kapliczka, Dytmarów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Wybudowana w pierwszej połowie XIX wieku kapliczka przydrożna w Dytmarowie jest obiektem wzbogacającym lokalny krajobraz.

Historia

Nieznany jest dokładny czas powstania i fundator kapliczki. Analiza zastosowanych form architektonicznych pozwala datować ten obiekt na XIX wiek. Na skutek niekorzystnych zabiegów budowlanych kapliczka została pozbawiona boniowania. Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej zostało zastąpione blachą ocynkowaną.

Opis

Usytuowana w centralnej części miejscowości przy posesji 42, po południowo zachodniej stronie drogi wiodącej do Prudnika. Kapliczka XIX – wieczna, przydrożna, zwrócona frontem ku drodze, jednoprzestrzenna. Murowana z cegły, otynkowana, prostokątna, nakryta dachem dwuspadowym. Ściana frontowa z półkoliście zamkniętym wejściem wypełnionym drewnianymi, dwuskrzydłowymi drzwiami z wypełnionym tralkami prześwitem w górnej części. Szczyt oddzielony jest od przyziemia profilowanym gzymsem. Pośrodku pola tympanonu znajduje się znak krzyża. W środku kapliczki obraz z przedstawieniem Matki Boskiej, Dzieciątka Jezus i św. Anny. We wnętrzu sklepienie żaglaste.

Zabytek dostępny.

Oprac. Magdalena Urbaniak, OT NID w Opolu, 23.08.2017 r.

Bibliografia

  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 12: Powiat prudnicki, pod red. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Warszawa 1961, s. 45;
  • Ocalić od zapomnienia. Kapliczki i Krzyże przydrożne w Polsce, T. Czerwiński, Warszawa 2012, s.148 – 157.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: architektura sakralna
  • Chronologia: XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Dytmarów 42
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. prudnicki, gmina Lubrza
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy