dzwonnica, Piotrawin
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Późnogotycki kościół pw. św. św. Stanisława bpa i Tomasza Ap wzniesiony w l. 1440–41 z fundacji bpa Zbigniewa Oleśnickiego, związany z kultem św. Stanisława Biskupa Męczennika. Przy kościele znajduje się współczesna mu kaplica pw. św. Stanisława oraz późnobarokowa dzwonnica z 1791 r.

Historia

Wieś Piotrawin po raz pierwszy wzmiankowana w 1250 r., związana z legendą i kultem św. Stanisława bpa. Od 1310 do 1865 r. stanowiła własność kapituły krakowskiej. Istnienie parafii udokumentowane źródłowo od 1326 r., wg tradycji pierwsza świątynia miała tu istnieć już w XI w. Obecny kościół oraz kaplica, gotyckie, wzniesione w l. 1440–41 z fundacji bpa Zbigniewa Oleśnickiego. Późnobarokowa dzwonnica zbudowana w 1791 r., remontowana po pożarze w 1842 r. oraz w 1869. Po uszkodzeniu w czasie działań wojennych 1914 r. zabezpieczona przez arch. Jana Koszczyc-Witkiewicza, odbudowana w 1923 r., ponownie częściowo zniszczona w 1944 r. i odbudowana, po raz ostatni remontowana podczas kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich całego zespołu kościelnego w l. 2011-2013.

Opis

Dzwonnica usytuowana w pn.-wsch. narożu cmentarza kościelnego, przy ulicy. Późnobarokowa. Wzniesiona na planie prostokąta, dwukondygnacyjna. Murowana z cegły i otynkowana, nakryta dachem łamanym typu krakowskiego pobitym blachą. Elewacje parami analogiczne, dwukondygnacyjne, rozczłonkowane pilastrami toskańskimi i gzymsami: kordonowym i wieńczącym. Elewacje dłuższe trójosiowe, przeprute w górnej kondygnacji półkoliście zamkniętymi otworami dzwonowymi wypełnionymi żaluzjami, pod którymi płyciny w kształcie krzyża greckiego. Na osi elewacji zach. prostokątny otwór wejściowy. Elewacje boczne jednoosiowe, ozdobione blendami okiennymi i krzyżami.

Zabytek dostępny.

Oprac. Bożena Stanek-Lebioda, OT NID w Lublinie, 10.10.2018 r.

Bibliografia

 • Gałecka M., Straty i zniszczenia poniesione w zabytkach nieruchomych w okresie I wojny światowej na obszarze województwa lubelskiego (w jego aktualnych granicach), Lublin 2012, http://ngoteka.pl/handle/item/314 , (dostęp 02.07.2018);
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VIII: Województwo lubelskie, z. 13: Powiat opolski, Warszawa 1962, s. 25-30;
 • Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, t. 22: Województwo lubelskie, Warszawa 1995, s. 271;
 • Zabytki sztuki w Polsce. Małopolska, pr. zb., Warszawa 2016, s.1060-1061;
 • Zahajkiewicz M. T., Diecezja Lubelska. Informator historyczny i administracyjny, Lublin 1985, s. 265-266.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: dzwonnica
 • Chronologia: 1791 r.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Piotrawin
 • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. opolski, gmina Łaziska
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy