kamienica mieszczańska, Zamość
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kamienica mieszczańska

Zamość

photo

Ciekawy przykład architektury mieszczańskiej z XIX w. Kamienica zlokalizowana w obrębie Starego Miasta wpisanego na listę UNESCO, zachowała częściowo pierwotny układ wnętrza i oryginalne elementy wystroju kamieniarskiego z okresu jej powstania.

Historia

Kamienica powstała w XIX w. na terenie wcześniejszej, istniejącej w tym miejscu zabudowy. Do pocz. XX w. mieścił się w niej zajazd, który należał do Dichtera, następnie była własnością żydowską. Po II wojnie światowej przejęta przez Skarb Państwa, w 1993 r. skomunalizowana. Gruntowny remont wykonano w latach 1966-1969 wg proj. J. Majdeckiego, m.in. rozebrano oficyny, wymieniono drewniane stropy na ogniotrwałe, więźbę dachową, pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową, przebudowano klatkę schodową. W 1999 r. wymieniono pokrycie dachu.

Opis

Kamienica położona w obrębie Starego Miasta, na wschód od Rynku Wielkiego, w kwartale zwartej zabudowy ograniczonym ulicami Grodzką, Bazyliańską, Grecką i Staszica. Kamienica orientowana, zwrócona elewacją frontową na północ. Założona na planie prostokąta, dwutraktowa, z przelotową sienią na skrajnej osi wschodniej, dwudzielna, z klatką schodową (wtórną) w pierwszym trakcie. Kamienica wzniesiona z cegły (fundamenty z cegieł i kamieni wapiennych), otynkowana, dwukondygnacyjna, podpiwniczona, przykryta dachem dwuspadowym z lukarnami. Dach pobity blachą. Elewacja frontowa północna symetryczna, 3-osiowa, na niewielkim cokole, z drzwiami wejściowymi w płycinie ograniczonej spłaszczonym łukiem. Parter oddzielony od wyższej kondygnacji szerokim gzymsem kordonowym, całość zwieńczona gzymsem koronującym. Elewacja tylna południowa symetryczna, 4 – osiowa, przedzielona wąskimi gzymsami kordonowym i koronującym, z drzwiami wejściowymi na skrajnej wschodniej osi budynku. W dużym stopniu zachowany pierwotny układ kamienicy.

Dostęp do zabytku ograniczony.

Oprac. Ewa Prusicka, OT NID w Lublinie, 15-02-2018 r.

Bibliografia

  • Kędziora A., Dawna architektura i budownictwo Zamościa, Zamość 1990, s. 74
  • Karta ewidencyjna, Kamienica (...). Zamość, oprac. J. Studziński 1997, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu i Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kamienica
  • Chronologia: XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Grodzka 5, Zamość
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. Zamość, gmina Zamość
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy