Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kaplica Most Anielski - Zabytek.pl

kaplica Most Anielski


most 1907 r. Brody

Adres
Brody

Lokalizacja
woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Kalwaria Zebrzydowska - obszar wiejski

Wykonany na początku XX w.most nawiązuje swoją formą i szatą stylową do baroku, przez co można zaliczyć go do nurtu historyzmu.

Stanowi doskonały przykład wpisania funkcji komunikacyjnej w funkcję kultową całego założenia kalwaryjnego, wkomponowanych w krajobraz naturalny.

Historia

Most w tym miejscu na rzece Skawince istniał już w XVIII w. W l. 20. XIX w. zerwała go woda i kustosz o. Gaudenty Thynell wybudował na jego miejscu w 1824 r. trwalszy most kamienny. Jednak i ten zerwała powódź. Wówczas w 1884 r. powstał nowy most z ciosów kamienia. Po 19-nastu latach most popadł jednak w ruinę. Pojawienie się nowszych technologii (żelbetonu) umożliwiło wybudowanie znacznie trwalszego i bezpieczniejszego mostu, który zaprojektował w 1907 r. architekt br. Kamil Żarnowski OFM. Budowę mostu ufundował kustosz o. Felicjan Fierek. W 1913 r. udekorowano most czterema kamiennymi posągami aniołów, ustawionymi w narożnikach, od których bierze się jego nazwa – Most Anielski. Rzeźby wykonał bochnianin Wojciech Samek. W l. 1989-1991 przeprowadzono gruntowny remont obiektu.

Most Anielski nie wyznacza żadnej ze stacji dróżek kalwaryjskich, ale pełni funkcję komunikacyjną dla pątników, zmierzających z Grobku Matki Boskiej do Kaplicy Apostołów Triumfujących.

Opis

Most Anielski zlokalizowany jest na rzeczce Skawince (zw. Cedronem), w okolicy Kaplicy Jana Nepomucena, patrona mostów. Reprezentuje styl historyzmu. Wybudowany z żelbetonu o jednej arkadzie. Dół mostu został obłożony kamienną okładziną. Przy bocznych filarach ustawiono stożkowe szkarpy. Most zdobi kamienna klasycyzująca balustrada, oraz ustawione na narożnikach balustrady posągi Archaniołów: Michała, Rafała, Gabriela i Anioła Stróża, wykonane w wapieniu pińczowskim. Nad arkadą umieszczono podest, do którego prowadzą siedmiostopniowe schody (z obu jego stron).

Zabytek dostępny.

Oprac. Mirosław Płonka, OT NID w Krakowie, 15-09-2017 r.