grodzisko, Włodzienin
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

grodzisko

Włodzienin

średniowiecze
photo

Dwuczłonowe grodzisko średniowieczne we Włodzieninie (stanowisko 2a), na którym znajdują się malownicze ruiny gotyckiego kościoła i stary cmentarz, jest cennym zabytkiem archeologicznym, który poosiada zachowaną formę terenową. W jego bliskim sąsiedztwie znajdują się trzy inne założenia obronne – grodziska, ten położony nad rz. Troją kompleks stanowisk Jędrychowice – Włodzienin jest wyjątkowy w skali kraju.

Usytuowanie i opis

Domniemane, dwuczłonowe grodzisko w m. Włodzienin (stanowisko 2a) zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części wsi, bezpośrednio przy drodze Włodzienin – Dzbańce, po jej wschodniej stronie. Zabytek położony jest na wysokiej terasie nadzalewowej rzeki Troji, tuż przy dolinie zalewowej. Na terenie obiektu znajdują się ruiny gotyckiego kościoła i stary, porośnięty cmentarz.

Domniemane grodzisko składa się z dwóch członów, które w planie są owalne. Powierzchnia obiektu (plateau) ma ok. 40-50 arów. Człon południowy, na którym stoją ruiny kościoła, jest większy i wyższy.

Historia

Grodzisko w m. Włodzienin (stanowisko 2a) datowane jest ogólnie na średniowiecze. Trzeba jednak przyznać, że badania archeologiczne obiektu nie dostarczyły wielu informacji i zarówno funkcja jak i chronologia zabytku jest dosyć tajemnicza i enigmatyczna.

Stan i wyniki badań

W roku 1970 Michał Parczewski przeprowadził na stanowisku archeologiczne badania sondażowe, które miały jednak niewielki zakres – 2 wykopy. Odkrył 5 grobów szkieletowych, jamę (być może starszą od cmentarza), warstwę kulturową i kilkadziesiąt zabytków ruchomych. W sumie, badania nie przyczyniły się do lepszego rozpoznania obiektu i nie pogłębiły istotnie wiedzy na jego temat.

Obiekt dostępny przez cały rok.

Oprac. Michał Bugaj, OT NID w Katowicach, 16.02.2018 r.

Bibliografia

  • Gorgolewski W., Tomczak E., Grodziska Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z lotu ptaka. Katowice 1996;
  • Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S., Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, Opole 1977.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: średniowiecze
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Włodzienin
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. głubczycki, gmina Branice
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy