Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Kościół ewangelicki Ogrodu Chrystusa, ob. rzym. – kat. par. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej - Zabytek.pl

Kościół ewangelicki Ogrodu Chrystusa, ob. rzym. – kat. par. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej


kościół 1. poł. XVIII w. Zielona Góra

Adres
Zielona Góra

Lokalizacja
woj. lubuskie, pow. m. Zielona Góra, gm. Zielona Góra-gmina miejska

Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonej Górze to jedyny o tak dużych gabarytach obiekt w województwie lubuskim wzniesiony w konstrukcji szkieletowej, reprezentujący grupę XVIII-wiecznych zborów protestanckich, z doskonale zachowanym wyposażeniem.

Historia

Początkowo zielonogórscy luteranie zbierali się w niewielkim kościele św. Trójcy na dzisiejszym Pl. Słowiańskim, a następnie - w latach 1741-1748, nabożeństwa odbywały się w jednej z reprezentacyjnych sal ratusza. W latach 1745-1748 wzniesiono obecny kościół Matki Boskiej Częstochowskiej. Pracami kierował mistrz budowlany Lipoldt oraz cieśla Gottfried Fischer. Pierwotnie kościół nie posiadał wieży, jednak przewidziano jej budowę wprowadzając dodatkowe cztery filary w południowej części. Wieża powstała w 1828 r., wykonana przez mistrza murarskiego Harmutha i cieślę Malckego. Po 1945 roku kościół przejęli katolicy. Pojawił się pomysł rozbiórki budowli, od którego jednak odstąpiono. W 1949 roku poświęcono kościół. W 1987 roku powołano osobną parafię Matki Bożej Częstochowskiej. Od czasów powojennych przeprowadzono szereg remontów, ostatnio w latach 2007-2008 wymieniono pokrycie dachu i odnowiono elewacje.

Opis

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej znajduje się w centrum miasta, ok. 100 m na północ od ratusza. Od północnego-zachodu otacza go niewielki zieleniec. Budowla orientowana. Jest to barokowa świątynia z klasycystyczną fasadą wieżową. Obiekt wzniesiony w konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem z cegły, oparty na centralnym planie krzyża greckiego. Wymurowaną z cegły i kamienia wieżę wkomponowano w kulisowo rozwiniętą fasadę. Bryła dwukondygnacyjna, nakryta wysokim dachem mansardowym o pokryciu ceramicznym. Wieża zwieńczona tarasem i przekryta ośmioboczną iglicą. Elewacje nawy zakomponowano regularnym układem konstrukcji szkieletowej o otynkowanych partiach wypełnień. Przeprute osiowo rozmieszczonymi oknami, w partii przyziemia kwadratowymi, w wyższej kondygnacji - prostokątnymi, zamkniętymi łukiem odcinkowym. Trójkondygnacyjna fasada wieżowa zaakcentowana płaskim ryzalitem środkowym, zwieńczonym trójkątnym naczółkiem. Otwory wejściowe o zabytkowej stolarce znajdują się na zakończeniach ramion krzyża. Wnętrze nakryte stropem belkowym. Trzy poziomy empor, wpartych słupach i powiązanych z konstrukcją ścian obwodowych, obiegają całość. Bogate wyposażenie kościoła stanowi ołtarz główny z 1749 r., kamienna, rokokowa chrzcielnica z 1755 r., cancellum z 1747 r., ambona z ok. poł. XVIII w., barokowy prospekt organowy z 1752 r. oraz barokowe i rokokowe epitafia.

Zabytek dostępny. Możliwość zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Oprac. Marta Kłaczkowska, OT NID w Zielonej Górze, 17.08.2015 r.

Rodzaj: kościół

Materiał budowy:  ceglane, drewniane

Forma ochrony: Rejestr zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_08_BK.45337