kaplica Królowa Aniołów, Poręba
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kaplica Królowa Aniołów

Poręba

koniec XVIII w.
photo

Jedna z sześciu kaplic maryjnych, wzniesiona w pod koniec XIX w.

Historia 

Kaplicę zbudowano na miejscu wcześniejszej osiemnastowiecznej kaplicy maryjnej, która położona była na gruncie Andrzeja Placzka, mieszkańca wsi. Prowadziła do niej wąska ścieżka z Poręby, dlatego też w czasie nabożeństw modły mogły być odmawiane jedynie z daleka. Ponieważ stan techniczny kaplicy był zły, o. Atanazy prosił o jej rozebranie i ustawienie na nowo na terenie kalwarii. Zgodę Biskupa otrzymano 1 maja 1869 r. W 1870 roku przystąpiono do budowy nowej kaplicy. 


W 2008 roku wydano pozwolenie na prace konserwatorskie wyposażenia kaplicy, obrazu na blasze autorstwa J. Heinischa – „Królowa Aniołów”, który ukazuje wielofigurową scenę adoracji Maryi. W 2009 r. została poddana pracom konserwatorskim, które utrwaliły jej wartości zabytkowe i poprawiły stan zachowania. Wykonano prace jak m.in.: uzupełnienie ubytków gzymsu koronującego, odmalowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, częściowe uporządkowanie otoczenia oraz zabezpieczenie krat przed korozją.  

Opis

Kaplica Królowa Aniołów położona została w niedalekiej odległości od kaplicy Matka Miłosierdzia i kościoła Wniebowstąpienia. Usytuowana przy alei wiodącej skrajem pól w dół do Poręby, zwrócona została frontem w stronę południową. Kaplicę wzniesiono na planie zbliżonym do kwadratu o ściętych narożach, na niewielkim wyniesieniu terenu. Zbudowano ją z cegły i kamienia, otynkowano i posadowiono na cokole. Jej elewacje z masywnym podziałem ramowym zwieńczone są gzymsem obiegającym całość bryły. Budynek przekryty został dachem namiotowym, pokrytym blachą i zwieńczony prostym krzyżem. W elewacji frontowej, na osi znajduje się półkoliście zamknięty otwór wejściowy, poprzedzony granitowym stopniem, z dwoma skrzydłami krat z motywem kwiatowym. Kaplica jest jednokondygnacyjna, z jednoprzestrzennym wnętrzem sklepionym krzyżowo. Wewnątrz w niszy znajduje się obraz przedstawiający MB w otoczeniu chóru anielskiego i posadzka kamienna z płyt wapiennych. 

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Katarzyna Latocha, OT NID w Opolu, 04.06.2020 r.

Bibliografia

 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 14: powiat strzelecki, red. T. Chrzanowski i M. Kornecki, Warszawa 1961.
 • Gorzelik J., Góra Świętej Anny i twórcy sztuki sakralnej w majoracie cerekwicko-żyrowskim [w:] Pielgrzymowanie i sztuka: Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2846, Historia Sztuki nr XXII, Wrocław. Wrocław 2005.
 • Teczka obiektu [w:] zbiory WUOZ w Opolu, gdzie m.in. pozwolenia na prace remontowe, protokoły odbioru prac remontowych, decyzja o wpisie do rejestru zabytków województwa opolskiego etc.
   

Informacje ogólne

 • Rodzaj: kaplica
 • Chronologia: koniec XVIII w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Poręba
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. strzelecki, gmina Leśnica - obszar wiejski
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy