Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kaplica Królowa Patriarchów - Zabytek.pl

Adres
Poręba

Lokalizacja
woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Leśnica-obszar wiejski

Jedna z sześciu kaplic maryjnych, wzniesiona pod koniec XVIII w.

Historia 

Kaplicę zbudowano na miejscu wcześniejszej osiemnastowiecznej kaplicy maryjnej, która położona była na gruncie Andrzeja Placzka, mieszkańca wsi. Prowadziła do niej wąska ścieżka z Poręby, dlatego też w czasie nabożeństw modły mogły być odmawiane jedynie z daleka. Ponieważ stan techniczny kaplicy był zły, o. Atanazy prosił o jej rozebranie i ustawienie na nowo na terenie kalwarii. Zgodę Biskupa otrzymano 1 maja 1869 r. W 1870 roku przystąpiono do budowy nowej kaplicy. 

W 2008 roku wydano pozwolenie na prace konserwatorskie wyposażenia kaplicy, obrazu na blasze autorstwa J. Heinischa – „Królowa Aniołów”, który ukazuje wielofigurową scenę adoracji Maryi. W 2009 r. została poddana pracom konserwatorskim, które utrwaliły jej wartości zabytkowe i poprawiły stan zachowania. Wykonano prace jak m.in.: uzupełnienie ubytków gzymsu koronującego, odmalowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, częściowe uporządkowanie otoczenia oraz zabezpieczenie krat przed korozją.  

Opis

Kaplica zlokalizowana jest w niedalekiej odległości od kaplicy Królowej Aniołów i Matki Miłosierdzia, na zachód od Kościoła Wniebowzięcia NMP. Usytuowana przy alei wiodącej skrajem pól w dół do Poręby, zwrócona została frontem w stronę północną. Kaplicę wzniesiono na planie kwadratu, zbudowano ją z kamienia i cegły, otynkowano i posadowiono na cokole. Budynek przekryty został dachem siodłowym pierwotnie pokrytym łupkiem, obecnie blachą. W elewacji frontowej, na osi znajduje się półkoliście zamknięty otwór wejściowy z dwoma skrzydłami krat z motywem kwiatowym. Powyżej trójkątny szczyt ujmuje profilowany gzyms wieńczący, który ujmuje także naroża ściany szczytowej i południowej, obiegając tym samym pozostałe ściany kaplicy. Elewacje z cokołem rozczłonkowują w narożach lizeny wprowadzone w profilowany gzyms koronujący. Kaplica jest jednokondygnacyjna, z jednoprzestrzennym wnętrzem sklepionym kolebkowo i posadzką kamienną z płyt wapiennych.

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Katarzyna Latocha, OT NID w Opolu, 17.06.2020 r.

Rodzaj: kaplica

Styl architektoniczny: barokowy

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_16_BK.70242, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_16_BK.22371