Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kaplica Wniebowstąpienie - Zabytek.pl

Adres
Brody

Lokalizacja
woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Kalwaria Zebrzydowska-obszar wiejski

Kaplica jest przykładem pierwszej fazy budowy założenia kalwaryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Została ufundowana przez założyciela całego kompleksu Mikołaja Zebrzydowskiego i zrealizowana wg planu projektującego Kalwarię niderlandzkiego architekta i złotnika Paulusa Baudartha.

Historia

Budynek sakralny upamiętniający Wniebowstąpienie Jezusa został wzniesiony w 1614 r.. Plan budynku (na ośmioboku), sposób przekrycia i zastosowany materiał budowlany nawiązują do jerozolimskiej świątyni Wniebowstąpienia. Biorąc pod uwagę fakt, że w czasie jej powstawania ok. 1614 r. istniały tylko kaplice: Ratusza Piłata, Grobu Chrystusa, Ogrojca, Kaplicy Pojmania, Pałacu Kajfasza, Domu Annasza, Pałacu Heroda i Domu Matki Boskiej dziwić może tak szybkie wzniesienie obiektu upamiętniającego wydarzenie chronologicznie najpóźniejsze. Również nietypowym jest posadowienie kaplicy Wniebowstąpienia niedostosowane do pozostałych kaplic, co sprawia, że nie wpisuje się ona w żaden z cykli dróżek kalwaryjskich. W 1905 r. miała miejsce restauracja kopuły, a w 1908 r. T. Jakimowicz wykonał w kaplicy polichromię. Gruntowny remont obiektu został przeprowadzony dopiero w 1980 r., który zwieńczyło odnowienie w 1989 r. dachu. 

Budynek jest obiektem należącym do kompleksu kalwaryjnego, ale nie wyznacza żadnej stacji tak dróżek kalwaryjskich, jak i Procesji Zaśnięcia, Tryumfu oraz Wniebowzięcia Matki Boskiej. W kaplicy celebrowana jest jedynie Msza odpustowa w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego z procesją eucharystyczną.

Opis

Budynek jest zlokalizowany na zach. stoku Lanckorońskiej Góry. Reprezentuje styl pierwszych kaplic założenia kalwaryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej Paulusa Baudartha. Wykonaną na planie ośmioboku kaplicę nakrywa kopuła z latarnią. Elewacje zewn. zdobi dekoracja horyzontalna, na którą składa się pełne belkowanie oraz cokół. Do wnętrza prowadzą dwa wejścia. Do wejścia gł. (od strony zach.) prowadzą schody z łamanego kamienia; półkoliste wejście ujmuje portal wykonany z otynkowanej cegły z impostami (między węgarami a archiwoltą) i kluczem archiwolty. Boczne wejście znajduje się od strony pd.; pierwotnie było jeszcze jedno boczne wejście od str. pn., ale to zamurowano. Elewacje wew. polichromowane bez podziałów architektonicznych; ściany rozdzielają jedynie trapezoidalne ryzality oraz framugi okien zasklepione spłaszczonymi łukami. Do wnętrza światła doprowadzają trzy owalne otwory okienne umieszczone po przekątnych oraz latarnia kopuły. Wyposażenie stanowi mensa ołtarzowa z figurą Jezusa, w ujęciu na moment przed wstąpieniem w Niebo.

Zabytek dostępny z zewnątrz.

opr. Mirosław Płonka, OT NID w Krakowie, 15-09-2017

Rodzaj: kaplica

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_12_BK.215207, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_12_BK.365388