kaplica Koronacja Najświętszej Marii Panny, Góra Świętej Anny
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kaplica Koronacja Najświętszej Marii Panny

Góra Świętej Anny

photo

Kaplica Koronacji Matki Bożej, należąca do zespołu kaplic kalwaryjskich na Górze św. Anny jest najmłodszą z kaplic kompleksu kalwaryjskiego. Wzniesiona została jako wotum wdzięczności z okazji 200-lecia kalwarii i koronacji figury św. Anny Samotrzeciej w 1910 r.

Historia 

W latach 60. XX w. wymieniono tynki oraz pokrycie dachu kaplicy z łupku na blachę. W latach 2000–2002 miało miejsce odnowienie wnętrza kaplicy: uzupełnienie ubytków tynku w dolnych partiach ścian oraz wykonanie nowej powłoki malarskiej całości wnętrza. Wówczas również odnowiony został ołtarz z początku XX w. z obrazem olejnym. W 2007 roku staraniem Fundacji Sanktuarium Góry św. Anny kapliczka została poddana pracom konserwatorskim, które utrwaliły jej wartości zabytkowe i poprawiły stan zachowania. Prace dotyczyły elewacji zewnętrznej oraz zmiany jej kolorystki. 

Opis

Kaplica położona została w niedalekiej odległości od kaplicy Przyjęcia w niebie i Ołtarza Papieskiego. Usytuowana przy alei wiodącej skrajem pól w dół do Poręby, zwrócona została frontem w stronę zachodnią. Kaplicę wzniesiono na planie ośmioboku, zbudowano ją z kamienia i cegły, otynkowano i posadowiono na wysokim cokole. Budynek przekryty został dachem kopulastym, ośmiopołaciowym z latarnią zwieńczoną hełmem baniastym. W elewacji zachodniej otwór wejściowy zamknięty jest łukiem segmentowym. Drugie wejście znajdujące się po stronie wschodniej (analogiczne do pierwszego), poprzedzone jest granitowymi stopniami.  Elewacje z cokołem opinają w narożach pilastry, przełamane w miejscach stykania się boków ośmioboku, z identycznym przełamaniem i powieleniem gzymsu koronującego, o wykroju falistym w przestrzeni między pilastrami. Światła do wnętrza dostarczają cztery okulusy osadzone w co drugiej ścianie bocznej kaplicy, ujęte opaskami z czterema symetrycznie rozmieszczonymi kluczami. Kaplica jest jednokondygnacyjna, z jednoprzestrzennym wnętrzem, z posadzką kamienną z płyt wapiennych.

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Katarzyna Latocha, OT NID w Opolu, 12.08.2020 r.

Bibliografia

  • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 14: powiat strzelecki, red. T. Chrzanowski i M. Kornecki, Warszawa 1961.
  • Gorzelik J., Góra Świętej Anny i twórcy sztuki sakralnej w majoracie cerekwicko-żyrowskim [w:] Pielgrzymowanie i sztuka: Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2846, Historia Sztuki nr XXII, Wrocław 2005.
  • Teczka obiektu [w:] zbiory WUOZ w Opolu, gdzie m.in. pozwolenia na prace remontowe, protokoły odbioru prac remontowych, decyzja o wpisie do rejestru zabytków województwa opolskiego etc.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kaplica
  • Chronologia: 1910 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Góra Świętej Anny
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. strzelecki, gmina Leśnica - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy