Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

poterna kurtyny VI-VII - Zabytek.pl

poterna kurtyny VI-VII


architektura obronna 1809 - 1813 Zamość

Adres
Zamość

Lokalizacja
woj. lubelskie, pow. Zamość, gm. Zamość

Poterna kurtyny bastionów VI-VII to wyróżniający się formą element budownictwa obronnego inżynierii wojskowej z początku XIX w., zlokalizowany w obrębie fortyfikacji dawnej Twierdzy Zamość.

Historia obiektu

Została zbudowana w latach 1809-1813 według projektu J. Ch. Mallet-Malletskiego, w ramach pierwszego etapu wielkiej modernizacji fortyfikacji Twierdzy Zamość. Po 1866 r. częściowo zburzona podczas likwidacji twierdzy przez rząd carskiej Rosji. W latach 1982-86 została zrekonstruowana według projektu J. Burmasa.

Opis obiektu

Poterna (inaczej potajnik) stanowi element części wschodniej fortyfikacji Twierdzy Zamość. Jest umieszczona na osi kurtyny bastionów nr VI i VII,  także na osi kojca usytuowanego w fosie wschodniej, oraz na osi lunety – dzieła obronnego znajdującego się na przedpolu twierdzy. To niskie przejście podziemne łączyło  miasto-twierdzę z dziełami obronnymi fosy oraz wschodniego przedpola, a także galerią obronną w kurtynie bastionów nr VI-VII. Przejście ma formę pochylni, jest murowane, sklepione kolebką i wyłożone ceglaną posadzką. Oba wejścia do poterny są zamknięte półkoliście, każde z kamiennym obramieniem (od strony miasta z ukośnym murem flankującym). Wejście od strony miasta poprzedzają metalowe ażurowe wrota, od strony fosy - drewniane.

Obiekt jest obecnie wykorzystywany do celów edukacyjno-kulturalnych jako część podziemnej trasy turystycznej „Nadszaniec”, która prowadzi najpierw poterną a następnie w prawo galerią strzelecką w kurtynie VI-VII,  do bastionu VII i nadszańca zlokalizowanego w szyi tegoż bastionu.

Dostępność obiektu dla zwiedzających: Dostęp ograniczony poza sezonem turystycznym

Autor noty: Ewa Prusicka, OT NID w Lublinie, 06.07.2023 r.

Rodzaj: architektura obronna

Styl architektoniczny: nieznana

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_06_BL.387