osada, Stroszowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Osada w Stroszowicach użytkowana i zamieszkiwana w okresie wczesnośredniowiecznym, jest archeologicznym reliktem informującym współczesnych o dziejach Śląska. Jest ważnym materialnym źródłem pomnażającym naszą wiedzę o średniowiecznym osadnictwie na Ziemi Brzeskiej.

Usytuowanie i opis

Obiekt zlokalizowany jest na gruntach zachodniej terasy zalewowej Ścinawy Niemodlińskiej, łagodnie opadającej do jej starorzecza i meandrującego koryta, na piaszczysto-żwirowym polu, około 100 m na wschód od szosy z Niemodlina do Lewina Brzeskiego i około 50 m na północ od szosy prowadzącej do wsi Oldrzyszowice. Obiekt rozciąga się na działce gruntowej nr 202 przy dawnym zakolu rzecznym. 

Opis stanowiska: na polach ornych rozciągających się na lewobrzeżnej, lekko wyniesionej terasie Ścinawy Niemodlińskiej dopływu Nysy Kłodzkiej, znaleziono artefakty archeologiczne, które należy wiązać z wczesnośredniowieczną osadą. Relikty osady zalegają pod warstwą orną, a ruchome zabytki archeologiczne w postaci fragmentów naczyń glinianych odkryto na powierzchni pól.

Historia

Stanowisko zostało odkryte w 1987 r. podczas badań powierzchniowych wykonanych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) przez Karola Bykowskiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyniki w/w badań, pozwalają na określenie chronologii stanowiska na okres wczesnośredniowieczny.

Stan i wyniki badań archeologicznych

Stanowisko archeologiczne – osada, zostało odkryte w 1987 r. w ramach badań systemem Archeologicznego Zdjęcia Polski. Powierzchniową penetrację pól przeprowadził K. Bykowski ze studentami z Uniwersytetu Wrocławskiego. Na polach znaleziono kilkadziesiąt fragmentów naczyń glinianych. Na podstawie odkrytych zabytków prof. Stanisław Pazda określił, że osada użytkowana była w starszej fazie okresu wczesnośredniowiecznego (VIII-X w. n.e.). Znaleziono także kamienną osełkę. Stanowisko jest niszczone głęboką orką.

Stanowisko położone jest na obszarze prywatnym. Teren ogólnie dostępny.

Oprac. Krzysztof Spychała, NID OT Opole, 16.03.2020 r.

Bibliografia

 • Bykowski K., Obszar 88-34 [w:] Opolski Informator Konserwatorski 1991, Opole 1991, s. 76 -77, poz. 37; 
 • Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu: 
  •  teczka rejestru nr A-820/88; 
  •  Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego Stroszowice nr 19, AZP 33/88-34; 
  •  zbiór zabytków i księga inwentarzowa poz. nr 2919.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: osada
 • Chronologia: średniowiecze wczesne
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Stroszowice
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. brzeski, gmina Lewin Brzeski - obszar wiejski
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy