Strona główna
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

„Nieraz oglądałem ojczyznę z samolotów, ale teraz było to zupełnie coś innego. Jednym spojrzeniem obejmowałem cały kraj. Polska wyglądała stąd mała, ale jednocześnie piękna.”

Mirosław Hermaszewski

photo

Kościół ewangelicki pw. św. Piotra i Pawła

Lewin Brzeski

Działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa

photo

Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Ap. Piotra i Pawła

Lekowo

photo

Zespół kościoła farnego pw. św. Stanisława Biskupa

Borek Wielkopolski

photo

Grodzisko stożkowate

Kujakowice Górne

photo

Klasztor Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, tzw. Biały Klasztor

Nowy Sącz

Zabytki w twojej okolicy

photo

Pałac (obecnie ruina)

Wiry

photo

Grodzisko

Przysieka Polska

Wędrówka po Chęcinach

wycieczka użytkownika

Wędrówka po Chęcinach

34

Chęciny należą do najcenniejszy miast zabytkowych województwa świętokrzyskiego. Są świadectwem wspaniałej, wielowiekowej historii naszego regionu czego wyrazem jest obecność wielu zabytkowych obiektów (powstałych od k. XIII-pocz. XX w.) ulokowanych ...

photo

Kapliczka

Twardawa

wycieczki

photo

Dworek Zagroda

Brwinów

photo

Kościół pw. św. Michała Archanioła

Jabłkowo

Zabytki 3D modele

photo

Kopiec ziemny/kurhan

Barbarówka

photo

Grodzisko

Przysieka

photo

Zespół huty żelaza

Zagwiździe

Najstarsze zamki obronne Polski Centralnej

kolekcja

Najstarsze zamki obronne Polski Centralnej

8

Kolekcja Najstarsze zamki obronne Polski Centralnej obejmuje obiekty z obszaru historycznych ziem Łęczyckiej i Sieradzkiej z powiatem wieluńskim. Zamki te powstały z fundacji królewskich, biskupich i prywatnych w okresie od ok. 1340 do ok. 1535 r.

photo

Zespół kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła

Dolsk

photo

Zespół kościoła pw. św. Barbary

Bobrowniki

photo

Chełmno - Stare Miasto

Chełmno

Zabytki 3D chmury punktów

photo

Kościół Parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Chorzów

photo

Zespół dworsko-parkowy

Orłowo

photo

kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Niekrasów

photo

Kościół pom. pw. św. Antoniego Opata Pustelnika

Męcina

photo

Dom Krzeptowskiego, Karczma u Wnuka, ob. restauracja U Wnuka

Zakopane

photo

Zamek

Buk

photo

Zespół kościoła par. pw. św. Stanisława

Starochęciny

photo

Kamienica mieszczańska Pod Małżeństwem, Szafirowa, Ariewowiczowska, ob. siedziba Muzeum Zamojskiego

Zamość