Strona główna
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

„Nieraz oglądałem ojczyznę z samolotów, ale teraz było to zupełnie coś innego. Jednym spojrzeniem obejmowałem cały kraj. Polska wyglądała stąd mała, ale jednocześnie piękna.”

Mirosław Hermaszewski

photo

Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela

Pilzno

Działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa

photo

historyczny układ urbanistyczny miasta Pieńsk

Pieńsk

photo

Urząd Celny

Szczecin

photo

Kaplica - basteja św. Antoniego

Strzegom

photo

Dom ogrodnika

Bronów

Zabytki w twojej okolicy

photo

Oblęgorek - pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową

Oblęgorek

photo

Kościół par. pw. św. Wojciecha

Poznań

Wędrówka po Chęcinach

wycieczka użytkownika

Wędrówka po Chęcinach

34

Chęciny należą do najcenniejszy miast zabytkowych województwa świętokrzyskiego. Są świadectwem wspaniałej, wielowiekowej historii naszego regionu czego wyrazem jest obecność wielu zabytkowych obiektów (powstałych od k. XIII-pocz. XX w.) ulokowanych ...

photo

Kamienica Kencowska

Kraków

wycieczki

photo

kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Lubomin

photo

Grodzisko

Lędziny

Zabytki 3D modele

photo

Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła

Gilowice

photo

Kościół cmentarny pw. św. Anny

Jaktorowo

photo

Kościół ewangelicki. ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Świętej Trójcy

Miękowo

Dziedzictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

kolekcja

Dziedzictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

13

Kolekcja prezentuje region wielowiekowej działalności kulturowej i technicznej człowieka grupujący teraz pozostałości XIX-wiecznych założeń i obiektów przemysłowych – powstałych w dobie rodzącego się nowożytnego przemysłu na ziemiach polskich.. ...

photo

Grodzisko „Barbarka”

Serock

photo

Kaplica-pustelnia św. Rozalii na Puszczy

Barwałd Górny

photo

pałac

Otok

Zabytki 3D chmury punktów

photo

kościół parafialny pw. św. Bartłomieja z kaplicą Fodygów

Chęciny

photo

Gródek stożkowaty

Romualdów

photo

Zespół pałacowo-parkowy

Oleszno

photo

Jatki miejskie

Przedecz

photo

Zespół klasztorny bernardynów

Rzeszów

photo

Główny budynek szpitalny w zespole szpitala Wszystkich Świętych

Wrocław

photo

kościół oo. Kamedułów, ob. rektoralny pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

Rytwiany

photo

Hala targowa

Gdańsk