Stanowisko archeologiczne nr 13 - osada wielokulturowa, Zwanowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Stanowisko archeologiczne nr 13 - osada wielokulturowa

Zwanowice

epoka kamienia neolit
photo

Osada wielokulturowa w Zwanowicach zamieszkiwana przed około 5 tys. lat przez ludność kultury ceramiki wstęgowej (neolit) i później po około 1200 roku w okresie wczesnośredniowiecznym, jest archeologicznym reliktem informującym współczesnych o pradziejach Śląska. Jest ważnym materialnym źródłem pomnażającym naszą wiedzę o pradziejach tego regionu.

Historia

Stanowisko zostało odkryte w 1987 r. podczas badań powierzchniowych wykonywanych 
w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski przez Piotra Kubowa z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Rozpoznanie powierzchniowe pozwala na określenie chronologii obiektu na młodszą epokę kamienia – neolit (kultura ceramiki wstęgowej) oraz młodszą fazę okresu wczesnośredniowiecznego. 

Opis

Usytuowanie zabytku: obiekt zlokalizowany jest na gruntach pomiędzy szosą ze Zwanowic do Kruszyny a kanałem Odry, około 1300 m na W od śluzy w Zwanowicach. Być może w okresie wczesnośredniowiecznym w/w szosa była duktem, którym  prowadził szlak handlowy po południowej stronie Odry, przez obszar wówczas porośnięty lasem.  

Opis stanowiska: osada wielokulturowa położona jest na polach ornych rozciągających się na lekko wyniesionej piaszczystej terasie starorzecza przeciętego w XX wieku przez kanał Odry, na działkach gruntowych nr 13/1, 13/2, 14/1 i sąsiednich. Relikty pradziejowej osady zalegają pod warstwą orną, a artefakty archeologiczne zostały odkryte na powierzchni pól.

Stan i wyniki badań archeologicznych: stanowisko archeologiczne - osada, zostało odkryte w 1987 r. w ramach badań AZP. Powierzchniową penetrację pól przeprowadził P. Kubów z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Znalazł on kilkadziesiąt fragmentów naczyń glinianych, które prof. Stanisław Pazda datował na neolit – kultura ceramiki wstęgowej i młodszą fazę okresu wczesnośredniowiecznego. Podczas weryfikacyjnych badań powierzchniowych wykonanych w 1992 r. archeolodzy Biura Dokumentacji Zabytków w Opolu K. Macewicz i M. Krawczyk także znaleźli kilkanaście fragmentów naczyń glinianych.

Stanowisko położone jest na gruntach prywatnych. Teren ogólnie dostępny.

Oprac. Krzysztof Spychała, NID OT Opole

  • Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu: teczka rejestru nr A-797/88; Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego Zwanowice nr 13, AZP 12/86-33; zbiór zabytków i księga inwentarzowa poz. nr 2852, poz. nr 3589

Informacje ogólne

  • Rodzaj: osada
  • Chronologia: epoka kamienia neolit
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Zwanowice
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. brzeski, gmina Skarbimierz
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy