Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Witaszkowo
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Witaszkowo

photo

Kościół w Witaszkowie jest przykładem zanikającej architektury wznoszonej w konstrukcji szkieletowej z ceglanym wypełnieniem, charakterystycznej dla budownictwa północnej Europy.

Historia

Witaszkowo to niewielka wieś o średniowiecznej genezie, od XIV do XVI w. należąca do rodu Dallwitzów, następnie do Beldreichów, a od 1578 r. do Schoenaichów. W 1749 r. wzniesiono tutaj świątynię, prawdopodobnie dzięki fundacji rodziny von Schoenaichów z Gębic. W 1813 i 1909 r., w XX w. i w latach 2007-2008 w kościele przeprowadzono prace remontowe. Podczas ostatniego remontu odsłonięto pierwotną szkieletową konstrukcję ścian, wyremontowano dach, a wewnątrz odsłonięto zachowane na drewnianej konstrukcji pozostałości opracowań malarskich z pocz. XX wieku.

Opis

Kościół wzniesiony w konstrukcji szkieletowej z ceglanym wypełnieniem. Reprezentuje typ budowli salowej z trójbocznym zamknięciem od strony wschodniej. Budowla nakryta dachem wielospadowym, w kalenicy zwieńczonym sygnaturką. Świątynia doświetlana przez wysokie prostokątne okna. Wejście główne w ścianie zachodniej. We wnętrzu kościoła, nakrytym drewnianym stropem belkowym, zachowały się elementy historycznego wystroju: drewniana empora zachodnia wsparta na ośmiu słupach i ceramiczna posadzka, prawdopodobnie z XIX w., z umocowanymi płytami inskrypcyjnymi. Zabytkowe wyposażenie reprezentują osiemnastowieczne ławki i ołtarz datowany na 1596 rok.

Dostęp do zabytku ograniczony. Możliwość zwiedzania wnętrza po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Oprac. dr Krzysztof Garbacz, OT NID w Zielonej Górze, 03.07.2014 r.

Bibliografia

  • Szymańska-Dereń M., Kościoły zrębowe i szkieletowe województwa lubuskiego, Zielona Góra 2009, s. 130-132.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1749 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Witaszkowo
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. krośnieński, gmina Gubin
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy