dzwonnica przy kościele pw. św. Antoniego w Łagiewnikach, Łódź
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

dzwonnica przy kościele pw. św. Antoniego w Łagiewnikach

Łódź

photo

Dzwonnica stanowi część zespołu klasztornego w Łagiewnikach, pochodzi z I poł. XIX w.

Historia

Pierwszy murowany kościół w Łagiewnikach wzniesiono w latach 1701- 1723. Przy nim usytuowana była początkowo dzwonnica drewniana, która towarzyszyła poprzednim, drewnianym świątyniom łagiewnickim. Murowana, otynkowana dzwonnica powstała w 1843 r. Wzniesiona została na miejscu dzwonnicy drewnianej.

Opis

Dzwonnica usytuowana jest na ogrodzonym terenie zespołu klasztornego, po północno- zachodniej stronie kościoła św. Antoniego. Posadowiona została na rzucie kwadratu. Wejście umieszczone zostało od południa. Drzwi wejściowe są prostokątne, jednoskrzydłowe, opierzane i zwieńczone półokrągłym nadświetlem z promieniście ułożonymi szprosami. Budynek stoi na niskim cokole, ponad którym wzniesione zostały masywne mury przesklepione wewnątrz kolebkowo. Całość przykrywa czterospadowy dach kryty blachą wsparty na drewnianej i deskowaniu. W części poddasza, na stalowej konstrukcji umocowane zostały trzy dzwony.

Wszystkie elewacje cechuje symetryczne rozmieszczenie otworów okiennych I kondygnacji i nieco węższych blend umieszczonych w partii przyziemia. Wszystkie okna, płyciny i otwór wejściowy zakończone zostały łukami pełnymi posiadają parapety. Łuki zaakcentowane zostały trapezoidalnymi kluczami. Otwory okienne ozdobiono dodatkowo niewielkimi prostokątnymi kostkami umieszczonymi w miejscach początkujących łukowate zwieńczenia. Pionowe podziały zaznaczono płaskimi lizenami narożnymi, zaś poziome zaakcentowano płytkimi, gładko otynkowanymi gzymsami oddzielającymi poszczególne kondygnacje i gzymsami wieńczącymi. Wnętrze dzwonnicy jest jednoprzestrzenne.

Dzwonnicę z zewnątrz można obejrzeć zawsze kiedy otwarta jest brama prowadząca na teren zespołu. Wnętrze możliwe jest do zwiedzenia po wcześniejszym umówieniu w kancelarii parafialnej.

Oprac. Patrycja Podgarbi, OT NID w Łodzi, 25.09.2019 r. 

Bibliografia

 • Bernatek L. J. OFM Conv. 300 lat kościoła i klasztoru w Łodzi- Łagiewnikach, Łódź 1983
 • Katalog zabytków sztuki miasta Łodzi, T. II, Z. 4, Łódź i powiat łódzki, Warszawa 1953
 • Lorenc- Karczewska A. Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Dzwonnica przy kościele parafialnym p. w. św. Antoniego w Łodzi- Łagiewnikach, Łódź 2003
 • Mielczarek P. OFM Conv., Łagiewniki. Kościół i klasztor Franciszkanów, Niepokalanów 1995
 • Maćkowiak T., Łagiewniki Łódzkie, Łódź 1998
 • Archiwum OO Franciszkanów w Łagiewnikach, Materiały do historii klasztoru, sygn. III/3/1

Informacje ogólne

 • Rodzaj: dzwonnica
 • Chronologia: XVIII w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Okólna 185, Łódź
 • Lokalizacja: woj. łódzkie, pow. Łódź, gmina Łódź
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy