Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

dom - Zabytek.pl

Adres
Kłodzko, Braci Gierymskich 12

Lokalizacja
woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Kłodzko-gmina miejska

Dom mieszkalny przy ul.Braci Gierymskich 12 jest elementem cennego zespołu architektury mieszczańskiej na wyspie Piasek w Kłodzku.

Historia

Dom mieszkalny przy ul. Braci Gierymskich 12 wzniesiony został w 1912 r. według projektu architekta kłodzkiego Andreasa Ernsta (wraz z niezachowanym budynkiem gospodarczym na tyłach parceli) w miejscu wcześniejszego, również szczytowego budynku, dla Wendelina Wagnera, właściciela rzeźni końskiej (pod wykuszem znajduje się wyrobiony w tynku napis z datą wzniesienia budowli i nazwiskiem jej właściciela). Konstrukcja budynku nie została uszkodzona w czasie powodzi w 1997 r.; w latach 1998-99 przeprowadzono remont bieżący, przebudowę części handlowej, odnowienie elewacji.

Opis

Budynek nr 12 usytuowany jest kalenicowo w zwartej zabudowie wschodniej pierzei ul. Braci Gierymskich. Wzniesiony został na planie prostokąta, jako dwutraktowy z wewnętrznym, prostokątnym podwórzem, trójkondygnacyjny, kryty dachem wielospadowym, o bryle rozczłonkowanej trójbocznie wysuniętym wykuszem w fasadzie. Elewacja główna 2-osiowa, z otworem wejścia oraz wykuszem w osi południowej. Zachowany detal architektoniczny w postaci ornamentalnej dekoracji wykusza oraz godła z koniem umieszczonego na osi fasady, ponad oknami III kondygnacji.

Zabytek dostępny.

oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 08-07-2019 r.

Rodzaj: budynek mieszkalny

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_BK.77677, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_02_BK.85725