Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Kościoły drewniane w województwie lubuskim - Zabytek.pl

Kościoły drewniane w województwie lubuskim


9
Bogata grupa zabytkowych kościołów drewnianych w województwie lubuskim o unikatowych walorach kulturowych i historycznych liczy około sześćdziesięciu obiektów i jest świadectwem różnorodnej historii terenów dzisiejszego województwa lubuskiego.

Kościoły drewniane w województwie lubuskim stanowią pokaźną i różnorodną grupę obiektów o wyjątkowych walorach historycznych, artystycznych i naukowych. Jest to około sześćdziesięciu zabytkowych świątyń, wzniesionych w konstrukcji zrębowej, szkieletowej lub mieszanej. Zlokalizowane są przede wszystkim w północnej i środkowej części województwa.

Województwo lubuskie to terytorium, w skład którego wchodzą ziemie o różnej przynależności historyczno-geograficznej, a co za tym idzie o różnorodnej i bogatej spuściźnie dziejowej, zachowanej w materialnym dziedzictwie kulturowym. Są to tereny Śląska, Brandenburgii (Marchii), Wielkopolski, Dolnych Łużyc, Marchii Granicznej. Przynależność poszczególnych obszarów do różnych państwowości oraz przemiany religijne wywarły ogromny wpływ na architekturę sakralną dzisiejszego województwa lubuskiego.