Pałac, Jelenia Góra
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Barokowy pałac, wzniesiony w początkach XVIII w. Wraz z towarzyszącym folwarkiem stanowi reprezentatywny przykład szlacheckiej rezydencji z XVIII w. z obszaru Dolnego Śląska, istotny także jako siedziba jednej z gałęzi rodu von Schaffgotsch - znanych śląskich możnowładców.

Historia

Budynek powstały w latach 1705-1712 z inicjatywy Antona von Schaffgotscha według projektu Eliasa Scholza z Bolesławca jako rezydencja rodowa. Co najmniej od 1796 r. pełnił rolę zarządu dóbr i ich sądu ziemskiego. Obiekt znajduje się w dobrym stanie, jest obecnie siedzibą zespołu szkół rolniczych. Wnętrza przebudowane po roku 1945. W najbliższym otoczeniu pałacu zabudowania folwarku 4 ćw. XVIII, przekształcone ok. 1840 r., w części współcześnie wyburzone.

Opis

Budynek usytuowany w środkowej części Sobieszowa, na krawędzi opadającej ku wschodowi skarpy, wzmocnionej kamiennymi murami oporowymi. Utrzymany w stylu barokowym. Wzniesiony na planie prostokąta, trójkondygnacyjny na niskim cokole, przekryty czterospadowym dachem z lukarnami. Dłuższe elewacje jedenastoosiowe z trójosiowymi ryzalitami pośrodku, zwieńczonymi prostymi tympanonami. Kryte samodzielnymi dachami w układzie prostopadłym. Pod gzymsem koronującym szeroki, dookolny, ornamentowy fryz motywem akantu, przerwany maszkaronami. Elewacje tynkowane, o ramowym schemacie dekoracji. Otwory okienne głównie prostokątne, rozmieszczone regularnie i osadzone w kamiennych oprawach z uszakami. Od zachodu piaskowcowy portal z kartuszem herbowym. Wnętrza w przyziemiu dwutraktowe, z holem i klatką schodową pośrodku, prostopadłe względem pozostałych pomieszczeń. W części północnej trzy trakty. W południowo-wschodnim narożniku parteru trójprzęsłowa sala z kominkiem ozdobionym stiukiem oraz sklepieniem ze sztukaterią o motywie wici roślinnej oplecionej wstęgą i z herbami Schaffgotschów. Na wschód, poniżej pałacu, rozległy czworoboczny dziedziniec gospodarczy wokół którego zabudowania folwarczne z XVIII i XIX w.

Budynek jest siedzibą szkoły i jest dostępny z zewnątrz bez ograniczeń. Zwiedzanie wnętrz możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

Oprac. Piotr Roczek, 04.05.2015 r.

Bibliografia

  • Słownik Geografii Turystycznej Sudetów. T. 4 Kotlina Jeleniogórska, red. M. Staffa, Wrocław 1999, s. 422-424,
  • Wojciech Kapałczyński, Piotr Napierała, Zamki, pałace i dwory Kotliny Jeleniogórskiej, Jelenia Góra-Wrocław 2005, s. 34-36,
  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 363.
 

Informacje ogólne

  • Rodzaj: pałac
  • Chronologia: 1 poł. XVIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Cieplicka 196, Jelenia Góra
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. Jelenia Góra, gmina Jelenia Góra
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy