Malarstwo kościelne na terenie Opolszczyzny
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
Malarstwo kościelne na terenie Opolszczyzny

kolekcja

Malarstwo kościelne na terenie Opolszczyzny

17

Malarstwo kościelne na terenie Opolszczyzny

Wiek XIX był czasem ścierania się sztuki zastanej, tradycyjnej z awangardową, odkrywania nowych trendów, w końcu był czasem buntu wobec skostniałych zasad sztuki akademickiej. Rewolucja, jaka się w tym czasie dokonała odrzuciła tworzenie sztuki na podstawie obserwacji dzieł wielkich mistrzów przeszłości. W efekcie tego przewartościowania przez długi czas akademizm, a najbardziej sztuka kościelna, były niedoceniane i zapomniane.

W 2 poł. XIX wieku zmniejszeniu roli sztuki kościelnej na terenie Śląska sprzyjało zjawisko Kulturkampfu. Pomimo zachodzącej zmiany światopoglądu sztuka kościelna trwała w swych regułach i kanonach ikonograficznych najdłużej z wszystkich rodzajów malarstwa. Odbiorcą tego rodzaju malarstwa było środowisko konserwatywne, zamknięte na nowe trendy w sztuce. Drugą przyczyną, która wpływała na brak śmiałych działań artystycznych w malarstwie religijnym, było to, że w kształceniu akademickim było ono zaliczane do malarstwa historycznego, które w akademickiej hierarchii tematów uznawane było za najważniejsze i podlegało ścisłym wytycznym. Artyści tworzący tego typu obrazy w toku nauczania byli zobligowani do utrzymania wielkiej tradycji przeszłości, stąd też wynikało stylizowanie na historyczne scen i postaci. Uwzględniano prawdopodobny wygląd scenerii oraz fizjonomii, która była niejednokrotnie idealizowana, zalecano zachowanie dostojeństwa i stosowności przedstawień. Podejmowane próby odnowy tego rodzaju malarstwa przez Bractwo św. Łukasza, monachijskich nazareńczyków, powodowały chwilowy wzrost zainteresowania. Jednym
z głównych założeń nazareńczyków było nawiązywanie do sztuki dawnych mistrzów malarstwa chrześcijańskiego, a w szczególności twórców okresu Quattrocenta. Nazarenizm dotarł na Śląsk w początkach XIX stulecia i był uważany za modny i nowatorski kierunek. Świadczy o tym duże wzięcie takich malarzy jak Ferdinand Winter, Hieronymus Richter, Julian Wałdowski czy Joseph Fahnroth.

Obiekty z kolekcji