Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

dom - Zabytek.pl

Adres
Kłodzko, Braci Gierymskich 10

Lokalizacja
woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Kłodzko (gm. miejska)

Dom mieszkalny przy ul.Braci Gierymskich 10 jest elementem cennego zespołu architektury mieszczańskiej na wyspie Piasek w Kłodzku.

Historia

Dom mieszkalny przy ul. Braci Gierymskich 10 wzniesiony został w miejscu wcześniejszej budowli, na przełomie XIX i XX w. jako budynek mieszkalny z masarnią na parterze Adolfa Wolfa. Modernistyczny wystrój fasady kamienicy pochodzi z lat 30. XX wieku. Budynek remontowany był po powodzi 1997 roku.

Opis

Budynek nr 10 usytuowany jest kalenicowo w zwartej zabudowie wschodniej pierzei ul. Braci Gierymskich. Wzniesiony został na planie prostokąta, jako dwutraktowy z przelotową sienią, trójkondygnacyjny. Ponad fasadą stroma połać dachu z rozbudowaną facjatą. Elewacja główna 3-osiowa, z otworem bramy wjazdowej w 1 osi. Fasada artykułowana gzymsami i tynkowymi pasami. Szczyt facjaty o schodkowym wykroju, dzielony gzymsami – ponad trójdzielnym oknem gzyms trzykrotnie wyłamany, tworząc rodzaj naczółka.

Zabytek dostępny.

oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 08-07-2019 r.

Rodzaj: kamienica

Styl architektoniczny: nieznana

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_BK.77664, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_02_BK.85707