Drzewostan w zespole klasztornym Dominikanów, ob. kościoła par. pw. św. Jana Chrzciciela, Janów Lubelski
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Drzewostan w zespole klasztornym Dominikanów, ob. kościoła par. pw. św. Jana Chrzciciela

Janów Lubelski

photo

Drzewostan istniejący na terenie d. zespołu klasztornego Dominikanów (ob. kościoła par.) stanowi istotny element kompozycyjny założenia towarzyszący mu od początku dziejów.

Historia

Drzewostan na terenie d. zespołu d. klasztornego Dominikanów (ob. kościoła par.) pochodzi z różnych okresów, podlegał wymianie na przestrzeni wieków. Z przekazów archiwalnych wynika, że pierwsze nasadzenia lip można wiązać z początkami sanktuarium i wzniesieniem pierwszej kaplicy drewnianej ok. poł. XVII w. W poł. XIX w. istotnym elementem kompozycyjnym był rząd lip rosnących wzdłuż frontowej części ogrodzenia, od strony cmentarza kościelnego. Obecnie istniejący drzewostan pochodzi zapewne głównie z XIX i XX w.

Opis

Zespół klasztorny położony w pn. pierzei rynkowej, w jego skład wchodzi kościół skierowany prezbiterium na pn. zach., przylegający od wsch. czworoboczny klasztor, wolno stojąca kaplica pw. Objawienia, dzwonnica-brama i ogrodzenie z bramkami. Zasadnicza część ogrodzenia o łukowatym zarysie otacza teren zespołu klasztornego od strony frontowej. Wzdłuż jego linii od strony cmentarza kościelnego znajdują się egzemplarze lip drobnolistnych kontynuujące tradycję pierwszych nasadzeń w tym miejscu. Większe skupisko swobodnie zakomponowanych drzew liściastych znajduje się po pd.-zach. stronie kościoła, pomiędzy ogrodzeniem a kaplicą pw. Objawienia. W części pn.-zach., za prezbiterium kościoła, przeważają współczesne nasadzenia drzew iglastych.

Zabytek dostępny.

Oprac. Bożena Stanek-Lebioda, OT NID w Lublinie, 28.01.2019 r.

Bibliografia

  • Baranowski Z., Ł., Księga cudów i łask Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lubelskim, Zamość 2014.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: zespół parkowo-ogrodowy
  • Chronologia: ok. poł. XVII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Szewska 1, Janów Lubelski
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. janowski, gmina Janów Lubelski - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy