Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Kościoły Polskiego Spisza - Zabytek.pl

Kościoły Polskiego Spisza


9
Drewniane i murowane kościoły Polskiego Spisza - krainy historycznej pod Tatrami, która znajduje się pomiędzy granicą państwową, a biegiem rzek Białki i Dunajca - to kolekcja 8 obiektów cennych pod względem historii, architektury i wyposażenia.

W granicach Państwa Polskiego znajduje się nieco mniej niż połowa Zamagurza, zwana potocznie Spiszem Polskim. To obszar malowniczo usytuowany pod Tatrami o indywidualnym wyrazie etnograficznym i ciekawej historii. Ten właśnie obszar, obejmujący 13 wsi, o przytłaczającej większości ludności polskiej, przyznano Polsce w 1920 r. decyzją Rady Ambasadorów, resztę obszaru włączając do Czechosłowacji. Do pierwszej wojny światowej całe terytorium należało do Węgier, wchodząc w skład obwodu sądowego w Starej Wsi. Obszar ten liczy ok. 200 km2 i jest zamieszkały przez kilka tysięcy mieszkańców. Jest to niezwykle interesujący teren zarówno pod względem krajobrazowym, jak i kulturowym.