Kamienica Pod Błękitnym Słońcem, Wrocław
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kamienica Pod Błękitnym Słońcem

Wrocław

photo

Kamienica o średniowiecznym rodowodzie, z XIX w. secesyjną fasadą.  Po rozbudowach w XIV i XV w. pełniła od XVI do XVIII wieku, wraz z sąsiednimi kamienicami, funkcję rezydencji dla monarchów odwiedzających Wrocław. Kamienica posiada największy we Wrocławiu zespół renesansowych drewnianych stropów.

Historia

Pierwsza zabudowa tej parceli powstała w wieku XIII. W średniowieczu kamienicę rozbudowywano aż osiągnęła układ dwutraktowy i rzut prostokąta Ok. 1494 r., kiedy właścicielem był Hans Bockwitz, już 2. kondygnacyjny budynek otrzymał kolejne piętro i został przykryty dwoma dwuspadowymi, równoległymi dachami w układzie kalenicowym. Dobudowano również boczne oficyny. Kilkanaście lat później budynek pozostawał własnością krakowskiej rodziny bankierów Bonerów. Przebudowywany z ich inicjatywy w l. 1530-40 i 1577 r. Pomieszczenia parteru i 1. kondygnacji otrzymały nowe stropy. Ok. 1670 r. kiedy właścicielem był Georg Milltner von Milltenberg powstała nowa kompozycja fasady. Śladami tamtych zmian jest sztukatorska, wczesnobarokowa dekoracja sklepienia sieni. Następną modernizację wnętrz zainicjował Johann Christoph Wolf, właściciel od 1736 r. (częściowo zrekonstruowany sztukatorski wystrój gabinetu na 3. Kondygnacji). W 1804 r. budynek zakupił Gottfried Seyler, przeprowadzając zapewne w tym samym roku remont: fasada otrzymała charakter empirowy. Późniejszy właściciel kamienicy, od 1901 r. Breslauer Baubank, przeprowadził w 1902 r. gruntowną przebudowę wg projektu L. Schlesingera. Wynikiem tego jest obecna dekoracja fasady, utrzymana w stylistyce historyzującej secesji, nowoczesna klatka schodowa o metalowej konstrukcji i wnętrza dostosowane do potrzeb kamienicy czynszowej. Następnymi właścicielami byli: od 1926 r. Ostdeutsche Handels- und Industrie Gesellschaft m.b. H, od 1938 r. Heinrich Mikolaschek i od 1994 r. firma Thyssen. W l. 1996-99 podczas prac modernizacyjnych wyeksponowano zabytkowe elementy wystroju, pomieszczenia przeznaczono na cele handlowe i biurowe, dziedziniec zaś został przykryty szklanym zadaszeniem.

Opis

Kamienica w zwartej zabudowie zachodniej pierzei rynku. Założona na planie prostokąta, z dwiema oficynami, pięciokondygnacyjna, podpiwniczona, kryta dachem dwuspadowym w układzie kalenicowym. Wnętrze dwutraktowe, pierwotnie z sienią przelotową w cz. środkowej, przekształconą w izbę traktu przedniego. Klatka schodowa w tylniej części ob. sieni. W pomieszczeniach sklepienia kolebkowe i drewniane stropy. Elewacja frontowa boniowana, sześcioosiowa, w parterze trzy szerokie okna wystawowe i portal wejścia głównego, poprzedzony trójbocznym uskokiem. Trzecia i piąta kondygnacja ujęta od dołu szerokim dekoracyjnym fryzem podokiennym. Fryzy spinają dwie pary ozdobnych lizen, umieszczonych między osiami. W ich zwieńczeniu, między oknami 5. kondygnacji alegoryczne wyobrażenia Budownictwa, Sztuki, Przemysłu  i Handlu. Elewację wieńczą trzy trójkątne szczyty o falistych wykrojach. Szczyt środkowy znacznie większy, z wykuszem na osi.

Obiekt dostępny.

Opr. Teresa Przydróżna, OT NID we Wrocławiu, 03-02-2016 r.

Bibliografia

 • Atlas architektury Wrocławia, t. 2: Budowle mieszkalne. Budowle inżynieryjne i przemysłowe. Parki, pomniki, cmentarze, red. J. Harasimowicz, Wrocław 1997, nr kat. 377.
 • Chorowska M., Średniowieczna kamienica mieszczańska we Wrocławiu, Wrocław 1994, s. 24, 27-28, 30-31, 33-35, 37-40, 44-47, 52, 55, 58-59, 63, 69.
 • Stein R., Das Breslauer Bürgerhaus, Breslau 1931.
 • Leksykon architektury Wrocławia, Wrocław 2011, s. 295-296.
 • Lutsch H., Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, Bd. 1, Breslau 1886,
 • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 1012

Informacje ogólne

 • Rodzaj: kamienica
 • Chronologia: 2 poł. XIII w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Rynek 7, Wrocław
 • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. Wrocław, gmina Wrocław
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy