kamienica mieszczańska, Zamość
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Cenny przykład architektury mieszczańskiej z XVIII w. Kamienica zlokalizowana w obrębie Starego Miasta wpisanego na listę UNESCO, zachowała elementy pierwotnego układu wnętrza i oryginalne elementy wystroju kamieniarskiego z okresu jej powstania.

Historia

Zbudowana na przełomie  XVIII i XIX w. Pierwotnie oficyna kamienicy przy ul. Ormiańskiej 16. Przebudowana w 2 poł. XIX w. W XVII w. własność Dołustowiczów i Derbedroszewiczów, następnie w arendzie prawdopodobnie Zamoyskich. Od końca XIX w. własność żydowska, w l. 20. XX w. należała do rodziny Szlafroków. Po II wojnie św. przejęta przez Skarb Państwa, następnie skomunalizowana. Remont budynku w 1982 r. wg proj. A. Kadłuczki i M. Pawlickiego. Gruntowna renowacja w 2005 r.

Opis

Kamienica położona w obrębie Starego Miasta, na północny wschód od Rynku Wielkiego, we wschodniej części kwartału zwartej zabudowy ograniczonym ulicami Ormiańską, Bazyliańską, Pereca i Bernarda Moranda. Kamienica orientowana, zwrócona elewacją frontową na wschód. Założona na planie zbliżonym do kwadratu, dwudzielna, z sienią na całej głębokości budynku od północy, dwutraktowa. Identyczny układ na drugiej kondygnacji. Kamienica wzniesiona z cegły, otynkowana, dwukondygnacyjna z użytkowym poddaszem, podpiwniczona, przykryta dachem pulpitowym, z okienkiem w połaci dachu. Dach pobity blachą. Elewacja frontowa wschodnia dwukondygnacyjna, trójosiowa. Parter oddzielony od wyższej kondygnacji profilowanym gzymsem kordonowym, całość zwieńczona gzymsem koronującym. Okna w opaskach okiennych z podokiennikami, drugiej kondygnacji ze zwornikami. Skrajne odcinki fasady ujęte pilastrami. Nad otworem drzwiowym trójkątny frontonik z cegieł, ustawiony na gzymsie i pilastrach ograniczających wejście do budynku. W piwnicy sklepienie kolebkowe, w pozostałych pomieszczeniach stropy płaskie.

Dostęp do zabytku ograniczony.

Oprac. Ewa Prusicka, OT NID w Lublinie, 19-03-2017 r.

Bibliografia

  • Kędziora A., Dawna architektura i budownictwo Zamościa, Zamość 1990, s. 73
  • Sroczyńska B., Rozplanowanie i zabudowa Zamościa w okresie Królestwa Kongresowego [w:] Zamość miasto idealne. Studia z dziejów rozwoju przestrzennego i architektury, pod red. J. Kowalczyka, Lublin 1980.
  • Szczygieł R., Ruch budowlany w Zamościu w XVII w. [w:] Zamość miasto idealne. Studia z dziejów rozwoju przestrzennego i architektury, pod red. J. Kowalczyka, Lublin 1980.
  • Karta ewidencyjna, Kamienica (...). Zamość, oprac. J. Serafinowicz, B. Seniuk, 1997, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu i Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kamienica
  • Chronologia: przełom XVIII/XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Bazyliańska 10, Zamość
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. Zamość, gmina Zamość
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy