drzewostan, Turobin
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Relikty starodrzewu, zachowane w otoczeniu kościoła par. św. Dominika, są przykładem zieleni towarzyszącej zespołowi sakralnemu i współtworzącej z nim charakterystyczny element krajobrazu kulturowego.

Historia

Pierwszy kościół par. w Turobinie został ufundowany przed 1447 r. Obecny wzniesiony na innym miejscu ok. 1530 r., następnie gruntownie przebudowany w l. 1620-23. Przy nowym kościele nie było cmentarza grzebalnego, cmentarze wyznaniowe znajdowały się w innych miejscach. Pierwsze nasadzenia drzew (gł. lip drobnolistnych) wokół kościoła pojawiły się zapewne wkrótce po wzniesieniu świątyni, następnie, wskutek naturalnego starzenia się, zostały zastępowane nowymi egzemplarzami. Obecnie zachowane relikty starodrzewu pochodzą prawdopodobnie XVIII – XIX w. W ostatnich latach, w miejsce tradycyjnie stosowanych przy kościołach drzew liściastych, zaczęły pojawiać się drzewa iglaste i krzewy. 

Opis

Zespół kościelny odsunięty jest na pd.-zach. od rynku, położony na skraju doliny rzeki Por. Teren wokół kościoła o formie zbliżonej do trapezu otacza ogrodzenie, w które wtopiona jest od strony ulicy dzwonnica. Przy świątyni znajduje się kilka okazów starodrzewu, wśród którego są cztery drzewa mające status pomników przyrody: dwie lipy drobnolistne (o obwodzie 550 i 265 cm) oraz jesion wyniosły i brzoza brodawkowata. Tradycyjnemu drzewostanowi liściastemu towarzyszą współczesne nasadzenia drzew iglastych (świerków) i krzewów. Większość drzew rozmieszczona jest wzdłuż linii ogrodzenia.

Zabytek dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Bożena Stanek-Lebioda, OT NID w Lublinie, 25.11.2019 r. 

Bibliografia

  • Czacharowski A., Pomniki przyrody powiatu biłgorajskiego. Przewodnik, Biłgoraj 2005, s. 93.
  • Kawałko D., Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1994, s. 249.
     

Informacje ogólne

  • Rodzaj: zespół parkowo-ogrodowy
  • Chronologia: XVIII-XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Kościelna 2, Turobin
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gmina Turobin
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy