kamienica mieszczańska, Zamość
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kamienica mieszczańska

Zamość

photo

Ciekawy przykład architektury mieszczańskiej z 1 poł. XIX w. Kamienica zlokalizowana w obrębie Starego Miasta wpisanego na listę UNESCO, zachowała częściowo pierwotny układ wnętrza i oryginalne elementy wystroju kamieniarskiego z okresu jej powstania.

Historia

Kamienica powstała w 1 poł. XIX w. dla nieznanych z nazwiska właścicieli. W okresie międzywojennym własność rodziny Mendelsonów, po II wojnie św. przejęta przez Skarb Państwa, w 1993 r. skomunalizowana. Gruntowny remont wykonano w latach 1966-69 wg proj. J. Majdeckiego, m.in. rozebrano oficyny, piece kaflowe, wymieniono drewniane stropy na ogniotrwałe, więźbę dachową, pokrycie dachowe i część stolarki, przebudowano klatkę schodową,. W 1994 r. wymieniono część okien na parterze, w 2001 r. wykonano remont dachu.

Opis

Kamienica położona w obrębie Starego Miasta, w kwartale zwartej zabudowy ograniczonym ulicami Grodzką, Bazyliańską, Grecką i Staszica. Kamienica narożna u zbiegu ulic Grodzkiej i Greckiej, orientowana, zwrócona elewacją frontową na północ, elewacja boczna od wschodu w linii ul. Greckiej. Założona na planie litery L, z klatką schodową zbudowaną w złączeniu skrzydeł, podwórzem dostępnym przez przelotową sień usytuowaną w części północnej. Układ traktów słabo czytelny, pierwotnie dwudzielna. Kamienica wzniesiona z cegły (fundamenty z cegieł i kamieni wapiennych), otynkowana, dwukondygnacyjna, podpiwniczona, przykryta dachem dwuspadowym. Dach pobity blachą. Elewacje kamienicy północna i wschodnia dwukondygnacyjne, niesymetryczne, w parterze boniowane. Północna w parterze 6-osiowa, wydzielona wąskimi gzymsami kordonowymi, na jednej z osi półkoliście zamknięta brama. Górna kondygnacja 7-osiowa zwieńczona gzymsem koronującym. Elewacja wschodnia 5-osiowa, w parterze zwieńczona gzymsem kordonowym, na piętrze zwieńczona analogicznie do elewacji płn. gzymsem koronującym. Okna w elewacjach z ławami podokiennymi, na górze dwuskrzydłowe sześciokwaterowe, na parterze witrynowe. Elewacja tylna południowa niesymetryczna, 8-osiowa, bez dekoracji architektonicznych, z galeryjką przy klatce schodowej. Elewacja tylna skrzydła wschodniego gładka, bez podziałów osiowych i dekoracji. Układ wewnętrzny zachowany częściowo, przekształcony głównie w wyniku usuwania niektórych ścian lub wprowadzania nowych. Niewielkim przekształceniom uległo jedynie zach. skrzydło parteru, gdzie zachowały się sklepienia kolebkowo-krzyżowe.

Dostęp do zabytku ograniczony.

Oprac. Ewa Prusicka, OT NID w Lublinie, 15-01-2018 r.

Bibliografia

  • Kędziora A., Dawna architektura i budownictwo Zamościa, Zamość 1990, s. 74
  • Karta ewidencyjna, Kamienica (...). Zamość, oprac. J. Studziński 1997, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu i Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kamienica
  • Chronologia: 1. poł. XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Grodzka 3, Zamość
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. Zamość, gmina Zamość
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy