Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

dom - Zabytek.pl

dom


kamienica 1. poł. XVIII w. Kłodzko

Adres
Kłodzko, Braci Gierymskich 14

Lokalizacja
woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Kłodzko (gm. miejska)

Budynek przy ul.Braci Gierymskich 14 w Kłodzku, pełniący w przeszłości funkcję gospody, jest cennym przykładem nowożytnej architektury mieszczańskiej.

Historia

Budynek mieszczący w przeszłości gospodę „Pod złotym lwem” powstał w wyniku połączenia trzech starszych kamienic, wzniesionych ok. poł. XVIII w. (zapewne w miejscu starszych budowli). Z barokowego budynku zachowane są sklepienia parteru w trakcie południowym i w sieni oraz portal. W 1860 r. do wcześniejszego parterowego budynku nadbudowane zostało piętro. Od końca XIX w. aż do czasów ostatniej wojny mieścił się tu zajazd „Zum Goldenen Löwe”, natomiast na tyłach przynależnej parceli znajdowała się gorzelnia (nie zachowana). W 1910 r. odnotowano Josefa Kaufmanna jako właściciela budynku i gorzelni. Liczne przebudowy budynku zostały zrealizowane w latach 20. i 30. XX w. według projektów architekta Alois Petau. W okresie powojennym budynek był remontowany w 1959 r.; w 1992 r. miała miejsce modernizacja lokalu handlowego oraz przebudowa elewacji (m.in. wykonanie dwóch par drzwi w miejscu okien parteru). Budynek został uszkodzony w czasie powodzi 1997 r. W 1998 r. skuto tynki, zabezpieczono i częściowo odtworzono sklepienie w sieni, wymieniono część stropów i przemurowano zewnętrzną ścianę nośną. Obecnie (2019) budynek jest jedynie częściowo użytkowany.

Opis

Budynek nr 14 usytuowany jest kalenicowo w zwartej zabudowie wschodniej pierzei ul. Braci Gierymskich. Wzniesiony został na planie prostokąta, o rozczłonkowanej bryle - dwukondygnacyjny w części południowej oraz trójkondygnacyjny w części północnej, nakryty dachem dwuspadowym z lukarnami. Elewacja główna dwudzielna, w niższej części zachowany kamienny portal przejazdu bramnego z ok. poł. XVIII w. zamknięty łukiem koszowym spiętym kluczem, ponad którym płaskorzeźbione godło z przedstawieniem lwa. Zachowany plan budynku, traktowy układ wnętrz oraz wewnętrzny układ komunikacyjny z klatką schodową. Piwnice nakryte sklepieniami odcinkowymi, w pomieszczeniach parteru w części południowej zachowane są sklepienia krzyżowe, w części pomieszczeń kolebkowe; w sieni - sklepienia odcinkowe, krzyżowe oraz kolebka.

Zabytek dostępny.

oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 27-03-2019 r.

Rodzaj: kamienica

Styl architektoniczny: nieznana

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_BK.77689, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_02_BK.85744