Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kaplica Pożegnanie - Zabytek.pl

Adres
Góra Świętej Anny

Lokalizacja
woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Leśnica-obszar wiejski

Jedna z sześciu kaplic maryjnych, wzniesiona w pod koniec XVIII w.

Historia 

Kaplicę Pożegnania – jak podają źródła - wniesiono pod koniec XVIII w. Niemiecki historyk, franciszkanin, autor monografii o klasztorze Góry św. Anny – Chryzogon Reisch (1870-1923), wskazał iż kaplica ta w 1767 roku została wyposażona w obraz, który określił czas jej powstania. W 2008 roku wydano pozwolenie na prace konserwatorskie wyposażenia kaplicy – obrazu na blasze z k. XIX w. „Pożegnanie z Matką” autorstwa J. Heinischa. W 2011 roku staraniem Fundacji Sanktuarium Góry św. Anny kapliczka została poddana pracom konserwatorskim, które utrwaliły jej wartości zabytkowe i poprawiły stan zachowania. Prace objęły m.in.: uzupełnienie ubytków gzymsu koronującego, odmalowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, częściowe uporządkowanie otoczenia oraz zabezpieczenie krat przed korozją.  

Opis

Kaplica Pożegnania zlokalizowana została w niedalekiej odległości od kaplicy Przyjęcia w Niebie i Królowej Patriarchów, na zachód od Kościoła Wniebowzięcia NMP. Usytuowana przy alei wiodącej skrajem pól w dół do Poręby, zwrócona jest frontem w stronę południową. Kaplicę wzniesiono na planie zbliżonym do kwadratu, na stoku niewielkiego wzniesienia terenu. Zbudowano ją z kamienia i cegły, otynkowano i posadowiono na cokole. Budynek przekryty został dachem siodłowym pierwotnie pokrytym łupkiem, obecnie blachą. W elewacji frontowej, na osi półkoliście zamknięty otwór wejściowy, poprzedzony kamiennymi stopniami, z dwoma skrzydłami krat z motywem kwiatowym. Powyżej trójkątny szczyt ujmuje profilowany gzyms wieńczący. Elewacje z cokołem rozczłonkowane są w narożach lizenami wprowadzonymi w profilowany gzyms koronujący. Po stronie elewacji wschodniej okrągłe okienko, ujęte opaską w tynku. Jest to budynek jednokondygnacyjny, z jednoprzestrzennym wnętrzem sklepionym kolebkowo. Posadzka kamienna z płyt wapiennych. W niszy obraz ze sceną Pożegnania z Matką, przedstawiający wielofigurową scenę przed murami miasta. 

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Katarzyna Latocha, OT NID w Opolu, 04.06.2020 r.

Rodzaj: kaplica

Styl architektoniczny: barokowy

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_16_BK.70240, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_16_BK.22271