osada wielokulturowa, Zwanowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

osada wielokulturowa

Zwanowice

epoka kamienia neolit
photo

Osada wielokulturowa w Zwanowicach zamieszkiwana przed około 5 tys. lat przez ludność kultury ceramiki wstęgowej (neolit) i później po około 1200 roku w okresie wczesnośredniowiecznym, jest archeologicznym reliktem informującym współczesnych o pradziejach Śląska. Jest ważnym materialnym źródłem pomnażającym naszą wiedzę o pradziejach tego regionu.

Usytuowanie i opis

Obiekt zlokalizowany jest na gruntach pomiędzy szosą ze Zwanowic do Kruszyny a kanałem Odry, około 1300 m na W od śluzy w Zwanowicach. Być może w okresie wczesnośredniowiecznym w/w szosa była duktem, którym  prowadził szlak handlowy po południowej stronie Odry, przez obszar wówczas porośnięty lasem.  

Osada wielokulturowa położona jest na polach ornych rozciągających się na lekko wyniesionej piaszczystej terasie starorzecza przeciętego w XX wieku przez kanał Odry, na działkach gruntowych nr 13/1, 13/2, 14/1 i sąsiednich. Relikty pradziejowej osady zalegają pod warstwą orną, a artefakty archeologiczne zostały odkryte na powierzchni pól.

Historia

Stanowisko zostało odkryte w 1987 r. podczas badań powierzchniowych wykonywanych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski przez Piotra Kubowa z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Rozpoznanie powierzchniowe pozwala na określenie chronologii obiektu na młodszą epokę kamienia – neolit (kultura ceramiki wstęgowej) oraz młodszą fazę okresu wczesnośredniowiecznego. 

Stan i wyniki badań

Stanowisko archeologiczne - osada, zostało odkryte w 1987 r. w ramach badań AZP. Powierzchniową penetrację pól przeprowadził P. Kubów z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Znalazł on kilkadziesiąt fragmentów naczyń glinianych, które prof. Stanisław Pazda datował na neolit – kultura ceramiki wstęgowej i młodszą fazę okresu wczesnośredniowiecznego. Podczas weryfikacyjnych badań powierzchniowych wykonanych w 1992 r. archeolodzy Biura Dokumentacji Zabytków w Opolu K. Macewicz i M. Krawczyk także znaleźli kilkanaście fragmentów naczyń glinianych.

Stanowisko położone jest na gruntach prywatnych. Teren ogólnie dostępny.

Oprac. Krzysztof Spychała, NID OT Opole, 21.06.2019 r.

Bibliografia

  • Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu: teczka rejestru nr A-797/88; Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego Zwanowice nr 13, AZP 12/86-33; zbiór zabytków i księga inwentarzowa poz. nr 2852, poz. nr 3589

Informacje ogólne

  • Rodzaj: osada
  • Chronologia: epoka kamienia neolit
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Zwanowice
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. brzeski, gmina Skarbimierz
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy