Funkcja czasowo wyłączona. Zapraszamy wkrótce.

kaplica Przyjęcie w Niebie, Góra Świętej Anny
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kaplica Przyjęcie w Niebie

Góra Świętej Anny

koniec XVIII w.
photo

Jedna z sześciu kaplic maryjnych, wzniesiona w pod koniec XVIII w.

Historia 

W 2004 roku wykonano restaurację ścian wewnętrznych, konserwację obrazu „Przyjęcie w niebie” oraz renowację elewacji zewnętrznej. Staraniem Fundacji Sanktuarium Góry św. Anny kapliczka w 2011 roku ponownie została poddana pracom konserwatorskim, które utrwaliły jej wartości zabytkowe i poprawiły stan zachowania. Prace objęły m.in.: uzupełnienie ubytków gzymsu koronującego, odmalowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, częściowe uporządkowanie otoczenia oraz zabezpieczenie krat przed korozją.

Opis

Kaplica usytuowana jest w niedalekiej odległości od Ołtarza Papieskiego i Kaplicy Koronacji NMP. Wzniesiona na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu, ma zwartą i prostą strukturę przestrzenną. Zbudowano ją z cegły, otynkowano i posadowiono na cokole. Budynek przekryty został dachem siodłowym pokrytym blachą. W elewacji frontowej, na osi znajduje się półkoliście zamknięty otwór wejściowy, z dwoma skrzydłami krat z motywem kwiatowym. Zwieńczenie ściany szczytowej zdobi gzyms profilowany, a krańce szczytu ujęte zostały fragmentami gzymsu, tworząc zakończenie lizen znajdujących się w narożach elewacji. Kaplica jest jednokondygnacyjna, z jednoprzestrzennym wnętrzem sklepionym kolebkowo. Podłogę we wnętrzu wykonano z kamienia wapiennego. 

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Katarzyna Latocha, OT NID w Opolu, 04.06.2020 r.

Bibliografia

 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 14: powiat strzelecki, red. T. Chrzanowski i M. Kornecki, Warszawa 1961.
 • Gorzelik J., Góra Świętej Anny i twórcy sztuki sakralnej w majoracie cerekwicko-żyrowskim [w:] Pielgrzymowanie i sztuka: Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2846, Historia Sztuki nr XXII, Wrocław 2005.
 • Teczka obiektu [w:] zbiory WUOZ w Opolu, gdzie m.in. pozwolenia na prace remontowe, protokoły odbioru prac remontowych, decyzja o wpisie do rejestru zabytków województwa opolskiego etc.
   

Informacje ogólne

 • Rodzaj: kaplica
 • Chronologia: koniec XVIII w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Góra Świętej Anny
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. strzelecki, gmina Leśnica - obszar wiejski
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy