Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Kościół pw. św. Kwiryna - Zabytek.pl

Adres
Łapsze Niżne, Jana Pawła II 84

Lokalizacja
woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Łapsze Niżne-gmina wiejska

Przykład gotyckiego kościoła, przebudowanego w dobie baroku, o cennych cechach stylowych, położony na Zamagurzu Spiskim.

Historia

Kościół został zbudowany jako budowla gotycka po 1300 r. z fundacji Zakonu Bożogrobców, ówczesnych właścicieli wsi. Został gruntownie przebudowany w dobie baroku. Ok. 1714 r. wykonano polichromię. W 1771 r. wieża nakryta została barokowym hełmem. W XVIII w. dobudowano kruchtę od strony południowej nawy. Po 1910 r. zbudowana została kaplica Ukrzyżowania w zamknięciu prezbiterium. Kościół odnawiany był w latach 1835, 1910, 1930, 1960 i 1995.

Opis

Usytuowany jest w centrum wsi, przy jednej z bocznych ulic biegnących równolegle do szosy Niedzica-Łapsze Wyżne, na szkarpie, nad potokiem Łapszańskim. Kościół pierwotnie gotycki, przebudowany został w duchu baroku w XVIII w. Kościół jest orientowany, jednonawowy, z węższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Od północy do prezbiterium przylega zakrystia, a od południa do nawy przylega kruchta. Od zachodu przylega wieża, zbudowana na rzucie kwadratu, zwieńczona barokowym w kształcie hełmem. Prezbiterium przykryte sklepieniem krzyżowym, nad nawą strop drewniany. Nad prezbiterium znajduje się wieżyczka na sygnaturkę. Dachy kościoła są siodłowe. Kościół murowany z kamienia, tynkowany, oszkarpowany. Elewacje tynkowane na gładko, nie posiadają detalu architektonicznego. Zwieńczone są skromnym gzymsem podokapowym. Wieża ujęta jest dekoracją tzw. „lustro” z białkowanymi lizenami i szorstkim tynkiem płaszczyzn. Górna kondygnacja wieży zaakcentowana jest, pod hełmem, wydatnym, profilowanym gzymsem. Wyposażenie wnętrza w większości pochodzi z XVIII w. Ołtarz główny drewniany, malowany i złocony. W polu środkowym znajduje się obraz patrona kościoła św. Kwiryna, pochodzący z 1763 r. Wg tradycji św. Kwiryn był biskupem na terenach dzisiejszej Chorwacji, za czasów cesarza Dioklecjana. Był męczennikiem, został utopiony na terenie dzisiejszych Węgier. Nad nawą znajduje się drewniany, polichromowany strop. Malowidła pochodzą z 1914 r. W środkowej części umieszczono przedstawienie Matki Bożej Anielskiej. Wśród barokowych ozdobników umieszczono krzyż bożogrobców z datą wykonania malowideł. Kościół jest elementem Małopolskiego Szlaku Bożogrobców. Jest to jedyny kościół w Polsce p.w. św. Kwiryna.

Zabytek dostępny cały rok.

Oprac. Stanisław Kołodziejski, NID OT w Krakowie, 14.10.2014 r.

Rodzaj: kościół

Materiał budowy:  kamienne

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_12_BK.196485, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_12_BK.376262