Dzwonnica przy kościele par. pw. św. Stanisława, Milejczyce
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Dzwonnica przy kościele par. pw. św. Stanisława

Milejczyce

photo

Jeden z nielicznych zachowanych do dziś w woj. podlaskim pochodzący z 1. poł. XVIII w. obiekt tego typu. Drewniana dzwonnica wraz z usytuowanym obok pochodzącym z tego samego czasu barokowym, drewnianym kościołem stanowi malowniczy i cenny zespół drewnianej architektury sakralnej.

Historia

Pierwszy kościół drewniany w Milejczycach ufundował król Zygmunt Stary w 1529 r. Obecny drewniany obiekt wybudowano w latach 1740-1744. Wtedy też ok. 1740 roku wzniesiono obecną, do dziś zachowaną dzwonnicę. W wyniku represji po powstaniu styczniowych razem z kościołem została zabrana przez Cerkiew prawosławną. W 1917 r. wraz z kościołem rewindykowana. Gruntowny remont przeprowadzono w 1929 r. (ze starego materiału pozostawiono tylko słupy narożne, jednak restauracja nie zniszczyła zasadniczych cech obiektu).

Opis

Dzwonnica zlokalizowana na cmentarzu przykościelnym położonym w południowo-wschodniej części wsi po północnej stronie ul. Kościelnej. Obiekt usytuowany w południowo-zachodniej części cmentarza. Dzwonnica zbudowana na rzucie kwadratu, dwukondygnacjowa, kryta dachem namiotowym, zwieńczonym krzyżem żelaznym. Drewniana, ściany konstrukcji słupowo-ramowej, ustawiona na podmurowaniu kamiennym wypełnionym zaprawą cementową. Dach kryty gontem. Elewacje oszalowane w układzie pionowym z listwami w miejscu zetknięcia desek, podzielone dwiema listwami kapnikowymi. Od wschodu w pierwszej kondygnacji dwa otwory drzwiowe wypełnione drzwiami jednoskrzydłowymi, nad nimi prostokątny otwór. W drugiej kondygnacji w każdej ze ścian otwory głosowe prostokątne zamknięte łukiem ostrym, wypełnione poziomymi listewkami.

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Grzegorz Ryżewski OT NID w Białymstoku, 07.11.2014 r.

Bibliografia

  • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. XII: Województwo białostockie z. 1: Siemiatycze, Drohiczyn i okolice oprac. Kałamajska-Saeed M., Warszawa 1996, s. 40.
  • Diecezja Drohiczyńska. Spis parafii i duchowieństwa 2004, oprac. Rostkowski Z., Drohiczyn 2004, s. 386.
  • http://www.drohiczynska.pl/?action=parafia&id=48
  • Karat ewidencyjna, Milejczyce. Dzwonnica przy kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa, oprac. Tomecka B., 1979, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: dzwonnica
  • Chronologia: 1740 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Milejczyce
  • Lokalizacja: woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gmina Milejczyce
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy