dom, Kłodzko
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Dom mieszkalny przy ul. Braci Gierymskich 10 jest elementem cennego zespołu architektury mieszczańskiej na wyspie Piasek w Kłodzku.

Historia

Dom mieszkalny przy ul. Braci Gierymskich 10 wzniesiony został w miejscu wcześniejszej budowli, na przełomie XIX i XX w. jako budynek mieszkalny z masarnią na parterze Adolfa Wolfa. Modernistyczny wystrój fasady kamienicy pochodzi z lat 30. XX wieku. Budynek remontowany był po powodzi 1997 roku.

Opis

Budynek nr 10 usytuowany jest kalenicowo w zwartej zabudowie wschodniej pierzei ul. Braci Gierymskich. Wzniesiony został na planie prostokąta, jako dwutraktowy z przelotową sienią, trójkondygnacyjny. Ponad fasadą stroma połać dachu z rozbudowaną facjatą. Elewacja główna 3-osiowa, z otworem bramy wjazdowej w 1 osi. Fasada artykułowana gzymsami i tynkowymi pasami. Szczyt facjaty o schodkowym wykroju, dzielony gzymsami – ponad trójdzielnym oknem gzyms trzykrotnie wyłamany, tworząc rodzaj naczółka.

Zabytek dostępny.

oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 08-07-2019 r.

Bibliografia

  • Kłodzko. Wyspa Piasek. Katalog zabytków, Oszczanowska B., Sebzda B., Dymarska E., Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu, Wrocław 2005, [mps, archiwum NID OT Wrocław], s. 7.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: budynek mieszkalny
  • Chronologia: XIX/XX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Braci Gierymskich 10, Kłodzko
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gmina Kłodzko (gm. miejska)
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy