dom, Kłodzko
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Dom mieszkalny przy ul. Braci Gierymskich 12 jest elementem cennego zespołu architektury mieszczańskiej na wyspie Piasek w Kłodzku.

Historia

Dom mieszkalny przy ul. Braci Gierymskich 12 wzniesiony został w 1912 r. według projektu architekta kłodzkiego Andreasa Ernsta (wraz z niezachowanym budynkiem gospodarczym na tyłach parceli) w miejscu wcześniejszego, również szczytowego budynku, dla Wendelina Wagnera, właściciela rzeźni końskiej (pod wykuszem znajduje się wyrobiony w tynku napis z datą wzniesienia budowli i nazwiskiem jej właściciela). Konstrukcja budynku nie została uszkodzona w czasie powodzi w 1997 r.; w latach 1998-99 przeprowadzono remont bieżący, przebudowę części handlowej, odnowienie elewacji.

Opis

Budynek nr 12 usytuowany jest kalenicowo w zwartej zabudowie wschodniej pierzei ul. Braci Gierymskich. Wzniesiony został na planie prostokąta, jako dwutraktowy z wewnętrznym, prostokątnym podwórzem, trójkondygnacyjny, kryty dachem wielospadowym, o bryle rozczłonkowanej trójbocznie wysuniętym wykuszem w fasadzie. Elewacja główna 2-osiowa, z otworem wejścia oraz wykuszem w osi południowej. Zachowany detal architektoniczny w postaci ornamentalnej dekoracji wykusza oraz godła z koniem umieszczonego na osi fasady, ponad oknami III kondygnacji.

Zabytek dostępny.

oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 08-07-2019 r.

Bibliografia

  • J. Jakubowicz, Andreas Ernst (1861-1929), kłodzki architekt, Kłodzko 2019.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: budynek mieszkalny
  • Chronologia: 1912 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Braci Gierymskich 12, Kłodzko
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gmina Kłodzko (gm. miejska)
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy