Funkcja czasowo wyłączona. Zapraszamy wkrótce.

kaplica Matka Miłosierdzia, Poręba
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kaplica Matka Miłosierdzia

Poręba

koniec XVIII w.
photo

Jedna z sześciu kaplic maryjnych, wzniesiona w pod koniec XVIII w.

Historia 

W latach 2004 – 2007 wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie wystroju wnętrza kaplicy. Dotyczyły one m.in. obrazu „Matki Miłosierdzia” przedstawiającego wielofigurową scenę, gdzie postać Marii znajduje się w otoczeniu chórów anielskich, świętych, apostołów i innych zwracających się w geście oddania. W 2009 roku kapliczka została poddana pracom konserwatorskim, które utrwaliły jej wartości zabytkowe i poprawiły stan zachowania. Prace objęły m.in.: uzupełnienie ubytków gzymsu koronującego, odmalowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, częściowe uporządkowanie otoczenia oraz zabezpieczenie krat przed korozją.  

Opis

Kaplica Matka Miłosierdzia zlokalizowana jest w niedalekiej odległości od kaplicy Królowej Aniołów i kościoła Wniebowstąpienia. Usytuowana przy alei wiodącej skrajem pól w dół do Poręby, zwrócona frontem w stronę południową. Kaplicę wzniesiono na planie zbliżonym do kwadratu o ściętych narożach, na niewielkim wyniesieniu terenu. Zbudowano ją z kamienia, otynkowano i posadowiono na cokole. Budynek przekryty został dachem namiotowym, pokrytym blachą i zwieńczony prostym krzyżem. W elewacji frontowej, na osi półkoliście zamknięty otwór wejściowy, poprzedzony kamiennym stopniem, z dwoma skrzydłami krat z motywem kwiatowym. Jest jednokondygnacyjna, z jednoprzestrzennym wnętrzem i sklepieniem klasztornym. Posadzka kamienna z płyt wapiennych. Jej elewacje z cokołem rozczłonkowane są lizenami wprowadzonymi w gzyms koronujący. 

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Katarzyna Latocha, OT NID w Opolu, 19.06.2020 r.

Bibliografia

 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 14: powiat strzelecki, red. T. Chrzanowski i M. Kornecki, Warszawa 1961.
 • Gorzelik J., Góra Świętej Anny i twórcy sztuki sakralnej w majoracie cerekwicko-żyrowskim [w:] Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2846, Historia Sztuki nr XXII, Wrocław 2005.
 • Teczka obiektu [w:] zbiory WUOZ w Opolu, gdzie m.in. pozwolenia na prace remontowe, protokoły odbioru prac remontowych, decyzja o wpisie do rejestru zabytków województwa opolskiego etc.
   

Informacje ogólne

 • Rodzaj: kaplica
 • Chronologia: koniec XVIII w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Poręba
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. strzelecki, gmina Leśnica - obszar wiejski
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy