Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

dom - Zabytek.pl

dom


budynek mieszkalny 1. poł. XIX w. Zamość

Adres
Zamość, Stanisława Staszica 5

Lokalizacja
woj. lubelskie, pow. m. Zamość, gm. Zamość-gmina miejska

Cenny przykład architektury mieszczańskiej z 1 poł.XIX w.Kamienica zlokalizowana w obrębie Starego Miasta wpisanego na listę UNESCO.

Postklasycystyczny obiekt, w którym zachował się w większości pierwotny układu wnętrza oraz niektóre oryginalne elementy wystroju z okresu jego powstania.

Historia

Kamienica została zbudowana w 1 poł. XIX w., na przełomie XIX i XX w. przebudowana, jako własność rodziny Stryjków. W 1975 r.  zostały przeprowadzone na obiekcie badania architektoniczne. Gruntowny remont i modernizację budynku wykonano w latach 2000- 2003.

Opis

Kamienica jest położona w obrębie Starego Miasta, w kwartale zwartej zabudowy ograniczonym ulicami Staszica, Bazyliańską, Żeromskiego oraz placem przed kościołem OO Franciszkanów. Założona została na planie prostokąta. Jest to budynek dwutraktowy i dwudzielny, z sienią przelotową od wschodu i klatką schodową usytuowaną w centralnej części budynku. Kamienicę wzniesiono z cegły i otynkowano. Jest dwukondygnacyjna, podpiwniczona w obrębie traktu tylnego. Dach kamienicy, dwuspadowy z trzema facjatkami od frontu i dwiema od tyłu, został przykryty blachą. Elewacje kamienicy są dwukondygnacyjne. Elewacja frontowa północna w przyziemiu i na piętrze jest trzyosiowa. Parter budynku usytuowany na płaskim cokole, oddziela od piętra gzyms kordonowy, całość budynku wieńczy plastyczne belkowanie. Parter kamienicy został ozdobiony nad  otworami okiennym drzwiowym i bramnym boniowaniem klińcowym. Okna otoczono profilowanymi opaskami, na piętrze dodatkowo z listwami podokiennymi na wspornikach. Elewacja tylna południowa jest dwuosiowa na parterze, na piętrze czteroosiowa z galeryjką wspartą na metalowych słupach, bez detali architektonicznych. Zachowała pierwotny otwór bramny przykryty spłaszczonym łukiem. Piwnice są sklepione,  w sieni zachował się odcinkowy łuk arkady podtrzymującej strop, w pozostałych pomieszczeniach stropy płaskie.

Dostęp do zabytku ograniczony.

Oprac. Ewa Prusicka, OT NID w Lublinie, 03.09.2018 r. 

Rodzaj: budynek mieszkalny

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_06_BK.4508, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_06_BK.400619