Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kaplica Królowa Anielska - Zabytek.pl

kaplica Królowa Anielska


kaplica koniec XVIII w. Poręba

Adres
Poręba

Lokalizacja
woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Leśnica - obszar wiejski

Jedna z sześciu kaplic maryjnych, wzniesiona w pod koniec XIX w.

Historia 

Kaplicę zbudowano na miejscu wcześniejszej osiemnastowiecznej kaplicy maryjnej, która położona była na gruncie Andrzeja Placzka, mieszkańca wsi. Prowadziła do niej wąska ścieżka z Poręby, dlatego też w czasie nabożeństw modły mogły być odmawiane jedynie z daleka. Ponieważ stan techniczny kaplicy był zły, o. Atanazy prosił o jej rozebranie i ustawienie na nowo na terenie kalwarii. Zgodę Biskupa otrzymano 1 maja 1869 r. W 1870 roku przystąpiono do budowy nowej kaplicy. 

W 2008 roku wydano pozwolenie na prace konserwatorskie wyposażenia kaplicy, obrazu na blasze autorstwa J. Heinischa – „Królowa Aniołów”, który ukazuje wielofigurową scenę adoracji Maryi. W 2009 r. została poddana pracom konserwatorskim, które utrwaliły jej wartości zabytkowe i poprawiły stan zachowania. Wykonano prace jak m.in.: uzupełnienie ubytków gzymsu koronującego, odmalowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, częściowe uporządkowanie otoczenia oraz zabezpieczenie krat przed korozją.  

Opis

Kaplica Królowa Aniołów położona została w niedalekiej odległości od kaplicy Matka Miłosierdzia i kościoła Wniebowstąpienia. Usytuowana przy alei wiodącej skrajem pól w dół do Poręby, zwrócona została frontem w stronę południową. Kaplicę wzniesiono na planie zbliżonym do kwadratu o ściętych narożach, na niewielkim wyniesieniu terenu. Zbudowano ją z cegły i kamienia, otynkowano i posadowiono na cokole. Jej elewacje z masywnym podziałem ramowym zwieńczone są gzymsem obiegającym całość bryły. Budynek przekryty został dachem namiotowym, pokrytym blachą i zwieńczony prostym krzyżem. W elewacji frontowej, na osi znajduje się półkoliście zamknięty otwór wejściowy, poprzedzony granitowym stopniem, z dwoma skrzydłami krat z motywem kwiatowym. Kaplica jest jednokondygnacyjna, z jednoprzestrzennym wnętrzem sklepionym krzyżowo. Wewnątrz w niszy znajduje się obraz przedstawiający MB w otoczeniu chóru anielskiego i posadzka kamienna z płyt wapiennych. 

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Katarzyna Latocha, OT NID w Opolu, 04.06.2020 r.

Rodzaj: kaplica

Styl architektoniczny: barokowy

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_16_BK.70246, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_16_BK.22286