ogrodzenie, Piotrawin
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Późnogotycki kościół pw. św. św. Stanisława bpa i Tomasza Ap wzniesiony w l. 1440–41 z fundacji bpa Zbigniewa Oleśnickiego, związany z kultem św. Stanisława Biskupa Męczennika. Przy kościele znajduje się współczesna mu kaplica pw. św. Stanisława, późnobarokowa dzwonnica z 1791 r. oraz ogrodzenie z pocz. XX w.

Historia

Wieś Piotrawin po raz pierwszy wzmiankowana w 1250 r., związana z legendą i kultem św. Stanisława bpa. Od 1310 do 1865 r. stanowiła własność kapituły krakowskiej. Istnienie parafii udokumentowane źródłowo od 1326 r., wg tradycji pierwsza świątynia miała tu istnieć już w XI w. Obecnie istniejący kościół i kaplica, gotyckie, wzniesione w l. 1440–41 z fundacji bpa Zbigniewa Oleśnickiego. Późnobarokowa dzwonnica zbudowana w 1791 r. Murowane ogrodzenie cmentarza kościelnego (lub jego fragmentu) istniało już w XVIII w. Po wybudowaniu plebanii w 1902-4 r., zostało częściowo rozebrane i od frontu zastąpione ogrodzeniem metalowym na kamiennej podmurówce. Uszkodzone podczas działań wojennych w 1914 r. W l. 70 XX w. od pn. i zach. wzniesiono nowy murowany parkan, częściowo (?) w miejsce wcześniejszego, remontowany, wraz ze znajdującymi się w nim i przy nim płytami nagrobnymi, w trakcie kompleksowej rewaloryzacji całego założenia w l. 2011-2013.

Opis

Cmentarz przykościelny ma kształt nieregularnego czworoboku, który z trzech stron (od wsch., zach. i pn.) otoczony jest ogrodzeniem. Odcinek frontowy (wsch.), wzniesiony w 1902 r., od pn. styka się z dzwonnicą i biegnie na pd. w kierunku nowej plebani (gdzie współcześnie przedłużony). Ogrodzenie zbudowane z ażurowych, metalowych przęseł rozpiętych pomiędzy czworobocznymi, ceglanymi filarkami ustawionymi na wysokiej podmurówce z głazów polnych. Na osi założenia brama z dwiema furtkami po bokach; w części pd. druga brama. Filarki ujmujące bramy i furtki nakryte przenikającymi się dwuspadowymi daszkami o czterech szczytach; pozostałe filarki pod daszkami dwuspadowymi.

Od pd. i zach. cmentarz kościelny otoczony ogrodzeniem w formie muru pełnego (l. 70. XX w.), wzniesionego z bloczków betonowych i otynkowanego, stykającego się od pn.-wsch. z dzwonnicą, a od pd.-zach. z budynkiem starej plebanii. Mur podzielony na przęsła występującymi z lica filarkami, filarki i przęsła nakryte płytami w formie daszków pulpitowych. W odcinek zach. ogrodzenia wmurowana klasycystyczna płyta nagrobna Jadwigi Kicińskiej z 1843 r., obok leżą dwie inne płyty z zatartymi napisami.

Zabytek dostępny.

Oprac. Bożena Stanek-Lebioda, OT NID w Lublinie, 16.10.2018 r.

Bibliografia

 • Gałecka M., Straty i zniszczenia poniesione w zabytkach nieruchomych w okresie I wojny światowej na obszarze województwa lubelskiego (w jego aktualnych granicach), Lublin 2012, http://ngoteka.pl/handle/item/314 , (dostęp 02.07.2018)
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VIII: Województwo lubelskie, z. 13: Powiat opolski, Warszawa 1962, s. 30;
 • Stefański J., Piotrawin (woj. lubelskie). Studium historyczno-ruralistyczne, Lublin 1987, mps, archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Lublinie, s. 67, 69;
 • Studziński J., Ogrodzenie d. cmentarza kościelnego. Piotrawin, Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa, 2004, archiwum WUOZ w Lublinie;
 • Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, t. 22: Województwo lubelskie, Warszawa 1995, s. 271.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: inne
 • Chronologia: 1902 r.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Piotrawin 95
 • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. opolski, gmina Łaziska
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy