Stanowisko archeologiczne nr 12 - osada wielokulturowa, Zwanowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Stanowisko archeologiczne nr 12 - osada wielokulturowa

Zwanowice

epoka kamienia neolit
photo

Osada wielokulturowa w Zwanowicach zamieszkiwana przed około 4,5 tys. lat przez ludność kultury pucharów lejowatych (neolit) oraz później przed około 3000 lat przez ludność kultury łużyckiej w okresie halsztackim, jest archeologicznym reliktem informującym współczesnych o pradziejach Śląska. Jest ważnym materialnym źródłem pomnażającym naszą wiedzę o pradziejach tego regionu.

Historia

Stanowisko zostało odkryte w 1987 r. podczas badań powierzchniowych wykonywanych 
w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski przez Piotra Kubowa z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Rozpoznanie powierzchniowe pozwala na określenie chronologii obiektu na młodszą epokę kamienia – neolit (kultura pucharów lejowatych) oraz okres halsztacki (kultura łużycka). 

Opis

Usytuowanie zabytku: obiekt zlokalizowany jest na gruntach pomiędzy szosą ze Zwanowic do Kruszyny a kanałem Odry, około 150 m na północ od tej szosy, około 2000 m na W (z odchyleniem na N) od śluzy w Zwanowicach.  

Opis stanowiska: osada wielokulturowa położona jest na polach ornych rozciągających się na lekko wyniesionej piaszczystej terasie starorzecza przeciętego w XX wieku przez kanał Odry, na działkach gruntowych nr 3, 4, 5 i sąsiednich. Relikty pradziejowej osady zalegają pod warstwą orną, a artefakty archeologiczne zostały odkryte na powierzchni pól.

Stan i wyniki badań archeologicznych: stanowisko archeologiczne - osada, zostało odkryte w 1987 r. w ramach badań AZP. Powierzchniową penetrację pól przeprowadził P. Kubów z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Znalazł on kilkadziesiąt fragmentów naczyń glinianych, które prof. Stanisław Pazda datował na neolit – kultura pucharów lejowatych oraz przełom epoki brązu i epoki żelaza - czas trwania ludności kultury łużyckiej. 

Stanowisko położone jest na gruntach prywatnych. Teren ogólnie dostępny.

Oprac. Krzysztof Spychała, NID OT Opole

  • Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu: teczka rejestru nr A-803/88; Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego Zwanowice nr 12, AZP 11/86-33; zbiór zabytków i księga inwentarzowa poz. nr 2854

Informacje ogólne

  • Rodzaj: osada
  • Chronologia: epoka kamienia neolit
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Zwanowice
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. brzeski, gmina Skarbimierz
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy