Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

dom kapituły - Zabytek.pl

Adres
Wrocław, Plac Katedralny 17

Lokalizacja
woj. dolnośląskie, pow. m. Wrocław, gm. Wrocław-gmina miejska

Budynek kancelarii kapituły katedralnej, wzniesiony przy domu kapituły, ob.mieszczący Muzeum Archidiecezjalne, jest cennym przykładem wrocławskiej architektury barokowej.

Historia

Pierwsze wzmianki o domu kapituły pochodzą z 1382 r. - wcześniej kapituła zbierała się w katedrze lub w kościele pw. św. Idziego. Z inicjatywy biskupa wrocławskiego Jana V Thurzo, z wykorzystaniem murów starszej budowli, wzniesiono w latach 1518-1527 nowy dom kapituły. W czasach nowożytnych do domu kapituły dostawiono od wschodu dwór kanoniczy, przebudowany w 1756 r. na kancelarię kapituły katedralnej. Obecnie budynek d. kancelarii kapituły katedralnej, dom kapituły oraz gmach biblioteki i archiwum diecezjalnego z 1896 r. są użytkowane przez wrocławską Bibliotekę Kapitulną, Archiwum Archidiecezjalne i Muzeum Archidiecezjalne (wrocławskie muzeum diecezjalne, założone przez kard. Georga Koppa 1 sierpnia 1898 r., zostało otwarte i poświęcone 29 października 1903 roku).

Opis

Budynek d. kancelarii kapituły katedralnej, ob. siedziba Muzeum Archidiecezjalnego, jest położony na Ostrowie Tumskim, na północ od katedry, w północnej pierzei ul. Katedralnej. Jest to budowla trzykondygnacyjna, podpiwniczona, nakryta dachem czterospadowym. W XIX w. dobudowano do obiektu dwa ryzality od strony północnej. Fasada siedmioosiowa, w środkowej osi wejście do budynku (w portalu wtórnie umieszczony barokowy kartusz). Elewacje z ramową dekoracją tynkową. W części wnętrz zachowały się osiemnastowieczne sztukaterie sufitów.

Zabytek dostępny. Informacje o godzinach otwarcia Muzeum Archidiecezjalnego, Archiwum Archidiecezjalnego i Biblioteki Kapitulnej dostępne na stronie internetowej muzeum: http://www.muzeum.archidiecezja.wroc.pl).

Oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 20.08.2014 r.

Rodzaj: budynek mieszkalny

Styl architektoniczny: gotycki

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_BK.75780, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_02_BK.165263