pełnienia różnych funkcji. Na "Szlaku poznańskich ewangelików" znajdują się trzy rodzaje obiektów: a) kościoły (obecnie lub w przeszłości ewangelickie), b) tereny otwarte (obecnie parki będące w przeszłości cmentarzami ewangelickimi), c) obiekty użyteczności publicznej (budynki przeznaczone dla ewangelików lub powstałe przy ich udziale). Liczący ok. 9 km szlak rozpoczyna się w najstarszym zachowanym do czasów współczesnych miejscu, związanym z działalnością ewangelików na terenie Poznania – w kościele pw. Wszystkich Świętych, zlokalizowanym przy ul. Grobla. W opisie poszczególnych miejsc powołano się na literaturę wskazaną w autorskim artykule, dostępnym pod adresem http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/859

Like /pl/wycieczki/szlakiem-gotyckich-kosciolow-zulawskich
12
wycieczki
Szlakiem gotyckich kościołów żuławskich

Celem wycieczki jest prezentacja charakterystycznego dla obszaru Żuław, średniowiecznego budownictwa sakralnego.

Like /pl/wycieczki/las-wolski-
7
wycieczki
Las Wolski

Pasmo Sowińca, leżące w widłach Wisły i Rudawy, biegnie nieomal od zachodnich granic miasta do śródmieścia Krakowa, wznosząc się ok. 150 m ponad poziom Rynku Głównego. Najwyższą część zajmuje Las Wolski o powierzchni przeszło 500 ha. To jeden z największych w Polsce i Europie leśnych parków miejskich o mieszanym drzewostanie (m.in. buki i świerki) ściśle pokrywającym bogato urzeźbiony teren (głębokie wąwozy, skałki, niewielkie wierzchowiny, cztery uroczyska itd.). Miejsce w naturalny sposób obronne, przytykające do doliny Wisły, zachęcało do osadnictwa, o czym świadczą relikty archeologiczne sięgające paleolitu. Przez stulecia człowiek był obecny na tym obszarze, ale był zbyt słaby, by ingerować w jego postać. Dziś, kiedy presja na każdy skrawek gruntów położonych w sercu Krakowa jest silna, tym ważniejsze jest zachowanie – w niezmienionym stanie – obszaru tak charakterystycznego dla panoramy i tradycji kulturowej Krakowa. Miasta nie sposób wyobrazić sobie bez tej zielonej ściany Lasu Wolskiego i bez sylwety Kopca Kościuszki.

Like /pl/wycieczki/kraina-otwartych-okiennic
7
wycieczki
Kraina otwartych okiennic

Szlak obejmuje trzy miejscowości o unikatowym budownictwie drewnianym: Puchły, Soce i Trześcianka. Wsie zachowały zabytkowe układy przestrzenne oraz tradycyjne budownictwo; drewniane domy charakteryzują się bogatą ornamentyką, nawiązującą do zdobnictwa stosowanego w rosyjskiej architekturze ludowej.

Like /pl/wycieczki/z-portu-do-miasta
8
wycieczki
Z portu do miasta

Celem wycieczki "Z portu do miasta" jest zapoznanie z morskim dziedzictwem miasta. CELE SZCZEGÓŁOWE WYCIECZKI: 1. Zwiedzanie wybranych zabytków industrialnych zlokalizowanych wzdłuż ul. Polskiej 2. Poznanie architektury modernistycznej Dworca Morskiego 3. Poznanie architektury dawnej Gdyni sprzed 1926 roku 4. Zapoznanie z budynkami mieszkalnymi w okolicach ul. Świętojańskiej oraz Skweru Kościuszki Wycieczkę rozpoczynamy przy Pomniku Ofiar Grudnia 70, które jest miejscem szczególnym dla wszystkich Gdynian. To tu doszło do masakry robotników zmierzających do pracy i tu rozpoczniemy naszą wędrówkę w poszukiwaniu morskiego dziedzictwa Gdyni. Następnie kierujemy się w stronę ulicy Polskiej wzdłuż której możemy podziwiać industrialne budynki portowe z lat 30. m.in. chłodnię, która do dziś pełni swoją funkcję – ul. Polska 20 oraz Magazyn H (ul. Polska 17) patrząc w stronę Nadbrzeża Indyjskiego możemy podziwiać pozostałości po dawnej Olejarni Union wbudowaną w jedną z nowoczesnych hal. Kierując się w stronę ronda Karlskrony zobaczymy elewator zbożowy, który obecnie należy do Bałtyckiego Terminalu Zbożowego. Po drugiej stronie ronda zobaczymy niemiecki schron przeciwlotniczy T-750, niemy świadek okupacji Gdyni, który miał strzec portu przed dywanowymi nalotami Aliantów. Następnym punktem wycieczki będzie Muzeum Emigracji mieszczącym się w pięknym, niedawno zrewitalizowanym budynku byłego Dworca Morskiego, w którym możemy podziwiać wyjątkową klatkę schodową z wspaniałym wnętrzem. W dawnej hali łukowej mieszczą się sale ekspozycyjne, przedstawiającą kulisy emigracji od XIX do XX wieku. Dla chętnych zwiedzanie Muzeum Emigracji. Reszta grupy może odpocząć przy kawie w jednej z kawiarni obserwując widok na Port Marynarki Wojennej. Szacunkowy czas zwiedzania ekspozycji to 1,5 – 2 godziny. Z Budynku Dworca Morskiego idziemy wzdłuż ulicy Chrzanowskiego, gdzie możemy zobaczyć budynek Urzędu Morskiego obok którego znajduje się polski schron przeciwlotniczy w kształcie piramidy – unikat architektury militarnej. Następnie udamy się na ulicę Węglową gdzie możemy zobaczyć wyjątkowe zabudowania wsi Gdyni zanim uzyskała prawa miejskie, czyli charakterystyczne domy rybackie. Następnie udamy się w ulicę Świętojańską – modernistyczną wizytówką Gdyni przy której znajdują się perełki architektoniczne jak na przykład kamienica Piotra Ferdynusa (przy ul. Jana z Kolna, budynek Komendy Miejskiej Policji czy nowoczesny apartamentowiec Transatlantyk, nawiązujący do okrętowej tradycji budowy budynków. Zatrzymamy się na Placu Kaszubskim przy Pomniku Antoniego Abrahama, króla Kaszub. Chwilę wytchnienia znajdziemy w kultowym gdyńskim Pączusiu spożywając gorącego, pysznego pączka. Skąd udamy się w stronę Skweru Kościuszki gdzie zwiedzimy perełki morskiej legendy Gdyni czyli ORP Błyskawica oraz Dar Pomorza. Spacerując przez Park Rady Europy przejdziemy do Teatru Muzycznego i tam wjedziemy kolejką na Kamienna Górę. Podziwiając panoramę modernistycznej Gdyni zakończymy naszą wycieczkę.