Dzwonnica-brama w zespole klasztornym Dominikanów, ob. kościoła par. pw. św. Jana Chrzciciela, Janów Lubelski
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Dzwonnica-brama w zespole klasztornym Dominikanów, ob. kościoła par. pw. św. Jana Chrzciciela

Janów Lubelski

photo

Dzwonnica-brama została wzniesiona zapewne w 3. ćw. XVIII w. i stanowi istotny element kompozycyjny barokowego zespołu klasztornego Dominikanów w Janowie Lubelskim

Historia

Dzwonnica-brama jako element zespołu klasztornego Dominikanów została wzniesiona zapewne podczas gruntownej restauracji i przebudowy kościoła i klasztoru l. 1768-72. Kilkakrotnie remontowana wraz z całym zespołem.

Opis

Zespół klasztorny połozony jest w pn. pierzei rynkowej. W jego skład wchodzi kościół, przylegający od wsch. czworoboczny klasztor, wolno stojąca kaplica pw. Objawienia, dzwonnica-brama i ogrodzenie z bramkami. Dzwonnica-brama późnobarokowa. Usytuowana na osi fasady kościoła, wkomponowana w linię ogrodzenia, z którym zintegrowana niewielkimi spływami. Wzniesiona na planie kwadratu, dwukondygnacyjna, z otworem bramnym w przyziemiu. Zbudowana z cegły i otynkowana, nakryta dachem namiotowym pod blachą (pierwotnie pod gontem); skrzydła bramy metalowe, współczesne. Elewacje gładkie, pozbawione podziałów architektonicznych za wyjątkiem uproszczonego belkowania w zwieńczeniu i profilowanych cokołów w elewacji frontowej i tylnej. Otwór bramny zamknięty łukiem koszowym, otwory okienne (d. dzwonne) umieszczone na osiach wszystkich elewacji, zamknięte łukiem półkolistym. W elewacji frontowej kwadratowa, profilowana płycina z monogramem Marii, po bokach której dwie mniejsze z krzyżami; w d. wnęce okiennej, ozdobionej impostami, umieszczona figura MB, a po prawej stronie zegar słoneczny.

Zabytek dostępny.

Oprac. Bożena Stanek-Lebioda, OT NID w Lublinie, 21.01.2019 r.

Bibliografia

 • Baranowski Z., Ł., Księga cudów i łask Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lubelskim, Zamość 2014.
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. VIII: Województwo lubelskie, z. 7: Powiat janowski, Warszawa 1961, s. 2-8.
 • Orzeł S., Dominikanie w Janowie Lubelskim w latach 1660-1864, [w:] Baranowski Z. et al. (red.), Janów Lubelski 1640-2000, Janów Lubelski 2010, s. 249.
 • Sowa T., Rys historyczny parafii w Janowie Lub., „Janowskie Korzenie” 2005, nr 5, s. 6-17.
 • Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, t. 42: Województwo tarnobrzeskie, Warszawa 1990, s. 52-3.
 • Zabytki sztuki w Polsce. Małopolska, Warszawa 2016, s. 459-61.
 • http://www.sanktjanow.sandomierz.opoka.org.pl/sanktuarium/kult-objaw.htm(dostęp: 15.01.2019)

Informacje ogólne

 • Rodzaj: dzwonnica
 • Chronologia: 3. ćw. XVIII w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Szewska 1, Janów Lubelski
 • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. janowski, gmina Janów Lubelski - miasto
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy