Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kaplica Matka Miłosierdzia - Zabytek.pl

Adres
Poręba

Lokalizacja
woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Leśnica-obszar wiejski

Jedna z sześciu kaplic maryjnych, wzniesiona w pod koniec XVIII w.

Historia 

W latach 2004 – 2007 wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie wystroju wnętrza kaplicy. Dotyczyły one m.in. obrazu „Matki Miłosierdzia” przedstawiającego wielofigurową scenę, gdzie postać Marii znajduje się w otoczeniu chórów anielskich, świętych, apostołów i innych zwracających się w geście oddania. W 2009 roku kapliczka została poddana pracom konserwatorskim, które utrwaliły jej wartości zabytkowe i poprawiły stan zachowania. Prace objęły m.in.: uzupełnienie ubytków gzymsu koronującego, odmalowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, częściowe uporządkowanie otoczenia oraz zabezpieczenie krat przed korozją.  

Opis

Kaplica Matka Miłosierdzia zlokalizowana jest w niedalekiej odległości od kaplicy Królowej Aniołów i kościoła Wniebowstąpienia. Usytuowana przy alei wiodącej skrajem pól w dół do Poręby, zwrócona frontem w stronę południową. Kaplicę wzniesiono na planie zbliżonym do kwadratu o ściętych narożach, na niewielkim wyniesieniu terenu. Zbudowano ją z kamienia, otynkowano i posadowiono na cokole. Budynek przekryty został dachem namiotowym, pokrytym blachą i zwieńczony prostym krzyżem. W elewacji frontowej, na osi półkoliście zamknięty otwór wejściowy, poprzedzony kamiennym stopniem, z dwoma skrzydłami krat z motywem kwiatowym. Jest jednokondygnacyjna, z jednoprzestrzennym wnętrzem i sklepieniem klasztornym. Posadzka kamienna z płyt wapiennych. Jej elewacje z cokołem rozczłonkowane są lizenami wprowadzonymi w gzyms koronujący. 

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Katarzyna Latocha, OT NID w Opolu, 19.06.2020 r.

Rodzaj: kaplica

Styl architektoniczny: barokowy

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_16_BK.70249, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_16_BK.24275