Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kurtyna I-II - Zabytek.pl

kurtyna I-II


architektura obronna od 1580-1590 do ok. 1618 r. Zamość

Adres
Zamość

Lokalizacja
woj. lubelskie, pow. Zamość, gm. Zamość

Kurtyna bastionów I-II z poterną, tzw.Furtą Wodną, to dzieło budownictwa obronnego inżynierii wojskowej, zlokalizowane w obrębie fortyfikacji Twierdzy Zamość.Stanowi wyróżniający się formą element fortyfikacji o genezie z przełomu XVI/XVII w., gruntownie przebudowanych i rozbudowanych w I połowie XIX w.

Historia obiektu

Prace ziemne przy fortyfikacjach powstającego miasta-twierdzy rozpoczęto w latach 1580-90. Ten pierwszy etap budowy, podczas którego usypano ziemne bastiony i kurtyny (w tym kurtynę bastionów nr I i II),  zakończono ok. 1618 r. Przed 1704 r. zbudowano poternę. W latach 1825-1831 kurtyna została przebudowana i nadbudowana o galerie strzelnicze przez Korpus Inżynierów Wojskowych pod kierunkiem J. Ch. Mallet-Malletskiego. Po 1866 r. częściowo zburzona w ramach likwidacji twierdzy zamojskiej przez rząd carskiej Rosji. W latach 1980-84 została zrekonstruowana poterna, a także częściowo zrekonstruowana i restaurowana środkowa część kurtyny I-II, według projektu A. Kąsinowskiego. W ramach projektu „Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki”, realizowanego w latach 2008-2015, zrewitalizowano i odtworzono części zachodnią i wschodnią kurtyny ze strzelnicami.

Opis obiektu

Kurtyna biegnąca pomiędzy bastionami nr I i II, zlokalizowana na południowo-wschodnim odcinku fortyfikacji Twierdzy Zamość,  pełniła funkcję obronną odcinka o długości 158 m pomiędzy wskazanymi bastionami. Ma ona konstrukcję murowano-ziemną. Licujący skarpę mur ceglany zachował się do różnych poziomów, w większości zrekonstruowany. Górną część muru kurtyny wieńczyła galeria strzelnicza, obecnie odtworzona na odcinkach w sąsiedztwie bastionów I i II. Poterna (inaczej potajnik), umieszczona na osi kurtyny, to murowane z cegły, niskie przejście podziemne łączące  miasto-twierdzę z jej przedpolem. Z uwagi na podmokły teren południowego przedpola twierdzy, niegdyś objętego wodą Wielkiej Zalewy,  nazywana jest też Furtą Wodną. Otwór poterny jest sklepiony kolebką i zaopatrzony w murowane schody, jego oba wejścia są zamknięte półkoliście, zewnętrzne od południa z kamiennym obramieniem.

Dostępność obiektu dla zwiedzających: Zabytek dostępny.

Autor noty: Ewa Prusicka, OT NID w Lublinie, 23.07.2023 r.

Rodzaj: architektura obronna

Styl architektoniczny: nieznana

Materiał budowy:  ziemne

Forma ochrony: Rejestr zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_06_BL.266