dom, Zamość
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Cenny przykład architektury mieszczańskiej z XIX w. Kamienica zlokalizowana w obrębie Starego Miasta wpisanego na listę UNESCO, wyróżnia się ciekawą fasadą z oknami flankowanymi archiwoltami wspartymi na pilastrach. 

Historia

Kamienica powstała w XIX w. na parceli zabudowanej prawdopodobnie już od XVI w. Własność rodziny żydowskiej, po II wojnie światowej przeszła na własność Skarbu Państwa, w 1993 r. została skomunalizowana. Pierwszy remont kamienicy miał miejsce w 1958 r., następny w latach 1970-73 wg proj. J. Majdeckiego (m.in. wyburzono oficyny i komórki, wymieniono stropy na ogniotrwałe, dach, usunięto piece kaflowe). W 1996 r. w elewacji zach. został wykuty nowy otwór drzwiowy.

Opis

Kamienica jest położona w obrębie Starego Miasta, na wsch. od Rynku Wielkiego, w kwartale zwartej zabudowy ograniczonym ulicami Staszica, Bazyliańską, Grodzką i Grecką. Założona została na planie prostokąta, jest półtoratraktowa, dwudzielna, z trzema wejściami do budynku od strony płd., zach. i płn., z sienią od strony wsch. (pierwotnie przelotową). Do budynku od strony zach. przywiera mur z bramą zamkniętą odcinkowo. Wzniesiona została z cegły (fundamenty również z kamienia wapiennego), otynkowana, dwukondygnacyjna z mieszkalnym poddaszem, podpiwniczona. Przykryto ją dachem dwuspadowym mansardowym, z lukarnami krytymi daszkami pulpitowymi. Dach kamienicy został pobity blachą. Elewacja frontowa południowa jest dwukondygnacyjna, parteru: 2– osiowa,  niesymetryczna, pierwszego piętra: 3-osiowa, symetryczna. W parterze znajduje się półkolisty otwór wejściowy do sieni, na piętrze trzy okna flankowane archiwoltami wspartymi na pilastrach. Kondygnacje zostały przedzielone gzymsem kordonowym, całość zwieńczona profilowanym gzymsem koronującym. Elewacja tylna północna jest analogiczna do frontowej: parter dwuosiowy niesymetryczny z wejściem na osi budynku, piętro symetryczne, z półkolistymi oknami i zwieńczone słabo zaznaczonym gzymsem koronującym. Elewacja zachodnia również jest dwuosiowa, ale niesymetryczna na całości. Wnętrze kamienicy zostało przebudowane. 

Dostęp do zabytku ograniczony.

Oprac. Ewa Prusicka, OT NID w Lublinie, 21.10.2018 r. 

Bibliografia

  • Kędziora A., Dawna architektura i budownictwo Zamościa, Zamość 1990, s. 90
  • Karta ewidencyjna, Kamienica (...). Zamość, oprac. J. Studziński, E. Pujszo 1997, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu i Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.
     

Informacje ogólne

  • Rodzaj: budynek mieszkalny
  • Chronologia: XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Stanisława Staszica 12, Zamość
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. Zamość, gmina Zamość
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy