Funkcja czasowo wyłączona. Zapraszamy wkrótce.

dzwonnica przy kościele parafialnym pw. śś. Wojciecha i Marcina Biskupów, Lewiczyn
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

dzwonnica przy kościele parafialnym pw. śś. Wojciecha i Marcina Biskupów

Lewiczyn

photo

Dzwonnica w Lewiczynie stanowi element jednego z najstarszych i najcenniejszych zespołów sakralnych na Mazowszu będącego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych, Pani Ziemi Grójeckiej. 

Historia

Dzwonnica wzniesiona została na przełomie wieku XVII i XVIII. Była gruntownie remontowana w 1966 r. (wykonanie nowego szalunku).

Opis

Dzwonnica zlokalizowana jest na przykościelnym cmentarzu, na południowy - wschód od kościoła. Teren przykościelny z okazami starodrzewa (od strony południowej i wschodniej) oraz młodych nasadzeń drzew iglastych (od strony zachodniej).
Wykonana została w konstrukcji słupowej wzmocnionej ryglami i zastrzałami, jest oszalowana z zewnątrz, z dachem krokwiowym krytym gontem. Zbudowana na rzucie kwadratu, o wymiarach 7,20 x 7,20 m (u góry 5,80 x 5,80 m). Jednokondygnacyjna, o ścianach prostych, z szerokim fartuchem w dolnej części. Otwór wejściowy znajduje się od strony zachodniej. U góry każdej elewacji znajdują się po dwa otwory dzwonowe w formie leżących prostokątów o ściętych górnych narożach. Wysoki budynek wieńczy dach namiotowy z żelaznym krzyżem. 

Obiekt dostępny podczas mszy oraz po uprzednim umówieniu się z proboszczem parafii w Chynowie.

Oprac. Jerzy Szałygin, OT NID w Warszawie, 18.01.2019 r.

Bibliografia

 • Lewiczyn – kościół p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, za: http://www.drewnianemazowsze.pl/lewiczyn-kosciol/
 • Lewiczyn. Pani Ziemi Grójeckiej, za: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/17952,lewiczyn-pani-ziemi-grojeckiej.html
 • Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, tzw. zielona: Dzwonnica, oprac. H. Sygietyński 1967. 
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. X, woj. warszawskie, Pow. grójecki, Warszawa 1971, s. 31-34.
 • Kościół p.w. św. Wojciecha i św. Marcina, za: 
 • http://skarbiecmazowiecki.pl/obiekty/kosciol-pw-sw-wojciecha-i-sw-marcina-grojecki-belsk-duzy-lewiczyn-1-87,1.html
 • Mazowieckie kościoły drewniane, red. B. Jezierska, R. Nadolny, Warszawa 2009, s. 58.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1884, t. 5, s. 185-186.
 • J. Szałygin, J. Wiśniewski, Materiały do katalogu drewnianego budownictwa sakralnego na Mazowszu, Mazowsze nr 3 (4), Warszawa 1994, s. 47.
   

Informacje ogólne

 • Rodzaj: dzwonnica
 • Chronologia: XVII w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Lewiczyn 1
 • Lokalizacja: woj. mazowieckie, pow. grójecki, gmina Belsk Duży
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy