Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

obora - Zabytek.pl

Adres
Jagodne, 2

Lokalizacja
woj. lubelskie, pow. rycki, gm. Kłoczew-gmina wiejska

Zespół dworski ukształtowany w obecnej formie w XVIII – XIX w.wyróżnia się interesującymi walorami przestrzenno-krajobrazowymi.

Na jego terenie znajduje się drewniany dwór z pocz. XVIII w. otoczony parkiem oraz szereg budynków gospodarczych zgrupowanych wokół podwórza folwarcznego. Znajdująca się tu obora jest typowym dla regionu przykładem dworskiej zabudowy gospodarczej z 2. poł. XIX w.

Usytuowanie i opis

Zespół dworski usytuowany jest u zbiegu dróg lokalnych, od pn. zach. otoczony polami, od pd. wsch. sąsiaduje z kompleksem wielkich stawów założonych na rzece Okrzejce. Zakomponowany na osi pn.-pd. po zach. stronie drogi prowadzącej do Okrzei. Część folwarczna położona jest po pn. części rezydencjonalnej. Znajduje się tu podwórze gospodarcze z zachowanymi oryginalnymi budynkami inwentarskimi oraz służącymi do przechowywania płodów rolnych. Obora, której część użytkowana była jako tzw. majsternia, usytuowana jest najbliżej rządcówki, równolegle do drogi wiejskiej. Jest to obiekt o cechach typowych dla budownictwa folwarcznego 2. poł. XIX w. Obora wzniesiona na planie wydłużonego prostokąta, z otworami wjazdowymi w ścianach szczytowych. Murowana z cegły ceramicznej i głazów narzutowych, otynkowana. Nakryta dachem dwuspadowym pod eternitem. Elewacje podzielone na przęsła szerokimi lizenami i płytkimi wnękami, przeprute niewielkimi otworami okiennymi zamkniętymi łukami odcinkowymi.

Historia

Początki zespołu dworskiego w Jagodnem sięgają XVI-XVII w., kiedy znajdował się tu niewielki folwark należący do dóbr Kłoczew, będących w posiadaniu rodu Samborzeckich, następnie Leśniowolskich, a od k. XVII w. Cieciszowskich, którzy mieli tu swoją główną siedzibę. Do naszych czasów zachował się drewniany dwór pochodzący z k. XVII lub pocz. XVIII w. Przez cały XIX w., aż do do czasu II wojny światowej majątek był w posiadaniu rodziny Szydłowskich. W ostatniej ćw. XIX i zapewne na pocz. XX w. Edward Szydłowski (syn) wzniósł tu szereg budynków folwarcznych. Z tego czasu pochodzi murowana obora usytuowana w pd.-wsch. części podwórza folwarcznego. Budynek zachował się do naszych czasów w niemal niezmienionej formie.

Po II wojnie światowej w dworze mieściła się szkoła, a zabudowania gospodarcze użytkowało Państwowe Gospodarstwo Rolne. Obecnie dawny zespół dworski jest własnością prywatną; dwór i park udostępniane są jako miejsce spotkań, szkoleń itp.

Zabytek dostępny z zewnątrz.

oprac. Bożena Stanek-Lebioda, OT NID w Lublinie, 17-04-2020 r.

Rodzaj: budynek gospodarczy

Materiał budowy:  kamienne

Forma ochrony: Rejestr zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_06_BK.9646