kamienica mieszczańska, Zamość
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kamienica mieszczańska

Zamość

photo

Ciekawy przykład architektury mieszczańskiej z XVIII w. Kamienica zlokalizowana w obrębie Starego Miasta wpisanego na listę UNESCO, zachowała pierwotny układ wnętrza i częściowo oryginalne elementy wystroju kamieniarskiego z okresu jej powstania.

Historia

Kamienica powstała w XVIII w. dla nieznanych z nazwiska właścicieli. Prawdopodobnie w 1 poł. XIX w. nadbudowana. W XIX w. była własnością rodzin żydowskich. Po II wojnie światowej przejęta przez Skarb Państwa, w 1993 r. skomunalizowana. Gruntowny remont wykonano w latach 1968-1972 wg proj. J. Majdeckiego, m.in. rozebrano część przybudówek przy aneksach, wymieniono drewniane stropy na ogniotrwałe, pokrycie dachowe i więźbę dachową, stolarkę okienną (parter) i drzwiową, przebudowano klatkę schodową (pierwotnie drewnianą) i położono nowe tynki na elewacjach. W 2001 r. rozebrano klatkę schodową i przybudówkę.

Opis

Kamienica położona w obrębie Starego Miasta, na wschód od Rynku Wielkiego, w kwartale zwartej zabudowy ograniczonym ulicami Grodzką, Bazyliańską, Grecką i Staszica. Kamienica orientowana, zwrócona elewacją frontową na północ. Założona na planie prostokąta, z dwoma aneksami od południa, w których znajdują się klatka schodowa i wejście do mieszkań wschodniej części budynku. Wewnętrzny układ dwutraktowy, z pierwotnie przelotową sienią na skrajnej osi zachodniej, dwudzielna. Kamienica wzniesiona z cegły (fundamenty z cegieł i kamieni wapiennych), otynkowana, dwukondygnacyjna, podpiwniczona, przykryta dachem dwuspadowym z dwiema lukarnami o półkolistych szczytach. Dach pobity blachą. Od strony południowej bryła budynku rozczłonowana dwu i trzykondygnacjowymi aneksami, przykrytymi dachami pulpitowymi. Elewacja frontowa północna niesymetryczna, 4-osiowa, na niewielkim cokole. Parter oddzielony od wyższej kondygnacji gzymsem kordonowym, całość zwieńczona profilowanym gzymsem koronującym. Okna piętra zaznaczone podokiennikami. Elewacja tylna południowa pozbawiona dekoracji architektonicznej, niesymetryczna, 2 – osiowa, w narożach z aneksami połączonymi na piętrze galeryjką. Wnętrze budynku zachowało pierwotny układ, z przelotową sienią na osi (obecnie wtórnie przedzieloną) i pomieszczeniami na parterze o sklepieniu kolebkowo-krzyżowym.

Dostęp do zabytku ograniczony.

Oprac. Ewa Prusicka, OT NID w Lublinie, 06-03-2018 r.

Bibliografia

  • Kędziora A., Dawna architektura i budownictwo Zamościa, Zamość 1990, s. 75
  • Karta ewidencyjna, Kamienica (...). Zamość, oprac. J. Studziński 1997, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu i Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kamienica
  • Chronologia: XVIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Grodzka 7, Zamość
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. Zamość, gmina Zamość
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy