drzewostan, Piotrawin
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Późnogotycki kościół pw. św. św. Stanisława bpa i Tomasza Ap wzniesiony w l. 1440–41 z fundacji bpa Zbigniewa Oleśnickiego, związany z kultem św. Stanisława bpa. Przy kościele znajduje się współczesna mu kaplica pw. św. Stanisława, późnobarokowa dzwonnica z 1791 r. Na terenie cmentarza kościelnego zachowane przykłady starodrzewu.

Historia

Wieś Piotrawin po raz pierwszy wzmiankowana w 1250 r., związana z legendą i kultem św. Stanisława bpa. Od 1310 do 1865 r. stanowiła własność kapituły krakowskiej. Istnienie parafii udokumentowane źródłowo od 1326 r., wg tradycji pierwsza świątynia miała tu istnieć już w XI w. Obecny kościół oraz kaplica, gotyckie, wzniesione w l. 1440–41 z fundacji bpa Zbigniewa Oleśnickiego. Późnobarokowa dzwonnica zbudowana w 1791 r.; metalowe ogrodzenie pochodzi z 1902 r. Na terenie cmentarza przykościelnego zachowany drzewostan pochodzący z XVIII-XX w.

Opis

Na terenie cmentarza przykościelnego znajduje się kilkadziesiąt drzew o zróżnicowanym wieku. Drzewa rozmieszczone są w sposób swobodny, w większości wzdłuż linii ogrodzenia. Najstarszym okazem jest pomnikowa lipa drobnolistna (ok. 250 lat) o obwodzie pnia ok. 450 cm. W drzewostanie dominują akacje białe (19 sztuk), poza tym występują: jesion wyniosły, klon pospolity i in.

Zabytek dostępny.

Oprac. Bożena Stanek-Lebioda, OT NID w Lublinie, 17.10.2018 r.

Bibliografia

  • Lipiec W., Mendak M., Drzewa Pomnikowe powiatu opolskiego, Zwierzyniec 2009, s. 9;
  • Słowik-Junko M., Inwentaryzacja istniejącej zieleni i projekt gospodarki drzewostanem przy kościele św. Tomasza Apostoła i św. Stanisława Biskupa w Piotrawinie. Koncepcja ekspozycji i aranżacji kamiennych kapiteli kolumn, 2008, mps, archiwum WUOZ w Lublinie.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: zespół parkowo-ogrodowy
  • Chronologia: XVIII - XX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Piotrawin
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. opolski, gmina Łaziska
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy