Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

mur obronny z bastionami i kaplicami św. Anny i Matki Bożej Bolesnej - Zabytek.pl

mur obronny z bastionami i kaplicami św. Anny i Matki Bożej Bolesnej


inne 1624 r. Kalwaria Zebrzydowska

Adres
Kalwaria Zebrzydowska, Bernardyńska 46

Lokalizacja
woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Kalwaria Zebrzydowska - miasto

Obiekt jest świadectwem przekształceń kompleksu kalwaryjnego na przestrzeni lat oraz adaptacji nieużytecznego pod względem pierwotnej funkcji obiektu do nowego przeznaczenia.

Historia

Z fundacji Jana Zebrzydowskiego w l. 1624-1632 zostaje rozbudowany klasztor Bernardynów. Fundatorzy od samego początku postanowili zabezpieczyć zakonników przed plądrującymi lokalne lasy grupami bandytów, dlatego otoczyli klasztor i kościół konwentualny murami obronnymi. W czasie fundacji Jana powstaje pd. zabudowa obronna klasztoru i ustawiona w pd.-zach. narożniku krużganka klasztornego wieża obronna, chroniąca dostępu do klasztoru od strony Góry Żar. Z biegiem lat obiekt stracił swoje funkcje obronne, które od samego początku ograniczały się tylko do zapewnienia bezpieczeństwa mnichom przed złodziejaszkami. W 1747 r. wieżę zaadaptowano na kaplicę i zamontowano w niej barokowy ołtarz z obrazem Matki Boskiej Bolesnej.

Wieża z kaplicą wyznacza pierwszą stację Dróżek Matki Boskiej, wchodzącą w skład cyklu Boleści.

Opis

Kaplica zlokalizowana w wieży, przylegającej do krużganka klasztornego od strony pd.-zach. Wieża została wzniesiona na planie kwadratu z łamanego kamienia. Budynek nakrywa namiotowy dach zwieńczony barokowym hełmem. W elewacjach zewnętrznych podziały poprowadzono za pomocą kamiennego cokołu i gzymsu arkadkowego podtrzymującego dach. W elewacji zach. dwa okienka strzelnicze oraz zamontowany obraz Matki Boskiej Bolesnej, zabezpieczony przed deszczem metalowym daszkiem. Kaplica zlokalizowana we wnętrzu wieży, na planie okręgu. Do kaplicy prowadzi wejście od str. krużganków. Wyposażenie kaplicy stanowi barokowy obraz Matki Boskiej Bolesnej zamontowany w nastawie ołtarzowej dekorowanej symbolami narzędzi Męki Chrystusa.

Zabytek dostępny.

Oprac. Mirosław Płonka, OT NID w Krakowie, 15-09-2017 r.