kamienica mieszczańska, Zamość
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kamienica mieszczańska

Zamość

photo

Ciekawy przykład architektury mieszczańskiej, której początki sięgają 2 ćw. XIX w. Kamienica zlokalizowana w obrębie Starego Miasta wpisanego na listę UNESCO, częściowo zachowała elementy pierwotnego układu wnętrza oraz oryginalne elementy wystroju kamieniarskiego z okresu jej powstania.

Historia

Kamienica powstała w 2 ćw. XIX w., przebudowana w początkach XX wieku. W okresie międzywojennym jej właścicielami byli Hochtkopfowie. Po II wojnie św. przejęta przez Skarb Państwa, w 1993 r. skomunalizowana. Gruntowny remont wykonano w latach 1971-73 wg proj. A. Hołocińskiego i Z. Kropisza, m.in. wymieniono pokrycie dachu oraz drewniane stropy na ogniotrwałe, przebudowano klatkę schodową, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. W 2003 r. remont pomieszczeń i wymiana stolarki.

Opis

Kamienica położona w obrębie Starego Miasta, w kwartale zwartej zabudowy ograniczonym ulicami Grodzką, Grecką, Ormiańską i Bazyliańską. Kamienica w zwartej zabudowie, frontem zwrócona na południe do ulicy Grodzkiej. Założona na planie zbliżonym do kwadratu, układ wnętrz nieco zniekształcony, czytelny częściowo układ dwutraktowy, z sienią przelotową na skrajnej wschodniej osi budynku, w której usytuowana klatka schodowa. Kamienica wzniesiona z cegły (fundamenty z kamieni wapiennych i cegieł), otynkowana, dwukondygnacyjna, podpiwniczona, przykryta dachem dwuspadowym z lukarnami. Dach kamienicy pobity blachą. Elewacje kamienicy dwukondygnacyjne. Południowa, od frontu, niesymetryczna, 3 – osiowa, na cokole. Parter boniowany i oddzielony od piętra płaskim gzymsem kordonowym, całość zwieńczona bogato profilowanym gzymsem koronującym. Na skrajnej wschodniej części elewacji frontowej brama wejściowa zamknięta łukiem odcinkowym. Na pierwszym piętrze okna w płaskich opaskach z prostymi gzymsami podokiennymi wspartymi na wspornikach. Elewacja północna tylna również niesymetryczna, 4-osiowa, zwieńczona gzymsem koronującym, z wejściem do sieni przelotowej w formie bramy zamkniętej łukiem odcinkowym. Pierwotny układ wnętrza kamienicy zachowany tylko częściowo (przelotowa sień).

Dostęp do zabytku ograniczony.

Oprac. Ewa Prusicka, OT NID w Lublinie, 23-03-2018 r.

Bibliografia

  • Kędziora A., Dawna architektura i budownictwo Zamościa, Zamość 1990, s. 75
  • Karta ewidencyjna, Kamienica (...). Zamość, oprac. J. Studziński 1998, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu i Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kamienica
  • Chronologia: 2. ćw. XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Grodzka 8, Zamość
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. Zamość, gmina Zamość
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy